Bak József
Bak József

2022. december 8. Csütörtök

Bak József

jogász

Születési adatok

1925. július 31.

Balmazújváros

Halálozási adatok

2001. augusztus

Budapest


Család

Sz: Bak József kovács kisiparos, Bak Julianna. F: Horváth Jolán vegyészmérnök. Leánya: Bak Zsuzsanna.

Iskola

A debreceni városi kereskedelmi iskolában éretts. (1945), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság- tudományi Kar közigazgatási szakos hallgatója (1945–1948), az egyetem átszervezése után az ELTE ÁJTK-n jogtud. doktori okl. szerzett (1950), egyetemi tanulmányai idején a Györffy István Kollégium tagja. Az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964).

Életút

A bp.-i Állam- és Jogtudományi Intézet tud. munkatársa (1950–1951), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Marxizmus- Leninizmus Tanszék (1951–1952), az Országos Tervhivatal (OT) Ellenőrzési Osztálya tud. kutatója (1952–1953), a Legfőbb Ügyészség Általános Felügyeleti és Polgári Jogi Főosztálya ügyésze (1953–1970), a Szövetkezeti Kutatóintézet (SZKI) tud. főmunkatársa, tud. tanácsadója (1970–1990). Az MTA–TMB-n Seres Imre aspiránsa (1959–1962). A Nemzeti Paraszt Párt tagja (1945–1947). Általános államigazgatási kérdésekkel, az általános törvényességi felügyelet elméleti kérdéseivel, majd mezőgazdasági termelőszövetkezeti joggal, a termelőszövetkezetek állami irányításával fogl. A magyar (és a volt szocialista jogban) elsőként vetette fel a szövetkezetek egységes jogi szabályozásának szükségességét (1966). Részt vett a szövetkezeti törvények előkészítésében.

Főbb művei

F. m.: A törvénysértések megszüntetésének és megelőzésének eszköze. (Ügyészségi szakoktatási kézikönyv. Bp., 1954)
A törvényességi felügyelet és az operatív ellenőrzés. (Jogtudományi Közlöny, 1955)
Az ügyészi óvás az államigazgatási eljárásban. (Jogtudományi Közlöny, 1957)
A termelőszövetkezetek melléküzemi tevékenysége. (Gazdálkodás, 1959)
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányításának egyes jogi kérdései. 1–2. (Állam és Igazgatás, 1960)
A mezőgazdasági termelőszövetkezet belső igazgatása. Kand. értek. (Bp., 1963)
Igazgatás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Bp., 1965)
A szövetkezetek üzemi és társadalmi jellegének általános kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
A szövetkezetek jogi szabályozásának helyzete jogrendszerünkben. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
Decentralizáció a szövetkezetek vezetésében. (Jogtudományi Közlöny, 1971)
Egységes szövetkezeti szemlélet – egységes szövetkezeti törvény. (Magyar Jog, 1972)
A szövetkezetek kollektív – tagsági – vezetésének egyes újabb problémái. (SZKI Közleményei, 1974)
Tanulmányok a szövetkezetelmélet köréből. (SZKI Közleményei, 1974)
Tagsági jogviták a szövetkezetekben. (SZKI Közleményei, 1979)
A takarékszövetkezetekről. (SZKI Közleményei, 1979)
A szövetkezeti demokrácia néhány jelenlegi problémája. (Jogtudományi Közlöny, 1979)
Néhány gondolat a szövetkezetek jogi szabályozásának felülvizsgálatához. (Jogtudományi Közlöny, 1981)
Kiskollektívák a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Bp., 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője