Bajory Pál
Bajory Pál

2022. december 8. Csütörtök

Bajory Pál

jogász

Születési adatok

1922. május 20.

Kiskőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2000. február 24.

Csongrád, Csongrád megye


Iskola

A kalocsai gimnáziumban éretts. (1940), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1944), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1948). Az állam- és jogtudomány kandidátusa (1989). Az MLEE általános tagozatán végzett (1960). 

Életút

A Kalocsai Törvényszék (1944–1950), a Kiskőrösi Járásbíróság bírósági fogalmazója (1950–1953). A Szegedi Járásbíróság (1953. jún. 1.–1955. ápr. 30.), a Szegedi Megyei Bíróság (1955. máj. 1.–1967. febr. 28.), a Legfelsőbb Bíróság bírája (1967. márc. 1.–1987. nov. 30.), a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke (1987. dec. 1.–1990). Az ELTE ÁJTK Polgári Eljárásjogi Tanszék meghívott előadója (1973–1977), az ELTE ÁJTK c. egy. docense (1980-tól) és a JATE ÁJTK egy. docense (másodállásban: 1981. szept. 1.–1987. jún. 30.). A jogi szakvizsga bizottság tagja (1983-tól). Bécsben (1974 és 1987), Hamburgban (1977), Karlsruhén (1980) és Bonnban vendégkutató (1983). 

Kutatóként elsősorban polgári eljárásjoggal, polgári perrendtartással és családjoggal foglalkozott. 

Főbb művei

F. m.: A polgári bíróság hatásköre és illetékessége. Monográfia. (Jogi kézikönyvtár. 11. Bp., 1963)
A polgári perrendtartás magyarázata. I–II. köt. Többekkel. (Bp., 1967
2. átd. kiad. 1976)
Neues Gesetz über die Gerichte in Ungarn. – Das Oberste Gericht der Ungarischen Volksrepublik. (Österreichisches Richterzeitung, 1974)
Az egyezség jóváhagyása. (Polgári eljárásjogi füzetek, 1976)
Az államigazgatási út – bírósági út egyes kérdései. (Állam és Igazgatás, 1976)
A jogalakító ítéletek. (Jogtudományi Közlöny, 1978)
Eljárásjogi jogszabályok alkalmazása a házassági vagyonjogi perekben. (Jogtudományi Közlöny, 1983)
La juridiction du travail en Hongrie. (Studia in honorem Ladislai Nagy septuagenarii. – Nagy László-emlékkönyv. Szeged, 1984)
A másodfokú bíróság határozatai a polgári eljárásban. (Szeged, 1985)
(Polgári eljárásjogi füzetek, 1985)
Beweisaufnahme im römischen Recht. (Pólay-emlékkönyv. Szeged, 1985)
A fellebbezési jogosultság a polgári eljárásban. (Jogtudományi Közlöny, 1985)
A másodfokú bíróság határozatai a polgári eljárásban. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuridica et Politica, 1986)
A bírósági hatáskör és illetékesség egyes kérdései a polgári perrendtartás szabályainak felülvizsgálata kapcsán. Fellebbezés a polgári eljárásban. Monográfia. (Bp., 1987)
A bírósági egyezség (Szilbereky Jenő-emlékkönyv. Emlékkönyv Sz. J. egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Bp., 1987)
Bizonyítás a római jogban. (Jogtudományi Közlöny, 1987)
Die Abänderung des Familiengesetzes in Ungarn. (Österreichisches Richterzeitung, 1987)
A bírósági hatáskör kézikönyve. Összeáll. (Bp., 1992)
Az új végrehajtási jog. Írta többekkel. Szerk. Petrik Ferenc. (A gyakorló jogász kézikönyve. 7. Bp., 1993)
Az új végrehajtási jog. Írta többekkel. Szerk. Petrik Ferenc. (A gyakorló jogász kézikönyve. 11. Bp., 1995)
A családjog kézikönyve. Írta többekkel. Szerk. Kőrös András. (Bp., 1995
2. átd. kiad. 1997
3. átd. kiad. 2000)

 

írásai a Magyar Jogban: Az eredeti állapot helyreállítása az ellátási és életjáradéki szerződések felbontása esetén. – Az ellátási és életjáradéki szerződések szerencse-jellegéről. (1957)
A felek személyes meghallgatásának jelentősége a polgári perben. – A tulajdonközösség megszüntetése iránti per. (1958)
Az élettárs és az élettársi viszony a polgári ítélkezésben. – A másodfokú bíróság felülvizsgálatának korlátai. (1959)
A bírói egyezség megtámadása. – Az érdemi döntés korlátai a polgári perben. (1960)
Az elutasító ítélet. – A közbenső ítélet. (1961)
A bírósági szerződésmódosítás. – Bírósági hatáskör a kisajátítási eljárásban. – A döntőbizottsági út. – A polgári bírósági út főbb kérdései. (1962)
A fellebbezési eljárási költségek. – A nyugdíjperek. – Ráépítés, túlépítés, beépítés. (1963)
Az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezése a fellebbezési eljárásban. – Az üzemi baleset. – A takarékbetét titkossága a polgári perben. (1964)
Lemondás a fellebbezésről és a fellebbezés visszavonása. – A csatlakozó fellebbezés. – Az ideiglenes intézkedés. (1965)
Bírósági hatáskör a pénzügyi jogvitákban. (1967)
A hatáskör és az illetékesség egyes kérdései a polgári eljárási jogszabályok módosításával kapcsolatban. (1970)
A szocialista szervezetek egymás közötti pereinek eljárásjogi kérdései. Imreh Katalinnal. (1971)
A Legfelsőbb Bíróság elvi irányító tevékenysége a polgári eljárásjog területén. (1973)
Az ítélet hozatala után lejáró szolgáltatás mennyiségének és időtartalmának megváltozása. – A határozat kiegészítése a polgári eljárásjogban. (1975)
A perbeli kifogások. (1976)
A fellebbezés és az első fokú bíróság. (1978)
Törvényességi óvás emelése polgári ügyekben. (1979)
A fellebbezési határidő a polgári eljárásban. – A másodfokú bírósági a polgári eljárásban. – Új tények és bizonyítékok érvényesítése a nemperes eljárásokban. (1980)
A Legfelsőbb Bíróság 17. számú irányelvének eljárásjogi vonatkozásai. (1982)
A fellebbezés tárgya a polgári eljárásjogban. (1984)

 

szerk.: A bírósági hatáskör kézikönyve. (Bp., 1992)
A végrehajtási jog. Petrik Ferenccel. (Bp., 1993)
A családjog kézikönyve. Kőrösi Andrással. (Bp., 1995).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője