Bacsó Jenő
Bacsó Jenő

2022. december 9. Péntek

Bacsó Jenő, id.

jogász

Születési adatok

1877. május 2.

Debrecen

Halálozási adatok

1955. október 13.

Debrecen


Család

F: Szilágyi Erzsébet. Fia: Bacsó Jenő, ifj. (1918–1981) jogász.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1901), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1905), a polgári törvénykezési jog tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1912).

Életút

A máramarosszigeti jogakadémia (1905–1913), a debreceni ref. jogakadémia r. tanára (1913–1914) és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a polgári törvénykezési jog magántanára (1912–1918). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a magyar polgári törvényjog ny. r. tanára (1914–1948); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1922–1923 és 1934–1935), majd az egyetem rektora (1938–1939).

A polgári törvénykezési jog kérdéseivel fogl.

Emlékezet

Emlékére a Debreceni Egyetemen Bacsó Jenő Alapítványt hoztak létre (a Hajdú-Bihar m. területén folyó korszerű és igényes jogászképzésért, 2003).

Elismertség

Az MTA Jogtudományi Bizottság meghívott tagja (1934–1949). A debreceni Tisza István Társaság r. tagja.

Szerkesztés

Jogtudományi dolgozatai elsősorban a Jogakadémiai Szemlében (1913-tól), a Jogtudományi Közlönyben (1914-től) és a Jogállamban jelentek meg (1915-től).

Főbb művei

F. m.: A szocializmusról. (Máramarossziget, 1907)
Peralapító cselekmények. (Máramarossziget, 1908)
A jogvédelem előfeltételei a polgári perben. (Máramarossziget, 1910)
A felülvizsgálati eljárás. (Bp., 1915)
A mulasztási ítélet. (Bp., 1915)
A polgári perrendtartás tankönyve. (Bp., 1917)
A végrehajtási eljárásjog tankönyve. (Debrecen, 1917)
A kötött bizonyítás jelentősége a felülvizsgálati eljárásban. (Debrecen, 1923)
A fellebbvitel újabb szabályozása a polgári perben. (Miskolc, 1933)
Az ügyvédi díj megállapítása iránti eljárás jogi természete. (Miskolc, 1933)
A polgári per célja. (Debrecen, 1934)
Tudományos perjog. (Debrecen, 1937)
Reformtörekvések polgári perrendünkben. (Bp., 1939)
Az elismerés és lemondás mint tudomáskijelentés. (Debrecen, 1946).

Irodalom

Irod.: B. J. (Debreceni Képes Kalendárium, 1939)
Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. I. 1914–1944. (Debrecen, 1964).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője