Backhausz Richárd
Backhausz Richárd

2022. január 22. Szombat

Backhausz Richárd

orvos, immunológus, antropológus

Születési adatok

1920. május 3.

Budapest

Halálozási adatok

1971. szeptember 27.

Budapest

Temetési adatok

1971. október 19.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Sz: Backhausz Oszkár, Juszák Ilona (1896–1972). Apja a Révai Nyomda nyomdásza volt, anyja fehérnemű-varrónő, villamosbaleset következtében egyik lábát amputálták. F: 1950-től Hartmann Emma (1925–1985). Leánya: Backhausz Beáta (1950–), Backhausz Cecília (1951–) és Backhausz Marianna (1953–); fia: Backhausz László (1958–).

Iskola

A bp.-i Szent László Reálgimnáziumban éretts. (1938), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1944), laboratóriumi szakorvosi vizsgát tett (1953), az orvostudományok kandidátusa (1959), doktora (1969).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Szövettani és Fejlődéstani Intézete demonstrátora, gyakornoka (1940–1944), a II. vh. végén katonai szolgálatot teljesített az 1. sz., majd a 11. sz. helyőrségi kórházban; majd francia hadifogságban volt (1944–1946). A Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet Embergyógyászati Főosztályának beosztott orvosa (1946–1948), a Szérum Osztály osztályvezető-helyettese (1948–1951), osztályvezetője (1951–1952), a főosztályvezetője (1952–1954). Az Embergyógyászati Főosztályból önállósult Humán Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet tud. igazgatóhelyettese (1954–1971). Immunológiával, elsősorban vércsoportok immunizációjával foglalkozott, az immunológiai embertan nemzetközileg is elismert kutatója. Alapvetően új eredményeket ért el az immundiffúziós és immun-elektroforézises módszerek kidolgozása és továbbfejlesztése, ill. az immunglobulinok szerkezetkutatása és az ún. immunopátiás állapotok diagnosztikája terén. Munkatársaival kidolgozta – többek között – az antiglobulin-szérumot, a koncentrált vörhenytoxint, az emberi anti-Rh szérumokat, s egyéb immunkémiai reagenseket. Jelentős szerepet játszott a magyarországi humán immunglobulin előállításában, az antitoxikus szérumok tisztításában és koncentrálásában. A Természettudományi Múzeum Embertani Tára keretében folytatott kutatások során az egész országra kiterjedően végzett az AB0 vércsoportrendszerre vonatkozó gyűjtő- és értékelő munkát (1946–1950), majd ún. szeroantropológiai vizsgálataival aktívan részt vett az ivádi és bodrogközi kutatásokban (1948–1956).

Emlékezet

Budapesten (Józsefváros, VIII. kerület Múzeum utca 5.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Tiszteletére a Magyar Immunológiai Társaság Backhausz Richárd-emlékérmet alapított. Emlékszobrát Gödöllőn állították fel.

Elismertség

Az MTA Antropológiai Bizottsága tagja (1962–1966).

Elismerés

Érdemes orvos (1956), Munka Érdemrend (ezüst, 1964).

Főbb művei

F. m.: Rh-ellenanyagtermelés patkányon. (Orvosi Hetilap, 1949)
Adatok a hidegagglutininek előfordulásához rheumás és tuberkulotikus betegekben. Balás Bélával, Vajda Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1950. 47.)
Anti-Rh-savók citotropikus hatása. Vajda Gyulával. (Kísérletes Orvostudomány, 1951)
Adatok újszülöttek és csecsemők haemagglutinin képzéséhez. Révész Klárával, Vincze Istvánnal. (Gyermekgyógyászat, 1952)
Individual Differences in Fibrin Retraction in Connexion with Sexes. Komán Andrással. – The Frequency of Occurrence of the Secretor Character in Hungary. Deák Mártával. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1952)
A szöveti kezelés antigénhatása. Vajda Gyulával, Vidra Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1953. 5.)
AB0-incompatibilitás okozta magicterus esetek. Révész Klárával, Vincze Istvánnal. – Csecsemőkori szerzett haemolyticus anaemia esete autoagglutinatióval. Révész Klárával, Vincze Istvánnal. – Adatok az újszülöttkori haemolyticus betegség klinikumához. Ivády Gyulával, Neubauer Györggyel. (Gyermekgyógyászat, 1953)
Nachweis der Antispermine mit Hilfe der zytotropischen Reaktion. Vajda Gyulával. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1954)
Skarlatina antitoxin kimutatása emberi vérsavóban szemiszolid közegben végzett precipitációs reakcióval. Kamarás Jánossal, Osztovics Magdával. (Gyermekgyógyászat, 1954)
Studies in Haemolytic Disease of the Newborn. Neubauer Györggyel. (Acta Microbiologica, 1954)
A Rhesus-vércsoport-vizsgálatok gyakorlati jelentősége. – Szérumbetegség, szérumshock. (Gyógyszereink, 1955)
Az antitoxikus immunitás alakulásáról penicillinnel kezelt skarlátbetegeknél. Kamarás Jánossal, Székely Áronnal. (Orvosi Hetilap, 1955. 2.)
A gamma-globulin előállítása, fizikokémiai és immunitástani tulajdonságai. Richter Péterrel. (Orvosi Hetilap, 1955. 31.)
Az újszülöttkori haemolyticus betegség felismerésére szolgáló újabb szerológiai tapasztalataink. Neubauer Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1956. 32.)
Szerológiai vizsgálatok essentialis pulmonalis haemosiderosisban. Steiner Bélával. (Gyermekgyógyászat, 1957)
A géldiffúziós antigénanalízis. Kand. értek. (Bp., 1959)
Gammaglobulin-hiány. Agammaglobulinaemia. Ismétlődő bakteriális tüdőfertőzések és bronchiektasia gyermekkorban. Koltay Miklóssal. (Magyar Belorvosi Archívum, 1959)
Ismétlődő agranulocytosissal járó gyermekkori agammaglobulinaemia esete. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1959)
Adatok a staphylogen sensibilisatióhoz. Nyulak kísérleti sensibilisatiója komplex staphylococcus antigénnel. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1959)
Adatok coccogen ekzemiás betegeke staphylococcus-anatoxin kezeléséhez. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1959. 4.
németül: Über die Behandlung von kokkogen Ekzemkranken mittels Staphylococcus Anatoxin. Acta Allergologica, 1959)
A properdin rendszer. (Orvosi Hetilap, 1959. 21.)
Serologie. (Allergie und allergische Erkrankungen. I. köt. Szerk. Rajka Ödön. Bp., 1959
orosz nyelvű átd. kiad. Bp., 1966)
Kísérletes tárolásos reticulosis szérumfehérje változásainak immunkémiai vizsgálata. Többekkel. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Hyperglobulinaemic Purpura Associated with Splenomegalic Cirrhosis in Childhood. Osztovics Magdával, Szamosi Józseffel. (Acta Paediatrica, 1960)
Az anya–magzati vércsoport-inkompatibilitás jelentősége koraszülöttekben. Kiss Péterrel, Wohlmuth Gertrúddal. (Gyermekgyógyászat, 1961
angolul: Acta Paediatrica, 1961)
A latex-agglutinációs próba jelentősége májbetegségekben. Dóbiás Györggyel, Szécsey Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1961)
Immunhaematológia és immunkémia. (Klinikai laboratóriumi diagnosztika. 3. kiad. Szerk. Bálint Péter. Bp., 1962)
Serobacteriológia. (A modern gyógyszeres terápia veszélyei. Bp., 1962)
The Immunglobulins. (Therapia Hungarica, 1962
francia és német nyelven is)
Immunological Examination of Staphylococcal Toxoids. Többekkel. (Proceedings of the Third Congress of the Hungarian Microbiologists. Bp., 1962)
Allergológiai és immunológiai vizsgálatok Staphylococcus-anatoxinnal ekzémás betegeken. Többekkel. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1962
németül: Acta Allergologica, 1962)
Neuere Untersuchungen über die Beziehungen der Serumeiweisstoffe und Antikörper. Többekkel. – Immunofluorescence and Passive Haemagglutination in Infantile Enterocolitis. Többekkel. (Acta Microbiologica, 1963)
Gyökérfehérjék szerológiai vizsgálata. Fejérné Kossey Olgával. (Botanikai Közlemények, 1963)
Immunfluorescens és passzív haemagglutinatios vizsgálatok gyermekkori enterocolitisekben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1963. 21.)
Immunopathiák szerológiai diagnózisa. (Orvosi Hetilap, 1963. 34.)
A Waldenström-féle makroglobulinaemia. (Ritka kórképek. Szerk. Braun Pál. Bp., 1964)
Antiglobulin szérumok immun-elektroforézises vizsgálata Többekkel. (Haematologia Hungarica, 1964)
Kryoglobulinaemia Waldenström-makroglobulinaemiában. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1964)
Beta2A-globulin izolált hiánya részleges ellenanyag-hiányos állapotban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1964. 21.)
The Immungrams of Normal and Pathologic Human Sera. Merétey Katalinnal. – Testing by Specific Immune Sera of Human and Animal Immune Globulin. Bátory Gabriellával. – Immunochemical Study of Proteohormones. Bátory Gabriellával, Merétey Katalinnal. (Proceedings of the Fourth Congress of the Hungarian Microbiologists. 1964. Szerk. is. Bp., 1966)
Az immunhaematológiai kutatások időszerű kérdései. (Orvosképzés, 1965)
Diftéria antitoxintermelés céljából hiperimmunizált lovak immunválaszainak biometriai elemzése. Többekkel. (Biológiai Közlemények, 1965)
Immunodiffusion und Immunoelektrophorese. Grundlagen, Methoden und Ergebnisse. Monográfia. (Bp.–Jena, 1967)
Neuere Anschauungen bezüglich der Diagnose und der Therapie der Plasmozytoms. Patakfalvy Alberttel. (Acta Medica, 1967)
A zinksulfát zavarossági fehérjepróba jelentősége az immunopathiák felismerésében. Horányiné Sárfy Erzsébettel. (Rheumatologia – Balneologia – Allergologia, 1967)
Principles and Some Applications of the Immunogram. Lajos Judittal, Merétey Katalinnal. – Immunochemical Examination of Soluble Antigens of Human Myocardium. Kerkovits Gyulával, Lada Gy.-vel. (Acta Microbiologica, 1967)
Immundiffúziós és immunelektroforézises módszerek. Lajos Judittal. (A biokémia modern módszerei. 2. Bp., 1968)
Az immunológiai kutatások mai állása. – A gammaglobulin preventív hatásának elbírálása koraszülöttek infekcióinak megelőzésében. Többekkel. – Intravénás gammaglobulin terápiás-profilaktikus alkalmazása agammaglobulinaemiás betegben. Többekkel. (Magyar Pediáter, Kongresszusi különszám, 1968)
A gammaglobulin preventív hatásának elbírálása koraszülöttek infekcióinak megelőzésében. Boda Domokossal, Veress Ilonával. – Az immunológiai kutatások időszerű kérdései. (Gyermekgyógyászat, 1968)
Plasmocytomához társult antitesthiány-szindróma. Lajos Judittal, Patakfalvy Alberttel. (Orvosi Hetilap, 1968. 4.)
A plasmocytoma diagnózisának és therápiájának újabb szempontjai. Patakfalvy Alberttel. (Orvosi Hetilap, 1968. 9.)
Az immunglobulin-kutatás aktuális kérdései. (Orvosi Hetilap, 1968. 41.)
A normális és a kóros gamma-globulinok összehasonlító immunológiai és immunokémiai vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1968)
Keringő ellenanyagok és immunglobulinok vizsgálata anyák és újszülötteik vérsavójában. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1969)
A Bence–Jones – IgU – plasmocytoma három hazai esete. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1969. 16.)
IgA-hiányos állapotok csecsemő- és gyermekkorban. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1970)
IgU-paraproeinaemia. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 1.)
Radioimmun vizsgálatok diagnosztikus szerepe pajzsmirigy-betegségekben. Merétey Katalinnal, Torgyán Sándorral. (Orvosi Hetilap, 1971. 48.)
Plazmafehérjék mennyiségi meghatározása tárgylemez módszerrel. Lajos Judittal, Veres Judittal. (Kísérletes Orvostudomány, 1972)
Lélegeztetett betegek fertőzéses szövődményei és immunológiai reakciójuk néhány jellemzője. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 3.)
Természetes ellenanyagok szintváltozása lélegeztetett betegek fertőzéses szövődményei során. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 31.)
Waldenström-féle macroglobulinaemia és cirrhosis hepatitis együttes előfordulása. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1972. 46.)
Krónikus lymphoid leukaemia klinikai manifesztációját négy évvel megelőző makrokryoglobulinaemia. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1973. 10.)
Autoimmun betegségek. Többekkel. (Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1971. szept. 29.)
Nemeskéri János: B. R. (Antropológiai Közlemények, 1971)
In memoriam B. R. (Orvosi Hetilap, 1972. 6.)
Karasszon Dénes–Csaba Béla: Az immunológia magyar mesterei. (Bp., 1992).

Megjegyzések

MÉL III. és UMÉL I: téves születési adat: máj. 20.! Anyakönyvi adatok szerint máj. 3-án született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője