Árvay Attila
Árvay Attila

2022. január 27. Csütörtök

Árvay Attila

orvos, kardiológus, szívsebész

Születési adatok

1927. április 11.

Budapest

Halálozási adatok

2008. augusztus 31.

Budapest


Család

Sz: Árvay József dr. építészmérnök, Bánóczy Magdolna. F: 1. 1951–1956 Hársfalvy Erzsébet. 1956-ban gyermekével elhagyta az országot. 2. 1958-tól Vörösmarty Mária titkárnő. Leánya: Árvay Krisztina (1960).

Iskola

A BOTE-n ált. orvosi okl. szerzett (1951), kórbonctan és -szövettani (1955), ált. sebészi (1961), szívsebészi szakorvosi vizsgát tett (1979); az orvostudományok kandidátusa (1967).

Életút

A BOTE Anatómiai Intézet demonstrátora (1948–1951), az Igazságügyi Orvostani Intézet gyakornoka, egy. tanársegéde (1951–1955), a Sebésztovábbképző Klinika (1955–1957), a II. sz. Sebészeti Klinika egy. tanársegéde (1957). Az Országos Kardiológiai Intézet Sebészeti Osztály alorvosa (1957–1967), osztályvezető főorvosa (1967–1992), főig.-ja (1992–1994), a SOTE Szívsebészeti és Kardiológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára (1981. júl. 1.–1997. jún. 30.). Veleszületett és szerzett szívbetegségek sebészi megoldásaival, az extrakorporális keringéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekkel fogl. Az extrakorporális műtéti technika mo.-i bevezetője és rutineljárássá fejlesztője.

Elismertség

A Magyar Kardiológiai Társaság elnökségi tagja, a Magyar Sebésztársaság Kardiovaszkuláris Szakosztályának elnöke. A European Society for Cardiovascular Surgery tagja, a European Association for Cardiothoracic Surgery alapító tagja.

Elismerés

Balassa János-emlékérem (1982), Markusovszky Lajos-emlékérem (1984), Pro Societate Emlékérem (1995), Kudász József- emlékérem (2001).

Főbb művei

F. m.: Billentyűképződés az aortában kísérletes szűkítés következtében. Kubik Istvánnal, Szűcs Ottóval. (Kísérletes Orvostudomány, 1954)
Traumatic Bone Embolism as Vital Reaction. Incze Gyulával. (Acta Morphologica, 1954)
A tüdő fejlődési rendellenességeinek sebészi patológiája. (Tuberkulózis, 1957)
Új műtéti eljárások csökkent pulmonális keringéssel járó veleszületett szívhibák gyógyítására. (Bp., 1957)
Új műtéti eljárás csökkent pulmonális keringéssel járó veleszületett szívhibák gyógyítására. Kádár Líviával, Robicsek Ferenccel, Temesvári Antallal. (MTA Orvosi és Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Some Clinical and Pathologic Aspects of Coarctation of the Aorta and Aortic Arch Syndrome. Temesvári Antallal. (Journal of Thoracic Surgery, 1958)
A Venturi-effektus szerepe a pulmonalis stenosis szívkatéteres diagnosztikájában. (Magyar Belorvosi Archivum, 1962)
Műtéti kockázat a korszerű szívsebészetben. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1965)
Haemodynamikai és műtéttani adatok a pulmonalis stenosis sebészi kezeléséhez. Kand. értek. (Bp., 1966)
Pacemakeres monitorozás szívműtétek után. Csapó Györggyel. (Cardiologia Hungarica, 1973)
Járulékos mitralis billentyűszövet okozta subaortikus stenosis. Kákonyi Györggyel, Záborszky Bélával. (Cardiologia Hungarica, 1978)
Vér- és plazma felhasználás nyitott szíven végzett műtétekben. Mészáros Rozáliával, Barankay Andrással. (Transfusio, 1979)
Sebészet és traumatológia. Egy. tankönyv. Szécsény Györggyel, Berentey Györggyel. (Bp., 1989
2. átd. kiad. 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője