Antal János
Antal János

2021. október 25. Hétfő

Antal János

fizikus, gépészmérnök

Születési adatok

1926. augusztus 22.

Csépa, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1988. január 29.

Budapest


Család

Sz: Antal János tanító, Kanyó Eszter. F: 1958-tól Rális Hedvig. Két leánya: Antal Hedvig (1959) és Antal Flóra (1963). Testvére: Antal Éva, Varga Mihályné gyógypedagógiai tanár.

Iskola

Az esztergomi bencés gimnáziumban éretts. (1944), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1949), a BME Villamosmérnöki Karán fizikából doktorált (1964), a fizikai tudományok kandidátusa (1973). MLEE-t végzett (1966).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ill. a BME Atomfizikai Tanszék gyakornoka (1948–1949), az Optikai és Finommechanikai Központ Kutatólaboratóriumának tud. segédmunkatársa (1950–1953), a Híradástechnikai Kutató Intézet Vákuumtechnikai Laboratóriumának tud. munkatársa és tud. osztályvezetője (1953–1955), a laboratóriumnak az egyetemhez történt csatolása után a BME Fizikai Tanszék tud. munkatársa (1955–1957), tud. osztályvezetője (1957–1963), egy. docense (1963– 1977), egy. tanára (1977. júl. 1.–1988) és a Fizika Intézet igh.-e (1986–1988). A mátrafüredi Nemzetközi Vákuumfizikai Iskola előadója (1971-től). Vákuumfizikával, kvantum- és szilárdtest-fizikai kutatásokkal, az atom statisztikus elméletével, majd az ún. egyvegyértékű szilárdtestek rugalmas állandóinak elméleti meghatározásával fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a primérion-bombázással kiváltott ún. szekunderion-emisszió vizsgálata terén. A magyarországi vákuumfizikai és vékonyréteg-technológiai kutatások úttörőjeként tudományszervezői tevékenysége is értékes, nemzetközi vákuumfizikai iskolát szervezett.

Elismertség

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja, a Vákuumfizikai Szakcsoport elnöke (1976–1980). A Nemzetközi Vákuumfizikai Unió (IUVSTA) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke (1980–1983), majd az IUVSTA elnöke (1983– 1988).

Főbb művei

F. m.: Bevezetés a tranzisztortechnikába. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
Vákuumtechnikai mérőműszerek és védelmi berendezések. (Bp., 1954
2. kiad. 1955)
Igen kis nyomások mérése. (Bp., 1955)
Combined Vacuum Meter for Laboratory Use. Kőnig Aladárral. (Acta Physica, 1957)
New Acoustical Method of Vacuum Measurement. Kőnig Aladárral. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1957)
A K és Ag elasztikus jellemzőinek elméleti vizsgálata. Egy. doktori értek. (Bp., 1963)
Fizika. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1964– 1967)
Egyvegyértékű fémek rugalmas állandói. Kand. értek. (Bp., 1973)
Kvantummechanika. Egy. tankönyv. Kónya Antallal. (Bp., 1976)
On the Quantum Theory of the Emission of Secondary Ions. (Physical Letters, 1976)
Szilárdtestfizika. 1–2. Egy. tankönyv. Giber Jánossal, Kónya Antallal. (Bp., 1976–1977)
Kísérleti és elméleti vizsgálatok a szilárdtestfelület–gázion ütközések szekunderion-spektrumának kvantitatív értelmezése területén. Giber Jánossal. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 3. Bp., 1977)
Vákuumfizikai kutatások. Szerk. (Bp., 1978)
Fizikai kézikönyv műszakiaknak. 1–2. Főszerk. (Bp., 1980).

Irodalom

Irod.: Vasvári Béla: A. J. Művei bibliográfiájával. (Fizikai Szemle, 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013