Almási Antal
Almási Antal

2022. december 8. Csütörtök

Almási Antal

jogász

Névváltozatok

1883-ig Apfel

Születési adatok

1873. november 14.

Galgóc, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1941. december 15.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett, majd a berlini, kieli, lipcsei, heidelbergi és strassburgi egyetemen magánjogot tanult (1899-ig), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910).

Életút

Újpesten törvényszéki aljegyző (1899–1901), Bp.-en törvényszéki jegyző (1901–1902), albíró (1902–1908), járásbíró (1908–1917), ítélőtáblai bíró (1917–1926), kúriai bíró (1926–1941). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem (1910–1918) és a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1927-től). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a magánjog c. ny. rk. tanára (1926–1940). Magánjoggal, polgári perrendtartással, a bírói gyakorlat jelentőségével, családjoggal fogl. Magánjogi felfogásában a Grosschmid Béni iskola képviselője.

Szerkesztés

A Fodor Ármin szerkesztette Magyar magánjog (I–V., Bp., 1899–1905) és a Szladits Károly szerkesztette Magyar magánjog (I–V., Bp., Bp., 1938–1940) munkatársa. Tudományos dolgozatai elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1897–1916), az Ügyvédek Lapjában (1898–1916), A Jogban (1898– 1900) és a Pénzintézeti Szemlében jelentek meg (1917-től).

Főbb művei

F. m.: Ellenjogok. (Bp., 1900)
Jogügyletek a tervezetben. (Bp., 1902)
Törvényes kötelmek a tervezetben. (Bp., 1906)
A tilos cselekmény a magánjogban. (Bp., 1907)
A dologi fogalom. Magánjogi tanulmány. (Bp., 1910)
Polgári perrendtartás és magánjog. (Bp., 1912)
Az egyoldalú ügylet. (Bp., 1913)
A második tervezet személyi és házassági joga. (Bp., 1913)
A háború hatása a magánjogra. (Bp., 1917)
Ungarisches Privatrecht. I–II. (Berlin–Leipzig, 1923–1924)
A kötelmi jog kézikönyve. (Bp., 1926
2. kiad. 1929)
A dologi jog kézikönyve. I–II. (Bp., 1928–1932)
Das materielle Erbrecht Ungarns. (Berlin, 1932)
Általános és különös vagyon bírói gyakorlatunkban. (Szeged, 1935)
A bírói gyakorlat jelentősége a magyar magánjogban. (Bp., 1935)
Családi jog. Csorna Kálmánnal, Szokolay Leóval. I–IV. (Bp., 1938–1940).

Irodalom

Irod.: B[eck] S[alamon]: A. A. (Jogtudományi Közlöny, 1946).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője