Allodiatoris Irma
Allodiatoris Irma

2022. augusztus 10. Szerda

Allodiatoris Irma, Lackner Kálmánné

tudománytörténész, antropológus, bibliográfus

Születési adatok

1912. február 1.

Arad

Halálozási adatok

1988. március 7.

Budapest


Család

Családja Aradról repatriált Bp.-re (1921).

Iskola

A bp.-i VI. ker.-i leánygimnáziumban éretts. (1930), a Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári okl. (1935), bölcsészdoktori okl. szerzett (1937).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Embertani Intézetének díjtalan gyakornoka (1937–1939), a Magyar Biológiai Kutató Intézet könyvtárának őre (1939), az Országos Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának miniszteri ösztöndíjasa, szolgálattételre beosztott helyettes tanára (1939–1941), kisegítő könyvtári őre (1941–1943), r. tanára (1943–1945). A Múzeum Embertani Tárának muzeológusa (1945–1949), Természettudomány-történeti Tárának alapító muzeológusa (1945– 1974), a gyűjtemény vezetője (1974–1988). Tudományos pályafutásának kezdetén antropológiai kutatásokkal fogl.: egyetemi és középiskolai hallgatónőkön antropometriai méréseket végzett, ill. feldolgozta a Mária Terézia-laktanya 60 ezer antropometriai mérőlapját. Részt vett az erdélyi faunakutatásban; Soós Árpáddal együtt állattani gyűjtéseket végzett a Székelyföldön (Csíkszentdomonkoson és Maosfőn). Nevéhez fűződik a Természettudomány-történeti Tár megalapítása, s mint a gyűjtemény vezetője számos neves természettudós relikviáját szerezte meg. Közreműködése révén került a múzeumba – többek között – Böckh Hugó és Böckh János geológusok, Gáyer Gyula botanikus, Dudich Endre, Kolosváry Gábor, Lendl Adolf és Varga Lajos zoológusok hagyatéka. Bibliográfiai tevékenysége is jelentős: összeállította a magyar antropológia tudomány szakirodalmát, Daday Jenő és Szilády Zoltán zoológiai munkásságának könyvészetét, hozzákezdett a magyar zoológia irodalmának összeállításához. Számos tudománytörténeti kiállítást rendezett (pl. a lillafüredi Herman Ottó-nyaralóban, az ún. Pele-házban).

Szerkesztés

Tudománynépszerűsítő cikkei az Élővilágban (1959–1965), a Búvárban (1965–1972); tudománytörténeti tanulmányai az Acta Zoologicában (1972), a Folia Entomologica Hungaricában (1973), a Földtani Közlönyben jelentek meg (1976–1979).

Főbb művei

F. m.: Adatok az Árpád-kori alföldi magyarság antropológiájához. Egy. doktori értek. (Bp., 1937)
Magassági és súlynövekedési vizsgálatok budapesti középiskolásokon. (Sportorvos, 1939)
Untersuchungen über die Wirkung das Colchicins bei Amphibien. Wolsky Sándorral. (Magyar Biológiai Kutató Intézet munkálatai. XIII., 1941)
A Kárpát-medence antropológiai bibliográfiája. Összeáll. (Bp., 1958)
Bibliographie der Zoologie im Karpatenbecken. 1900–1925. Összeáll. (Bp., 1966)
A Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteményének ismertetése. (Magyarországi tudomány- és technikatörténeti konferencia 1972. nov. 23–25. előadásainak anyagából. Szerk. Rajnai Rudolfné. Bp., 1973)
Emlékezzünk Semsey Andorra, a magyar tudományok nagy mecénására. (Földtani tudománytörténeti évkönyv. III. Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: Horváth Csaba: A. I. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője