Alliquander Ödön
Alliquander Ödön

2022. december 9. Péntek

Alliquander Ödön, id.

bányamérnök, jogász

Születési adatok

1882. június 24.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1954. október 26.

Budapest


Család

F: Vertán Gabriella. Fiai: Alliquander Ödön, ifj. (1914–1990) és Alliquander Endre (1913–2004) bányamérnökök.

Iskola

A Nagyváradi Jogakadémián jogtud. doktori okl. (1904), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán bányamérnöki okl. szerzett (1908).

Életút

Abrudbányán és Petrozsényban ún. bányaesküdt (1909–1912), Petrozsényban és Zalatnán bányabiztos (1912–1917), Rozsnyón főbányabiztos, egyúttal a Magyar Földgáz Rt. kutató-bányamérnöke (1917–1919), majd ismét Petrozsényban bányabiztos (1919. jún.–1921). A Pénzügyminisztérium és a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium előadója (1921–1945); miniszteri tanácsosi rangban (1933–1945). A II. vh. után Debrecenben szénkormánybiztos (1945–1947), az Iparügyi Minisztérium Bányaügyi és Földtani Osztályának vezetője, majd a Bányászati Kutató Intézet tud. munkatársa (1948–1954). Az újabbkori magyar bányajog egyik megteremtője. A II. vh. után jelentős szerepet játszott a magyarországi kőszénbányászat helyreállításában, a széntermelés megindításában.

Főbb művei

F. m.: Magyar bányajog. A bányászatra vonatkozó törvények, rendeletek, döntvények és elvi jelentőségű határozatok teljes gyűjteménye. Összeáll. Bán Imrével, Tassonyi Ernővel. (Bp., 1931)
Magyarország bánya- és kohóipara az 1912–1926. évben. (Bp., 1931)
Magyarországi szénbányavállalatok. 1940. Szerk. Tóth Pállal, Zsámboki Lászlóval. (Bp., 1940
hasonmás kiad.: Miskolc, 1989).

Megjegyzések

MÉL III. Bibliográfiai adatai összekeverve ifj. Alliquander Ödön adataival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője