Aczél György
Aczél György

2022. december 6. Kedd

Aczél György

jogász

Születési adatok

1913. január 1.

Debrecen

Halálozási adatok

1999.

Budapest


Család

Sz: Aczél József, Rásó Ilona. F: Lőrincz Klára. Fia: Aczél Gábor (1947–) építészmérnök, Budapest főépítésze.

Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1936), ügyvédi vizsgát tett (1939).

Életút

Ügyvédjelölt (1936–1939), származása miatt ügyvédi gyakorlatot nem folytathatott (1939-től), a mauthauseni koncentrációs tábor foglya (1944–1945. máj.). A Belügyminisztérium (BM) munkatársa, rendőrezredesi rangfokozatban a Személyzeti, majd az Igazgatásrendészeti Ügyosztály vezetője (1945–1949), a Rajk-ügy miatt állásáról lemondani kényszerült. A Közületi Egyeztető Bizottság, ill. a Központi Döntőbizottság döntőbírója, osztályvezetője (1949–1952), az Élelmezésügyi Minisztérium Titkárságának vezetője (1952–1957), az Igazgatási Főosztály vezetője (1957–1967), majd a Központi Népi Ellenőrző Bizottság (KNEB) Titkárságának vezetője (1967–1977).

A szállítási szerződések elvi kérdéseinek kidolgozásával, a döntőbizottsági joggyakorlattal foglalkozott. Vizsgálta még a népi ellenőrzés munkájának szervezési kérdéseit, vizsgálati módszereit.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a bp.-i Kozma utcai Izraelita temetőben nyugszik.

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, kétszer), Szabadság Érdemrend, Népköztársasági Érdemrend V. fokozata, Szocialista Munkáért Érdemérem, Felszabadulási Emlékérem (1970).

Főbb művei

F. m.: Az egyeztető bizottságok szerződésmódosításai és a gazdasági vezetők egyéni felelőssége. (Jogtudományi Közlöny, 1950)
Döntőbizottságaink eljárásának egységes szabályozása. (Állam és Közigazgatás, 1951)
A szállítási szerződések lényeges feltételei. – Az 1951. évi szerződéskötési tapasztalatok. – A döntőbizottsági gyakorlat kérdéseihez. (Jogtudományi Közlöny, 1951)
Szállítási szerződés és döntőbizottsági eljárás. (Bp., 1951)
A Közületi Döntőbizottság elvi határozatai. I–II. köt. Összeáll. Görgey Mihállyal. (Bp., 1951–1952)
A szállítási szerződések. (Bp., 1952)
Szállítási szerződések a gyakorlatban. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1953)
A szállítási szerződések jelentőségéről. (Jogtudományi Közlöny, 1953)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és közleményei. I–II. köt. Összeáll. Görgey Mihállyal. (Bp., 1954)
A korszerű vezetés kérdései az ipari átszervezés után. (Élelmezési Ipar, 1965)
Az ellenőrök titoktartási kötelezettségéről. (Népi Ellenőrzés, 1969)
A tisztességtelen haszon és a gazdasági bírság. Petravich Ferenccel, Zsingor Lászlóval. (Bp., 1976)
A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvényről. (Magyar Jog, 1977)
A gazdasági bírságolásról. (Népi Ellenőrzés, 1978)
A vállalatok vezetői felelősségének néhány kérdéséről. (Jogtudományi Közlöny, 1979)
A vállalatok egységének néhány elvi kérdése és az 1977. évi VI. törvény. (Jogtudományi Közlöny, 1980)
Tisztességes gazdálkodás – tisztességes haszon. – Tisztességtelen haszon, gazdasági bírság de lege ferenda. (Magyar Jog, 1981)
A testületi vezetésről és a vezetők felelősségének néhány kérdéséről. (Magyar Jog, 1983)
A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmára szóló jogszabályok szankciórendszeréhez. (Magyar Jog, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője