Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Herrmann Miksa

  politikus, gépészmérnök

  Hermann Miksa


  Született: 1868. október 30. Selmec, Hont vm
  Meghalt: 1944. április 28. Budapest
  Temetés: 1944. május 4. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Herrmann Emil (1840–1925) bánya- és kohómérnök, ny. r. tanár, Bella Franciska. F: Pécsváry Hedvig. Fia: vitéz Pécsváry-Herrmann Miksa (1898–1945) gépészmérnök és Herrmann Gábor.

  Iskola

  Középiskoláit magánúton, Körmöcbányán és Szegeden végezte, a Szegedi Főreáliskolában éretts. A bécsi műszaki egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1893).

  Életút

  A bécsi műszaki egyetem tanársegéde (1893–1894), a bécsi Schultz és Goebel cég mérnöke és az Osztrák–Magyar Államvasút Társaság resicabányai egységének konstruktőre (1894–1899). A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, ill. a Bányászati és Erdészeti Főiskola Általános és Vasgyári Géptani Tanszék ny. rk. (1889–1900), ny. r. tanára (1900–1911); a Tanszék vezetője és a Főiskola rektora (1906–1908). A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépszerkezettani Tanszék ny. r. tanára (1911–1940); közben a Gépészmérnöki Kar dékánja (1917–1921) és az Egyetem rektora (1933–1934).

  A kormányzó Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP), az Egységes Párt (EP) programjával nemzetgyűlési (Sajószentpéter, 1920–1926), ill. országgyűlési képviselő (Sopron, 1927–1935). A Bethlen-kormány kereskedelemügyi minisztere (1926. okt. 15.–1929. aug. 31.). A Talbot Centrale elnök-vezérigazgatója (1929-től).

  Bányaipari gépészettel, gépszerkezettannal foglalkozott, úttörő munkát végzett a vas hengerlési munkájának matematikai vonatkozásai terén. Nemzetközileg is kiemelkedik a Gépelemek (1924) c. műve, amelyik az első magyar nyelvű géptani egyetemi tankönyv. Szemléleti módja még ma is iránymutató, rendszerezésével világviszonylatban is kiemelkedő alkotás. Szakirodalmi munkásságában a modern magyar gépészeti szaknyelv megteremtője. Komoly munkásságot fejtett ki továbbá a magyarországi energiahordozók – kőszén, kőolaj, földgáz – feltárásában. Miniszterként jelentős eredményeket ért el a hazai közúti hálózat korszerűsítése és a magyar államvasutak villamosítása terén, a dunántúli országos villamosítási terv megvalósítója. Nevéhez fűződik a bánhidai hőerőmű megépítését biztosító ún. Talbot-szerződés.

  Emlékezet

  Élete nagy részét Selmecbányán töltötte, az összeomlás után Budapesten telepedett le. Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben – apjával közös sírban – nyugodott. A közös sírt felszámolták! Bronz mellszobra a Miskolci Egyetem Gépelemek Tanszékén látható.

  Elismertség

  A Magyar Szabványosítási Bizottság (1921–1923), a Magyar Mérnök- és Építész Egyesület (MMÉE, 1923–1926) és a Magyar Mérnöki Kamara elnöke (1924–1926).

  Elismerés

  Az MMÉE Hollán-díja (1912).

  Főbb művei

  F. m.: Riedler új könyve és az „Express” szivattyú. 1–2. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1900)
  A selmecbányai magyar kir. Ferenc József-aknai elektromos vízemelőtelep. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1904)
  A földgáz az észak-amerikai Egyesült Államokban. H. M. előadása. 1–2. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1910 és külön: Bp., 1910)
  A földgáz termelése, vezetése és értékesítése. 1–2. Az MMÉE Hollán-díjjal kitüntetett dolgozata. (A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1911 és külön: Bp., 1911)
  A szíjhajtás elmélete. (Bp., 1914)
  Tárcsás és kettősfalú dugattyúk falvastagsága. 1–2. – A dugattyúgyűrűk kiszámításához. (A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1915)
  A többirányú igénybevétel kérdéséhez. 1–2. (A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1916)
  Emelőgépek. H. M. előadásai nyomán írta Pattantyús-Ábrahám Géza. (Bp., 1921)
  Szénellátásunk problémái. (A Szénipari Szövetség Könyvtára. 1. Bp., 1923)
  A tagosítás reformjáról. Thoma Frigyessel. (A Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1923)
  Gépelemek. Bevezetés a gépek szerkezettanába, a mechanikai jelenségek különös figyelembe vételével. 524 szöveg közé nyomott fekete–fehér ábrával, két rajzmelléklettel és számos táblázattal. (Bp., 1924)
  Példák az alkalmazott mechanika köréből. (Technika [folyóirat], 1930 és külön: Bp., 1930).

  Irodalom

  Irod.: Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
  Terplán Zénó: H. M. (Műszaki nagyjaink. V. köt. Bp., 1981)
  Péter László: A szegedi főreáliskola elődei és utódai. (Szeged, 1989)
  Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok. (Dunaszerdahely, 2003)
  Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004). *Lexikonok eltérő születési helye: Selmecbánya!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu