Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Herold István

  mezőgazdasági mérnök


  Született: 1930. június 27. Szombathely
  Meghalt: 2002. május 25. Debrecen

  Család

  Sz: Herold M. István tanító, Horler Irén. Hárman voltak testvérek. 1956-tóúl nős. Leánya: Herold Gabriella.

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Szombathelyen végezte, a Premontrei Gimnáziumban éretts. (1948). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Állattenyésztés Szakán mezőgazdasági mérnöki okl. (1952), az ATE Tanárképző Intézetében mezőgazdasági szaktanári okl. szerzett (1960), az ATE-n doktorált (1963), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1968).

  Életút

  A rajkai Vörös Csillag Tsz állattenyésztője (1952), a Zsámbéki Tsz-elnökképző Intézet (?) tanársegéde (1952–1953). Az ATE Mezőgazdasági Mérnöki Kar Állattenyésztéstani Tanszék egy. tanársegéde (1953–1957), a DATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Állattenyésztéstani Tanszék egy. tanársegéde (1958–1959), egy. adjunktusa (1959–1969), egy. docense (1969–1981), egy. tanára (1981. júl. 1.–1996. dec. 31.) és a Tanszék vezetője (1982–1985). Az MTA–TMB-n Munkácsi Ferenc aspiránsa (1964–1967).

  Állattenyésztés- és takarmányozástannal, elsősorban különböző gazdasági állatok alkati, respirációs anyagforgalmi és szaporodásbiológiai vizsgálatával, ill. takarmányozás-tartósítási kérdésekkel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a különböző magyarfajta szarvasmarhák alkata és tejtermelése, valamint az ezzel összefüggő takarmányozási kérdések tisztázása, ill. a különböző sertés- és szarvasmarha-takarmányok tápanyagértékeinek feltárása terén. Az 1950-es évek végén bekapcsolódott a hazai jersey keresztezési programba, kutatómunkája, akkor elsősorban a bikasperma-mélyhűtés magyarországi bevezetésére irányult. További kutatási területei: növendékmarha-hizlalás jövedelmezőbbé tétele karbamiddal kiegészített takarmányokkal, szarvasmarha-takarmányok fehérje- és tápanyag-ellátottsága, különböző szénaszárítási eljárások összehasonlítása.

  Az MTA Állattenyésztési és Állategészségügyi Bizottság Takarmányozási Albizottsága tagja. A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) tagja. A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Takarmányozási Szakbizottsága tagja.

  Emlékezet

  Kiváló újító, Arany Sándor-emlékérem.

  Főbb művei

  F. m.: Vizsgálatok a bikasperma -79 C˚-ra történő mélyhűtésére, tartós tárolására és felhasználásának módjára. Gáspár Józseffel. (Állattenyésztés, 1958)
  A sperma mélyhűtése. Témadokumentáció. Összeáll. (Bp., 1959)
  A magyar fehér hússertések alkattípusának értékelése a tenyészkiválasztásban. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1958. Debrecen, 1960)
  Belterjesebb hússertéstípusok kitenyésztése megfelelő tájegységekben. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1959. Debrecen, 1961)
  Néhány alapvető tényező befolyása a bikasperma mélyhűtésének eredményességére. Gáspár Józseffel. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1960. Debrecen, 1962)
  Vizsgálatok a magyartarka tehenek egyedi tejfehérje-termelő képességének megállapítására. Veress Lászlóval. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1962)
  A kocák alkatának összefüggései szaporaságukkal, malacnevelő képességükkel, valamint ivadékaik hizlalási és vágási eredményeivel. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1963)
  Adatok az egyes évszakok és a magyartarka tehenek termelése közötti összefüggésekre. Janovszki Jánossal. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1963)
  A tehéntej összetételének korrelatív összefüggései, tekintettel a magyartarka tejfehérje termelésének növelésére. Veress Lászlóval. (Állattenyésztés, 1963)
  A magyartarka tehenek tejfehérje-termelő képességének megállapítása és szelekciójának hatékonysága a tejzsírtermelés alapján. Veress Lászlóval. (Állattenyésztés, 1964)
  Takarmányozási útmutató. Egy. jegyz. is. (Bp., 1964)
  A csutkadara gazdaságos felhasználása a növendéküszők hizlalására. Schalbert Józseffel. (Állattenyésztés, 1965)
  A növendékmarha-hizlalás jövedelmezőbbé tétele karbamidos csutkadara etetésével. Schalbert Józseffel. (Gazdálkodás, 1965)
  A fehérje-, illetve az össztáplálóanyag-ellátás színvonalának befolyása a magyarfajta fejőstehenek termelésére és takarmányértékesítésére. Kand. értek. (Debrecen, 1967)
  A táplálóanyag-ellátás befolyása a kihasználás mértékére magyartarka fejősteheneknél. (Állattenyésztés, 1968)
  A fejőstehenek anyag- és energiaforgalma, táplálóanyag-szükséglete, takarmányértékesítése és termelése. Témadokumentáció. Összeáll. (Bp., 1969)
  A gazdasági állatok takarmányozása. Egy. jegyz. (Debrecen, 1971)
  Általános takarmányozástan. Egy. jegyz. (Debrecen, 1973)
  A hangyasavas zöldtakarmány-tartósítás üzemi tapasztalatai. (A Magyar Mezőgazdaság melléklete. Bp., 1975)
  Takarmányozás. Monográfia. (Bp., 1977)
  A szarvasmarha-takarmányozási kísérletek lebonyolítása. (Állattenyésztési kísérletek tervezése és értékelése. Szerk. Czakó József. Debrecen, 1982)
  A juh takarmányozása. Jávor Andrással. (A takarmányozás elmélete és gyakorlata. Bp., 1984)
  Takarmányozástan. I–II. köt. Egy. és főisk. jegyz. (Debrecen, 1985–1989)
  Az új takarmányértékelési rendszer. Egy. jegyz. Összeáll. (Debrecen, 1986; 2. kiad. 1994)
  Egyes kémiai és biológiai tartósítószerek befolyása a nagy fehérjetartalmú zöldtakarmányok silózásának eredményességére. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1987)
  Voluntary Feed Intake Relationship of Feed Intake and Productivity of Milking Cows. (World Review of Animal Production, 1987)
  Some Problems of Feeding Cows of High Milking Ability. (World Review of Animal Production, 1988)
  Az alkaloida-mentesített keserű csillagfürt takarmányértéke sertésben. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1991)
  A savas-melegvizes kimosással alkaloida-mentesített keserű csillagfürt takarmányozási értéke választott borjak takarmányozásában. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1993)
  Etetési kísérletek borjakkal. Szabó Péterrel. – Etetési kísérletek sertésekkel. Szabó Péterrel. – A malacok aminosav-szükséglete és gazdaságos kielégítése. Szabó Péterrel. – A tojólúd tápanyagellátása. Mihók Sándorral. – Tejipari túrósavó fejősteheneknek. Mihók Sándorral. – Rostban gazdag melléktermékek pecsenyeludaknak. Mihók Sándorral. (Kistermelők Lapja, 1993)
  A szaporaság növelésének higiéniai és takarmányozási vonatkozásai. Szovátay Györggyel. (A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. II. köt. Szerk. Szász Gábor. Debrecen, 1993)
  A lúd környezetkímélő legeltetéses tartástechnológiája. Mihók Sándorral, Nagy Gézával. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1996).

  Irodalom

  Irod.: Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
  Halálhír. (Népszabadság, 2002. máj. 29.)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu