Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Herpay Gábor, nemes

  levéltáros, történész, genealógus


  Született: 1885. október 5. Szabadszállás, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1946. augusztus 15. Debrecen

  Család

  Régi református nemesi családból származott. Sz: Herpay János szabadszállási kisbirtokos. F: kondilói Szász Matild. Fia: Herpay Zsombor (1913–) orvos, bőrgyógyász, mikológus és Herpay Tibor; leánya: Herpay Boriska.

  Iskola

  A Debreceni Református Főgimnáziumban éretts. (1906), a Debreceni Református Teológiai Akadémián református lelkészi vizsgát tett (I. 1910; II. 1911), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1917).

  Életút

  A Debreceni Református Főgimnázium segédtanára (1910–1912). Debrecen város levéltárosa (1912–1916), Hajdú vármegye főlevéltárosa (1916–1944). Debrecen és Hajdú vármegye főispánja, majd alispánja (1944–1946).

  Debrecen szabad királyi város és a hajdúvárosok történetével, ill. Hajdú vármegye helytörténetével, a debreceni polgári családok történetével, genealógiájával foglalkozott.

  Debrecenben élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. Emlékét őrzi a városban a Herpay Gábor utca.

  Főbb művei

  F. m.: Debrecen szabad királyi városi rangra emelésének története. Összeáll. Koncz Ákossal. (Debrecen, 1915)
  Debrecen szabad királyi város levéltára, diplomagyűjteményének regesztái. Összeáll. (Debrecen, 1916)
  Nemes családok Debrecenben. Összeáll. (Debrecen, 1925)
  Nemes családok Hajdúvármegyében. Összeáll. (Debrecen, 1926)
  A Debreczeni Református Ispotály története. 1529–1929. Monográfia. (A Tiszántúli Református Egyházkerület kiadványa. Debrecen, 1929)
  Debrecenbe beköltözött polgárok. Matricula civium. 1715–1867. Összeáll. (Debrecen, 1936)
  Földes község története. Monográfia. Írta és a Kállay László alapítványából nyert támogatással kiadta H. G. (Debrecen, 1936)
  Nemes családok Hajdúvármegyében. Összeáll. Hasonmás kiad. (A Históriaantik Könyvesház kiadványai. Bp., 2011)
  Nemes családok Debrecenben. Összeáll. (A Históriaantik Könyvesház kiadványai. Bp., 2011 és A Nemzeti Örökség Kiadó kiadványai. Bp., 2012)
  szerk.: Sinai Miklós: A magyar- és erdélyországi reformáció története 1564-ig. Latin nyelven írta Sinai Miklós, sajtó alá rend. és magyarra ford. H. G. A bevezetést írta, és a fordítást revideálta S. Szabó József. (Debrecen, 1911)
  Otrokocsi Foris Ferenc: Fenevad dühöngése Magyarországon a Jézus Krisztusról bizonyságtevők ellen s azoknak… várt szabadulása. Ford., sajtó alá rend. H. G., az előszót írta Csikesz Sándor. (Az Országos Református Lelkészegyesület Könyvkiadói Alapjának kiadványai. 3. Magyar reformáció könyvtára. 1. Bp., 1933).

  Irodalom

  Irod.: Föglein Antal: H. G.: Nemes családok Hajdúvármegyében. (Levéltári Közlemények, 1926)
  Iványi Béla: H. G.: Nemes családok Hajdúvármegyében. (Századok, 1926)
  Zoltai Lajos: H. G.: Földes község története. (A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1936)
  Ila Bálint: In memoriam H. G. (Levéltári Közlemények, 1946)
  Zoványi György: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (3. jav. és bőv. kiad. Bp., 1977)
  Petheő Judit: H. G. főlevéltárnok emlékére. (Múzeumi Kurír, 1998)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu