Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Heckenast József

  mezőgazdasági mérnök, történész, pedagógus


  Született: 1922. augusztus 3. Völcsej, Sopron vármegye
  Meghalt: 2002. január 30. Budapest

  Család

  Sz: Heckenast József földműves, Simon Mária. F: Nagy Éva mezőgazdasági iskolai szakfelügyelő. Leánya: Heckenast Andrea (1951–).

  Iskola

  A soproni reálgimnáziumban éretts. (1941), a Magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. szerzett (1944; elismerve, mint mezőgazdasági mérnöki okl.: Agrártudományi Egyetem [ATE], 1959), a Mezőgazdasági Szaktanárképző Tanfolyamon gazdasági tanári okl. szerzett (1947), a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen (ATEK) doktorált (1966); a mezőgazdasági (történeti) tudományok kandidátusa (1965).

  Életút

  A pápai és a szolnoki gazdasági iskola tanára (1944–1949), a Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémia tanársegéde (1949–1953). A Felsőoktatási Minisztérium főelőadója (1953–1954), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) osztályvezető-helyettese (1954–1961), az Egyetemi és Főiskolai Igazgatóság vezetője (1961–1967). A Mérnöktovábbképző Intézet Pedagógiai Tanszékének egy. adjunktusa (1957–1967), az Agrártudományi Egyetem (ATE), ill. a GATE Tanárképző Intézet Oktatásszervezési Tanszékének egy. docense (1968–1969), tanszékvezető egy. tanára és a Központi Intézetek és Tanszékek igazgatója (1969–1992). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1962).

  Tudományos pályafutásának kezdetén agrárfelsőoktatás-politikai és -pedagógiai kérdésekkel foglalkozott, jelentős szerepet játszott a magyarországi agrár-felsőoktatási reform előkészítésében. Később érdeklődése az agrártörténet felé fordult, feldolgozta századeleji paraszti szövetkezések és a hazai agrárszakoktatás történetét.

  Az MTA Agrártörténeti Bizottsága tagja (1970–1988). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Agrártörténeti Szakosztálya tagja (1962-től). A Magyar Történeti Társulat tagja (1975-től).

  Emlékezet

  Munka Érdemrend (bronz, 1960; ezüst, 1984).

  Főbb művei

  F. m.: Az üzemi gyakorlat a hallgatók nevelésének fontos eszköze. (Felsőoktatási Szemle, 1953)
  A mezőgazdasági tanárképzés soron következő feladatai. (Felsőoktatási Szemle, 1957)
  Az erkölcsi nevelés néhány problémájáról egyetemeinken. (Felsőoktatási Szemle, 1958)
  A mezőgazdasági felsőoktatás 15 esztendeje. (Felsőoktatási Szemle, 1960)
  Reformmunkálatok az agrárfelsőoktatási intézményekben. (Felsőoktatási Szemle, 1961)
  A kommunista szakemberképzés néhány időszerű problémája az agrárfelsőoktatás területén. Engel Györggyel. (Felsőoktatási Szemle, 1963)
  A mezőgazdasági és erdészeti egyetemi és főiskolai képzés. Ungváry Gábornéval. (Felsőoktatási Szemle, 1965)
  Szaktudás és korszerű termelés. Tananyag az MSZMP gazdaságpolitikai tanfolyama számára. Összeáll. Soós Gáborral, Szűcs Kálmánnal. (Bp., 1965)
  A nevelés és szemlélet szerepéről a mezőgazdasági szakoktatásban. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1965)
  Gondolatok a mezőgazdasági szaktanárképzés átszervezéséről és továbbfejlesztéséről. (Felsőoktatási Szemle, 1968)
  Szövetkezés a századforduló paraszti gazdálkodásában. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1969)
  Az élelmiszer-gazdasági szakoktatás történeti fejlődésének néhány jellemző vonása. (Felsőoktatási Szemle, 1971)
  A mezőgazdasági szaktanárképzés kialakulása és fejlődése. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1976)
  Vázlatok az „oktatásszervezés” kidolgozásához. Grek Jánossal. (Pedagógiai Szemle, 1976)
  Az agrárszakoktatás tartalmi fejlesztésének néhány történeti vetülete. (A mezőgazdasági szakoktatás fejlesztésének időszerű kérdései. I. Gödöllő, 1979)
  Szakoktatástörténet. I–II. köt. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1980–1983; 2. bőv. és átd. kiad. 1986)
  A szakoktatás történetének néhány tanulsága. (Felsőoktatási Szemle, 1983)
  Irodalmi szemelvények és magyarázatok a mezőgazdasági szakoktatás történetéhez. I–II. köt. Egy. jegyz. Összeáll. Zsinka Józsefnével. (Gödöllő, 1988)
  A mezőgazdasági szakoktatás-történet alapjai az 1850-es és az 1910-es évek között. (A GATE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézete kiadványa. Gödöllő, 1992)
  A szaktanárképzés története. („Ami a magvetés a földnek, az a tudomány elhintése az emberi szellemnek.” Tanulmányok és dokumentumok a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének történetéből. 1950–2000. Szerk. Rakaczkiné Tóth Katalin. Gödöllő, 2000).

  Irodalom

  Irod.: Szabó László: H. J.: Szövetkezés a századforduló paraszti gazdálkodásában. (Ethnographia, 1971)
  Halálhír. (Népszabadság, 2002. febr. 8.)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu