Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Gillyén József, nagyenyedi

  hidrológus, építőmérnök


  Született: 1871. április 11. Szatmárnémeti, Szatmár vármegye
  Meghalt: 1918. augusztus 26. Pozsony
  Temetés: 1918. augusztus 29. Pozsony

  Család

  Evangélikus családból származott. Sz: Gillyén József (†1908), a szatmári takarékpénztár igazgatója, hilibi Haller Mária (1840–1900). Testvére: Gillyén Sándor (1872–1942) hidrológus, építőmérnök. F: Desseő Bella. Fia: Gillyén József (1898–1928) gépészmérnök, leánya: Gillyén Lili.

  Iskola

  Középiskoláit a szatmári református gimnáziumban végezte, a bp.-i József Műegyetem Mérnöki Karán mérnöki okl. szerzett (1893).

  Életút

  A szatmári (1896–1903), az aradi folyammérnöki hivatal mérnöke (1904–1908), a Földművelésügyi Minisztérium Vízrajzi Osztálya (1909–1912), a pozsonyi folyammérnöki hivatal munkatársa, beosztott mérnöke (1913–1918), a hivatal főnöke (műszaki tanácsosi címmel, 1918).

  A magyarországi korszerű hidrológiai kísérleti területek vizsgálatának egyik úttörőjeként nemzetközileg is elsők között dolgozta fel a hidrológiai észlelések eredményeit. Rendszeresen járt nyugat-európai tanulmányutakon, amelyek tapasztalatait felhasználva jelentős szerepet játszott a modern folyamszabályozási módszerek elterjesztésében, elsőként alkalmazta Magyarországon az ún. Girardon-elvet. Tevékenyen részt vett a Felső-Dunán induló kisvízi szabályozásában (1913-tól).

  Pozsonyban élt és hunyt el, a helyi evangélikus temetőben nyugszik.

  Emlékezet

  Az első modern magyar hidrológiai folyóirat, a Vízügyi Közlemények állandó szerzője és szakfordítója (1910–1918).

  Főbb művei

  F. m.: írásai a Vízügyi Közleményekben: Hidrológiai tanulmányok a Gladna-patak, a Szernye-mocsár és a Ferenc-csatorna jobbparti delta-lecsapoló társulat területén. (1910)
  Vízmércéink és csapadékmérő állomásaink. – Folyóink jégjárása az 1910/11. évek telén. Tanulmányúti jelentés. 62 rajzzal és fényképpel. – Hidrológiai adatok a Bega-vidék és Szernye-mocsár egyes vízfolyásairól. – A vízrajzi osztály talajkutatásai. (1911)
  A Maros-szabályozás mai állása. – A Kraszna kotróhajó elsülyedése és kiemelése. 8 képpel. – A Maros hajózhatósága. (1912)
  A Maros folyó vízjárása az 1912. évben. (1913)
  A Rhone folyó új hajóparkja. (1914)
  A pozsonyi folyammérnöki hivatal Dunaszakaszán 1913. évben végzett munkálatok. – A pozsonyi Dunaszakasz szabályozása. (1915)
  ford. uo.: Intze, O.: A völgyzárógátak történeti fejlődése, célja és építése. 152 ábrával a szöveg között és 15 melléklettel. (1910)
  Tavernier, R.: Vízmennyiség-mérések változó medrű folyókon. 15 ábrával és 4 külön melléklettel. (1911)
  Armand: A Rhone folyó szabályozó munkálatai. (1914).

  Irodalom

  Irod.: *Lexikonok téves születési éve: 1870, a műegyetemi anyakönyve szerint 1871-ben született. Lexikonok téves halálozási helye: Budapest! Gyászjelentésén Pozsony szerepel!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu