Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Horváth Ignác

  könyvtáros, bibliográfus

  Horváth Villebáld Ignác


  Született: 1851. január 21. Tata, Komárom vármegye
  Meghalt: 1911. augusztus 17. Budapest
  Temetés: 1911. augusztus 21. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Testvére: Horváth Antal. Nős. Leánya: Horváth Kamilla és Horváth Jolán.

  Iskola

  Belépett a Szent Benedek-rendbe (Horváth Villebáld néven, 1870), Pannonhalmán tanult (1870–1873), miután kilépett a rendből ún. világi papnövendékként folytatta tanulmányait. A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1881).

  Életút

  A Kincstári Jogügyek Igazgatóságának díjnoka (1875–1876), a bp.-i tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának szakdíjnoka (1876– 1879). A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára (= Országos Széchényi Könyvtár, OSZK) gyakornoka (1879–1882), segédmuzeológusa (1882–1886), segédőre (1886–1898), őre és a Kötelespéldányokat Nyilvántartó Osztály vezetője (1898–1910), a könyvtár múzeumi igazgatóőre (1910–1911).

  Középkori és kora újkori, elsősorban 15–16. sz.-i magyar művelődés- és könyvtártörténettel a magyarországi ősnyomtatványok kutatásával foglalkozott. Rendezte a késmárki evangélikus líceum könyvtárát, az Igazságügyi Minisztérium szakkönyvtárát, ill. részt vett az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) könyvtárának rendezésében. Számos könyvtártörténeti és könyvészeti tanulmányt írt, jelentős bibliográfiai munkát is végzett. Budapest székesfőváros által rendezett történeti kiállítás egyik szervezője (1886). Öngyilkos lett.

  Szerkesztés

  A Magyar Könyvszemle állandó munkatársa.

  Főbb művei

  F. m.: A magyar irodalom 1882-ben. 1–3. (Magyar Könyvszemle, 1882)
  Négy hazai könyvlajstrom 1471-ből, 1520-ból és 1522- ből. – A magyar irodalom 1883-ban. – Hazai nem magyar irodalom. – Hazánkat érdeklő külföldi munkák. – Iskolai értesítők az 1882–1883. tanévről. (Magyar Könyvszemle, 1883)
  Egyházi névtárak és directoriumok. – 1884-re szóló naptárak. – Hazánkat érdeklő külföldi munkák. – Magyar irodalom. – Hazai nem magyar irodalom. (Magyar Könyvszemle, 1884)
  Pulszky Ferencz irodalmi munkásságának bibliographiája. (Pulszky Album. Bp., 1884)
  Magyar irodalom. – Hazai nem magyar irodalom. – Iskolai értesítők az 1883–1884. tanévről. – Iskolai értesítők az 1884–1885. tanévről. – Egyházi névtárak és directoriumok. (Magyar Könyvszemle, 1885)
  A történelmi kiállításról. (Magyar Salon, 1886)
  Turcs et Hongrois. (Revue de l’Orient, 1886)
  Útmutató Budapest főváros történelmi kiállításához. 1886. Összeáll. Pósta Bélával. (1–3. kiad. Bp., 1886)
  Magyar irodalom. – Hazai nem magyar irodalom. – Egyházi névtárak és directoriumok. (Magyar Könyvszemle, 1886–1894)
  Iskolai értesítők az 1885/86– 1890/91. tanévről. Magyar Könyvszemle, 1886–1891)
  Az olasz könyvtárak 1885. évi pragmatikája. – Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. – Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. (Magyar Könyvszemle, 1890)
  Magyarországi könyvészet. 1881–1891. Összeáll. (Bp., 1891)
  A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának ősnyomtatványai. 1465–1500. Leírta H. I. (A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának czímjegyzéke. ősnyomtatványok. 1. Bp., 1895)
  Erdélyi országgyűlési törvényczikkek a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában. (Magyar Könyvszemle, 1895–1896)
  A budapesti kir. m. tudományegyetem bölcsészeti karának irodalmi munkássága. 1780–1895. Összeáll. (Bp., 1896)
  Pótlék a Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár ősnyomtatványainak jegyzékéhez. 1–2. (Magyar Könyvszemle, 1900)
  A hazai nyomdák 1901-ben. – A hazai nyomdák 1902-ben. (Magyar Könyvszemle, 1902–1903)
  A magyar bibliográfiai irodalom az 1904–1911. évben. (Magyar Könyvszemle, 1904–1911)
  Revisnyei Reviczky János Ferenc könyvtára 1742-ből. (Magyar Könyvszemle, 1905).

  Irodalom

  Irod.: Gulyás Pál: H. I. (Magyar Könyvszemle, 1911)
  Öngyilkos múzeumi igazgató-őr. Magyar Nemzet, 1911)
  Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
  A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. (Pannonhalma, 1987)
  Galambos Ferenc: H. I. 1851–1911. (Könyvtáros, 1979)
  Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. (Tatabánya, 2000).

  Megjegyzések

  Gulyás: téves halálozási év: 1918!; MÉL téves születési hely: Tatabánya!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu