Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Vukov Konstantin

  vegyészmérnök


  Született: 1920. március 5. Törökbecse, v. Torontál vármegye
  Meghalt: 1991. október 17. Budapest

  Család

  Sz: apja fényképészmester volt Törökbecsén. F: Kovács Irma (1919–1977). Fia: Vukov Konstantin (1949–) építészmérnök és Vukov Péter.

  Iskola

  A Nagybecskereki Állami Reálgimnáziumban éretts. (1938), a Belgrádi Egyetemen tanult (1938–1941). Áttelepült Magyarországra, a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1943), a BME-n doktorált (1960); a kémiai tudományok kandidátusa (1956), doktora (1966).

  Életút

  A Kaposvári Cukorgyár kutatóvegyésze (1943–1951), a bp.-i Cukoripari Kutató Intézet tud. munkatársa (1951–1952), tud. osztályvezetője (1952–1959), tud. igazgatóhelyettese (1959–1966). A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem Konzervtechnológiai Tanszékének tanszékvezető egy. tanára (1966?–1990).

  Élelmiszer-ipari technológiai kutatásokkal, elsősorban a répacukorgyártás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, cukorgyártási technológiai kutatásokkal foglalkozott. Az általa kidolgozott kémiai technológiai vizsgálati módszerek révén az államosított cukoriparban első ízben lehetett a nyersanyag, a feldolgozási technológia és a kész- és melléktermékek vonalán olyan mutatószámokat megállapítani, amelyek az ipar teljesítményének és műszaki igényeinek jellemzésére alkalmasak. Magyarországon elsőként tárta fel a cukorrépa mechanikai tulajdonságait, különösen jelentős eredményeket ért el a cukorgyári levek stabilitása, ill. a cukorgyári lényeréssel és létisztítással kapcsolatos metodikai vizsgálatok terén.

  Emlékezet

  Budapesten és Kaposvárott élt és tevékenykedett, a bp.-i Farkasréti Temetőben nyugszik. Emlékét kaposvári háza (Hársfa utca 13.) falán gránit emléktábla őrzi (Egerszegi Edit alkotása, 2001-től).

  Elismertség

  A Magyar Élelmiszer-ipari Tudományos Egyesület (MÉTE) tagja, Cukoripari Bizottságának elnöke. A Nemzetközi Cukortechnológiai Bizottság (= Commission Internationale Technique du Sucrerie, CITS) Tudományos Albizottságának tagja (1964-től).

  Elismerés

  Sigmond Elek-emlékérem.

  Szerkesztés

  Az Acta Alimentaria és a Cukoripar c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Adatok az édescirok összetételéről. (Magyar Kémikusok Lapja, 1947)
  A pektinek természetrajza. (Konzervipar, 1947)
  C- vitamin sűrítmények gyártása növényi anyagokból. (Mezőgazdaság és Ipar, 1948)
  Keverékindikátorok a cukorgyári laboratóriumban. Vavrinecz Gáborral. (Magyar Kémikusok Lapja, 1948)
  Cukorgyári termékek hamumeghatározása új varázsszemes konduktométerrel. Écsy L.-lel, Tegze M.-mel. – Trinátriumfoszfát alkalmazása a cukoriparban. (Cukoripar, 1949)
  Paradicsompép réztartalmának befolyása a C-vitamin tartalomra. Tegze M.-mel. (Mezőgazdaság és Ipar, 1949)
  Cukorgyári kazántápvíz ellenőrzésének fontossága. Écsy L.-lel. (Cukoripar, 1950)
  Cukorgyári szárazszelet nedvességének meghatározása dielektromos állandójának mérése útján. Écsy L.-lel, Tegze M.-mel. (Mezőgazdaság és Ipar, 1950)
  Inverzió és cukorbomlás cukorgyári levekben. (A Cukoripari Kutató Intézet Évkönyve, 1950)
  Zárt diffúziós rendszer elméleti és kísérleti vizsgálata. Oplatka Gy.-vel. (A Cukoripari Kutató Intézet Évkönyve, 1950; oroszul: Acta Alimentaria, 1951)
  Fehércukor hamutartalmának meghatározása konduktométerrel. – Lúgozott szelet forróvizes digesztiója. – A mésziszap cukortartalmának meghatározása. (Cukoripar, 1951)
  Gyorsmódszer kilúgozott szelet cukortartalmának meghatározására. – Keverék jelzőfestékek a cukorgyári üzemben. – A répaaknázómoly kártétele. – Kilúgozott szelet mintavétele. – Gyorsmódszer édesszelet cukortartalmának meghatározására. (Cukoripar, 1952)
  Harc az üzemi cukorveszteségek ellen. Marbaix, Marcellal, Tegze Miklóssal. (Bp., 1953)
  Mésziszap mintavétele és vizsgálata. – A cukorrépa oldható kolloidjai. Irodalmi áttekintés. 1–3. – A meszezés hatása a répaszeletre. Tegze Miklósnéval. – Cukorrépa-mintareszelék készítése fűrészgéppel. (Cukoripar, 1953)
  Szűrési sebesség laboratóriumi meghatározása. Jánosfy K.-val. – A répalé tisztítása csökkentett mészadaggal. Vasatko, J.-vel. (Cukoripar, 1954)
  Gyakorlati vizsgálatok előderítésnél. – A várható cukorrépatermés becslése. – Módszer a répa vágási ellenállásának mérésére. Sipos A.-val, Tegze Miklósnéval. – A nyerslé kolloidjai. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1954)
  Oxálsav meghatározása egyéb szerves savak jelenlétében. Vavrinecz Gáborral. (Élelmezési Ipar, 1955)
  Cukorveszteségek a répa úsztatásánál és mosásánál. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1955)
  A magyar cukoripari szakirodalom bibliográfiája. Falvai Alfréddal. (Cukoripar, 1955)
  A cukorrépa rosttartalma. (Növénytermelés, 1956)
  A cukorrépa rosttartalma. (Növénytermelés, 1956)
  A korai szedésű cukorrépa fizikai és kémiai tulajdonságai. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1956)
  Gyors mechanikus kivonatolás növényi anyagok elemzésénél. (Magyar Kémikusok Lapja, 1956)
  A cukorrépa fizikai és kémiai tulajdonságai. Kand. értek. (Bp., 1956; megjelent, kivonatosan: Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1956; németül: 1–2. Die Zuckererzeugung, 1958–1959)
  Vizsgálatok a pektin és a dextrán szerepéről a cukorgyári oldatok szűrésénél. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1956; németül: Acta Chimica, 1957)
  Folytonos iszapeltávolításhoz alkalmas létisztítás vizsgálata. – A talajok meszezése cukorrépa alá. – A fagyott, felengedett és romlott répa feldolgozása. – A meszes létisztítás műveleteinek gyakorlati irányítása. (Cukoripar, 1957)
  A cukorrépalé optikai forgatása és a szacharóz meghatározása. – A dextrán hatása cukoroldatok szűrésére. (Élelmezési Ipar, 1957)
  Az újabb magyar cukorrépafajták feldolgozhatósága. (Növénytermelés, 1957)
  Cukorrépa-műtrágyázási kísérletek eredményei. Zana J.-vel. (Magyar Mezőgazdaság, 1957)
  Ipari csapadékok szűrhetőségének laboratóriumi mérése. (Magyar Kémikusok Lapja, 1957)
  A növénysűrűség hatása a cukorrépa minőségére és terméshozamára. Zana J.-vel. – Néhány cukorrépafajta nagyüzemi összehasonlítása. – A diffúziós munka vezetése a répa hőérzékenységének mérése útján. – A cukorrépa kálium- és nátrium-tartalmának együttes meghatározása. Magyar K.-nével. (Cukoripar, 1958)
  Módszerek az összes aminosavtartalom meghatározására, különösen a cukorrépában. (Élelmezési Ipar, 1959)
  A cukorrépa tulajdonságai és feldolgozása értéke. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1959)
  A cukorgyári termékek tejsavtartalma. (Cukoripar, 1959)
  Kis mennyiségű tejsav meghatározása sok cukor mellett. (Élelmezési Ipar, 1960)
  Az ellenáramú és forró előderítésről. – Hazai nemesítésű poliploid-hibrid répa feldolgozhatósága. (Cukoripar, 1960)
  Présvíz-visszavétel hatása a nyerslé minőségére. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1960)
  A szacharóz meghatározása a cukorrépában vizes digesztió módszerrel. – A cukorgyári létisztítás. (Cukoripar, 1961)
  Cukorbomlás és savképződés a répacukorgyártás egyes műveleteiben. 1–2. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1961)
  A cukorrépából kinyerhető fehércukor és melaszcukor megállapítása. Bárány L.-nével. (Cukoripari Kutató Intézet Közleményei, 1962)
  A fehércukor színének meghatározása oldatban a kétszínszűrős módszerrel. Jánosfy K.-val. (Cukoripar, 1963)
  A cukorrépa technológiai minőségének változása a tárolás hatására. Bárány L.-nével. – Szénsavazott iszaposlé kezelése pelyhesítő szerekkel. (Cukoripar, 1964)
  A szacharóz hidrolízise és a hidrolízistermékek bomlása, különös tekintettel a répacukorgyártás műveleteire. Doktori értek. (Bp., 1965)
  Az időjárás hatása a répatermésre és cukortartalmára. (Cukoripar, 1970)
  Physik und Chemie der Zuckerrübe als Grundlage der Verarbeitungsverfahren. Monográfia. (Bp., 1972; angol nyelvű bőv. kiad.: Physics and Chemistry of Sugar Beet in Sugar Manufacture. Amsterdam–Oxford–New York–Bp., 1977)
  Orosz–magyar cukoripari szakszótár. Összeáll. Korbonits Andrással. (Bp., 1974)
  Konzervipari szaktechnológia válogatott fejezetei. Az aszeptikus kezelés, tárolás és csomagolás technológiája. – A paradicsomsűrítmények gyártásának technológiája. Barta Józseffel. (A Kertészeti Egyetem Tartósítóipari Kara jegyzetei. Bp., 1976)
  Cukoripari anyagismeret. Magassy Lajossal. (A BME Továbbképző Intézete kiadványai. Bp., 1977)
  Tartósító iparok. Gyümölcslevek, sűrítmények, szörpök. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1979)
  Hőkezelés a tartósiparban. Alapok. Egy. jegyz. (Bp., 1981)
  Cukorrépa-termesztőknek a fehércukorhozamról. Hangyál Károllyal. (Bp., 1983)
  Konzervipar. I. Konzervipari eljárások. Egy. tankönyv. Barta Józseffel. (Bp., 1984)
  Cukortechnológia. Egy. jegyz. (Bp., 1989; 2. kiad. 1996)
  ford.: Rubin, B. A.: A cukorrépa tárolása. Ford. (Bp., 1951)
  Golovin, P. V.: Répacukorgyártás. Ford. Czifrusz Miklóssal. (Bp., 1951).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
  Halálhír. (Népszabadság, 1991. okt. 28.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu