Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Halmos Miklós

  kémikus


  Született: 1931. augusztus 7. Szeged
  Meghalt: 1974. november 11. Szeged
  Temetés: 1974. november 15. Szeged

  Család

  Sz: Halmos Győző (†1955) járási főjegyző, Bagáry Ilona. Testvére: Halmos László és Halmos András. F: 1956-tól Eck Erna vegyész, a SZOTE Gyermekgyógyászati Klinika munkatársa. Fia: Halmos Gábor.

  Iskola

  Általános és középiskoláit Szegeden végezte, a Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1949), a Szegedi Tudományegyetem TTK-n vegyész okl. szerzett (1953), doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1966). Az MLEE-n végzett (1963).

  Életút

  A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Szerves Kémiai Tanszékének tanársegéde (1953–1961), egy. adjunktusa (1961–1967), egy. docense (1967–1974). A Csehszlovák Tudományos Akadémia Szerves és Biokémiai Intézete (1961), a Drezdai Egyetem Szerves Kémiai Intézete vendégkutatója (1963). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965).

  Alkaloid- és szteroidkémiával foglalkozott, nemzetközileg is jelentős ipari kutatásokat végzett organofil bentonit aktivátorok előállítására. További kutatási területei: szteránvázas vegyületek kémiája, ill. szteránvázas gyógyszerek szintézise; tropánvázas alkaloidok térszerkezet-kutatása; a kokain térkémiai szerkezete; a háromértékű nitrogénatom sztereokémiája.

  Emlékezet

  Szegeden (Dugonics tér 13.) élt és tevékenykedett, a helyi Belvárosi Temetőben nyugszik.

  Elismertség

  Az MTA Szteroidkémiai Munkabizottsága tagja és titkára (1969–1974).

  Szerkesztés

  Az Acta Physica et Chemica Szegediensis szerkesztője (1961–1974).

  Főbb művei

  F. m.: Újabb módszerek és eredmények a szénvegyületek térkémiájában. Többekkel. (MTA VII. Osztályának Közleményei, 1957)
  A nitrogénatom abszolút konfigurációja optikailag aktív tropanolokban és kvaterner sószármazékaikban. Egy. doktori értek. (Szeged, 1958)
  The Addition Compound of N,N-dimethyl-formamide and Hydrogen Chloride. Mohácsi Tivadarral. – Contributions to the Synthesis of Dl-p-nitrophenyl Alanine. (Acta Universitatis Szegediensis, 1959)
  Szerves kémia. I–II. köt. Egy. jegyz. Vincze Irénnel. (Bp., 1959–1960; 6. kiad. 1964; 8. kiad. 1971)
  Acidic Dissociation Constant of Alcoholic Hydroxyls of Oxycarboxylic Acids: Mandelic Acids. Beck Mihállyal. (Nature, 1960)
  The Addition of Hydrogen Chloride to Allyl Dimethylamine in the Molten State. Csepreghy Győzővel, Mohácsi Tivadarral. (Acta Universitatis Szegediensis, 1961)
  Stability Constant of Copper(II) Complexes of Reduction Products of 2,2’-dipiperidyl. Beck Mihállyal. (Nature, 1961)
  Oxi-karbonsavak komplexképző sajátságainak vizsgálata. 1. A mandulasav alkoholos hidroxiljának savi disszociációs állandója. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964)
  16-os és 6-os helyzetben szubsztituált prognánszármazékok készítése és vizsgálata. Kand. értek. (Szeged, 1965; kivonatosan: MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1966)
  A szerves kémia alapjai. Egy. tankönyv. Kovács Kálmánnal. (Bp., 1972; 2. kiad. 1974; 3. kiad. 1976; 4. átd. kiad. 1984; 5. kiad. 1986)
  Egyszerű gázkromatográfiás módszer koleszterinészterek és kolesztaidén elválasztására. Morvay Józseffel, Szabó Józseffel. (Acta Pharmaceutica, 1973)
  A szteroidok szerkezetkutatásának újabb eredményei. Kovács Kálmánnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1975)
  Újabb eredmények a szteroidok kémiájában. Kovács Kálmánnal. (A kémia újabb eredményei. 27. Bp., 1975).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1974. nov. 13.)
  Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. I. köt. (Szeged, 1996)
  Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu