Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Hajós József Szaniszló

  teológus, karmelita szerzetes

  1907-ig Grünthal


  Született: 1885. november 26. Dombóvár, Tolna vármegye
  Meghalt: 1967. augusztus 6. Székesfehérvár

  Iskola

  Középiskoláit Pécsett és Budapesten végezte. Belépett a karmelita rendbe (Hajós Szaniszló néven, 1904), a rend bp.-i főiskoláján teológiát és filozófiát tanult (1904–1908), pappá szentelték (1908).

  Életút

  A karmelita rend teológiatanára (1909–1912). A székesfehérvári egyházmegye papjaként bicskei (1912–1913), székesfehérvár- felsővárosi káplán (1912–1918), az egyházmegye hitszónoka és a Fejérmegyei Napló felelős szerkesztője (1918–1922). Martonvásári plébános és kerületi tanfelügyelő esperes (1922–1939), székesfehérvári kanonok és a szeminárium igazgatója (1939-től).

  Természetbölcselettel, az élet isteni eredetével, a modern isteni bölcselet történetével foglalkozott, monográfiáiban és nagyobb tanulmányaiban a modern élettudományok és a hit összeegyeztetésére törekedve elsősorban az ember eredete kérdését vizsgálta. Székesfehérvári káplánként közeli munkakapcsolatba került Prohászka Ottokárral, akinek a modern természettudománnyal kapcsolatos nézetei nagy hatást gyakoroltak világnézetére. Prohászka igen jó véleménnyel volt Hajós József fő munkáiról A végtelen felé (1910) és Az élet titkaiból (1921) c. természetfilozófiai műveiről. Filozófiai dolgozatokon kívül vallásos tárgyú festményeket is készített.

  Elismertség

  Az Aquinói Szent Tamás Bölcseleti Társaság választmányi tagja (1910-től). A Szent István Akadémia tagja (1922-től).

  Elismerés

  Horváth-féle jutalom (1913 és 1915).

  Főbb művei

  F. m.: A modern ember Isten nyomain. (Katholikus Szemle, 1909)
  A végtelen felé. A modern ember világnézete. Hajós Szaniszló néven. Hajós Károly rajzaival. (Bp., 1910; 2. átd. és bőv. kiad. 1930)
  Az élettan alapvető kérdései. (Hittudományi Folyóirat, 1911)
  A monisták háromegysége. – Az ember származása a modern élettani tudomány megvilágításában. (Katholikus Szemle, 1912)
  Az ősember a modern tudomány világításában. Monográfia. Kiadói szecessziós egészvászon díszkötésben, festett lapszélekkel. Bibliofil kiad. is. (Bp., 1913)
  Zsilvölgye. (Egyházi Műipar, 1913)
  Isten árnyéka a napsugár. 1–2. (Katholikus Szemle, 1913)
  A természetben Isten nyomain. Monográfia. (Esztergom, 1914)
  Az ősidők árnyékai. 1–4. (Katholikus Szemle, 1916)
  Az élet titkaiból. A modern élet bölcselete. Monográfia. (Székesfehérvár, 1921)
  Az életelv a legújabb kutatások világánál. (Religio, 1921)
  Az élet eredete és az Isten. (Bp., 1922; Világosság felé. Hitvédelmi füzetek. 2. kiad. 1930)
  Az anyag és az élet bölcselete. (A Szent István Akadémiai előadásai. Bp., 1937)
  A bölcselet története. Monográfia. A címképet és a könyv illusztrációinak nagy részét Hajós Károly rajzolta. (Székesfehérvár, 1941).

  Irodalom

  Irod.: A Szent István Akadémia tagajánlója. (Bp., 1922)
  Fejérmegyei fejek. (Bp., 1929).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu