Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Hajdók János

  költő, író, műfordító


  Született: 1913. december 10. Bölcske, Tolna vármegye
  Meghalt: 1983. január 12. Budapest

  Iskola

  Belépett a jezsuita rendbe (1930), a budapest–zugligeti rendház növendéke (1930–1938), Kalocsán konviktusi prefektus (1939), kilépett a rendből (1941). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1943).

  Életút

  A bp.-i érseki gimnázium r. tanára (1943–1950), a Honvéd Akadémia (1950–1955), majd a Bem József Gimnázium tanára (1955–1972).

  Verseket, tanulmányokat, karcolatokat jelentetett meg saját kiadásában; költészetére József Attila, Nagy László, Juhász Ferenc és Rónay György munkássága hatott. Művészetének témái a lelki vívódás, a létért való küzdelem, az emberiségért és a magyarságért való szorongás, a hálaadás. Több vallásos tartalmú versét Teilhard de Chardin kozmikus víziója ihlette. Irodalomtörténészként elsősorban a 18–19. századi vallásos költészettel foglalkozott, bibliafordítói és -magyarázói tevékenysége is értékes. Néhány útirajzot is írt, ill. összeállította Kalkuttai Teréz anya életrajzát. A magyarországi jezsuita alkotók életét és munkáját összegyűjtő nagy műve részben kéziratban maradt.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

  Szerkesztés

  A Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei (1939) és a KALOT Munkafüzet szerkesztője (1942–1943).

  Főbb művei

  F. m.: Királyi élet, királyi vér. Eucharisztia és ifjúság. (Bp., 1938)
  Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Szerk. Gyenis András. Írta. Többekkel. (Bp., 1941)
  Baróti Szabó Dávid. Egy. doktori értek. is. (Jezsuita történeti évkönyv. Bp., 1942; és önállóan: Kiadványok a Jézus Társasága magyarországi történetéhez. Bp., 1942)
  Cser László versei. A bevezetést írta. (Kiadványok a Jézus Társasága magyarországi történetéhez. Bp., 1942)
  Szent Ágoston és a pogány klasszikus formák. (Esztétikai Szemle, 1943)
  Boldogasszony népe. Kifogások és válaszok a Mária-tisztelet körül. (Az Actio Catholica kiadványai. Bp., 1947)
  Eszter házassága. Katolikus népi regény. (Bp., 1947)
  Hegyen, völgyön lakodalom. Vőfélykönyv. Összeáll. A képeket rajzolta Illésy Péter. (Gábor atya kiskönyvei. 1. Bp., 1947)
  Mi van a darwinizmus mögött? (Az Actio Catholica kiadványai. Bp., 1947)
  Milyen párti az Isten? A földműves, a munkás és az értelmiségi hivatás megszentelése. (A szív kis könyvei. Bp., 1947)
  Vádolnak titeket… Tett-e valamit az Egyház a nép érdekében? (A szív kis könyvei. Bp., 1947)
  Bolond lyukból bolond szél fúj. Tréfás, kiadatlan népmesék nyomán közzéteszi H. J. (Bp., 1948)
  Idők és balladák. Versek. A rajzokat Szakmáry László készítette. (Bp., 1948)
  Cser László költészete. Tanulmányok, megjegyzések, reflexiók, kritikák. Többekkel. (Bp., 1955)
  Maulbertsch. (Vigilia, 1974)
  Kígyó és galamb. Versek. (Bp., 1974; 2. bőv. kiad. 1975)
  Zsoltároskönyv a mai ember kezében. (Teológia, 1975)
  Az egylábú galamb. Töredékek a meg nem énekelt emberekről és dolgokról. A rajzokat Berki Viola készítette. (Bp., 1976; 2. bőv. kiad. 1982)
  A közös munkahelyek nyitottsága a testvériség felé. – A világiak a mai egyházi életben. (Teológia, 1977)
  Gyöngykereső ember. Karcolatok a létezés öröméről. (Bp., 1977; 2. bőv. kiad. 1980)
  Tátrától a tengerig. Lírai utazás Lengyelországban. Úti jegyzetek. (Bp., 1979; 2. kiad. 1981)
  Kalkuttai Teréz anya. Életrajz. 32 táblával. (Krisztus mai tanúi. Bp., 1981; 2. kiad. 1985; 3. kiad. 1988; 4. kiad. 1996)
  Két emlék. Boldog Maximilian szobájában. – Maximilian Kolbe utolsó cellája. (Maximilian Kolbe. Bp., 1982)
  ford.: Egger, Wilhelm: Közösen olvassuk a Bibliát! Ford. Pásztor Jánossal. (Bécs, 1977)
  Zsoltárkönyv. Ford., jegyzetekkel ellátta. A rajzokat Berki Viola készítette. (Bp., 1978; 2., bibliai énekekkel bőv. kiad. 1980)
  A Biblia remekeiből. Jób könyve. – Jeremiás siratóénekei. – Énekek éneke. Fordítások az Ószövetségből és a zsoltárokból. Ford., magyarázta. A rajzokat Lampert János készítette. (Bp., 1978).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1983. jan. 22.)
  Szabó Ferenc: Három katolikus költő. (Katolikus Szemle [Róma], 1975)
  Búcsúzás H. J.-tól. (Új Ember, 1983).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu