Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Kakas József

  meteorológus, térképész


  Született: 1909. július 31. Zalaegerszeg
  Meghalt: 1994. október 4. Budapest

  Család

  Sz: Czvetkó Ágnes. Nyomdász-kisiparos családban született. F: Bieber Éva, Bieber Jenő fővárosi kezelő főtiszt leánya. Három gyermekük született.

  Iskola

  Nagykanizsán éretts. (1927), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen és a budapesti papi szemináriumban tanult, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen földrajz–történelem szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1934), a földrajz (éghajlattani) tudományok kandidátusa (1962).

  Életút

  Gr. Haller Ferenc és gr. Zichy Aladár családjánál házitanító (1936–1937). Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) ÁDOB- gyakornoka (1937–1938), észlelője (1938–1942), a II. világháborúban tartalékos repülős műszaki hadnagyként szolgált, szovjet hadifogságban volt (1942–1945). A II. világháború után az OMSZ Éghajlatkutató Állomásának tud. munkatársa (1945–1950), terv- és beruházási előadója (1951–1953), a Szervezési Osztály (1953–1954), majd az Éghajlatkutató Osztály vezetője (1954–1970).  Tudományos pályafutásának kezdetén Magyarország csapadékviszonyainak vizsgálatával foglalkozott, majd érdeklődése klimatológiai kérdések felé fordult. Alapvető munkásságot fejtett ki Magyarország éghajlati körzeteinek feltárása terén, nevéhez fűződik Magyarország Éghajlati Atlaszának összeállítása. Számos éghajlati térképet szerkesztett, jelentős szerepet vállalat a balatoni terepklimatológiai kutatások megszervezésében. Részt vett továbbá a szabadvezetékek zúzmaraterhével foglalkozó akadémiai kutatásban és a szélenergia hasznosítását, valamint a magyarországi szélklímát tanulmányozó tudományos programban.

  Elismertség

  Az MTA Meteorológiai Bizottság Klimatológiai Albizottságának tagja. A Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Meteorológiai Társaság választmányi tagja, majd t. tagja.

  Elismerés

  Steiner Lajos-emlékérem (1960), az OMSZ Nívódíja (1971 és 1978).

  Szerkesztés

  Az Időjárás c. folyóirat társszerkesztője (1953–1970). Az Országos Meteorológiai Intézet Évkönyvei (1938–1943 és 1947–1952), az Országos Meteorológiai Intézet Havi Jelentései (1945–1953) és az Országos Meteorológiai Intézet Hivatalos Kiadványai (1947–1953) és az Országos Meteorológiai Intézet Kisebb Kiadványai szerkesztője (1947–1953).

  Főbb művei

  F. m.: A légnedvesség változékonysága Európában. Egy. doktori értek. is. Térképpel. (Bp., 1934)
  Felhőszakadás Budapesten, 1937. máj. 23-án. (Az Időjárás, 1937)
  A csapadék eloszlása Magyarországon az 1937. évben. (Földrajzi Közlemények, 1938)
  A levegő nedvességének mérése a száraz–nedves hőmérőpárral. (Az Időjárás, 1939)
  A csapadékviszonyok Magyarországon, 1940 nyarán. – Hajszálas légnedvességmérő eszközök. (Az Időjárás, 1940)
  Útmutatás meteorológiai megfigyelésekre. Többekkel. (Bp., 1940; 2. kiad. 1945; 3. kiad. 1951)
  A csapadék eloszlása Budapest területén. Berkes Zoltánnal. (Hidrológiai Közlöny, 1940)
  Repülőgépek felhőképző hatása. (Az Időjárás, 1943)
  Az 1947. aug. 1-i nyíregyházi felhőszakadás. – Repülőtereinek széliránygyakorisága. (Az Időjárás, 1947)
  A hal- és békaeső. (Halászat, 1948)
  Az ekvivalens hőmérséklet napi középértékei Budapesten. – A Balaton hatása a hőmérséklet alakulására. (Az Időjárás, 1949)
  Az időjárás és az ember. Többekkel. (Az Országos Meteorológiai Intézet Népszerű Kiadványai. Bp., 1951)
  Adatok hazánk évszakonkénti széliránygyakoriságához. (Az Időjárás, 1952)
  Magyarország éghajlata. Bacsó Nándorral, Takács Lajossal. (Az Országos Meteorológiai Intézet Hivatalos Kiadványai. 17. Bp., 1953)
  Meteorológiai műszerek elhelyezése és kezelése. Bacsó Nándorral, Takács Lajossal. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
  Az 1953. évi márciusi szárazság Magyarországon.– Az 1955. év nyarának csapadékossága a normálok tükrében. Kéri Menyhérttel. (Az Időjárás, 1955)
  A zúzmaraképződés meteorológiai feltételei. – Nyomvonalkitűzés meteorológiai szempontok figyelembe vételével. (Villamos szabadvezetékek zúzmaraterhelése. Szerk. Ronkay Ferenc. Bp., 1955)
  Szélviszonyaink vizsgálata és az országos energiagazdálkodás. Mezősi Miklóssal. (Az Időjárás, 1956)
  A Balaton éghajlat-problémái. (Földrajzi Közlemények, 1958)
  Magyarország éghajlati körzetei. Kand. értek. (Bp., 1960)
  Természetes kritériumok alapján kijelölhető éghajlati körzetek Magyarországon. (Az Időjárás, 1960)
  Magyarország éghajlati atlasza. – Klima Atlas von Ungarn. I–II. köt. A bevezető részt írta, és az éghajlati térképeket szerk. 78 térképpel, 1 melléklettel. (Bp., 1960–1967)
  A csapadék havi és évi összegei Magyarországon a mérések kezdetétől 1970-ig. Hajósy Ferenccel, Kéri Menyhérttel. (Az OMSZ hivatalos kiadványai. Bp., 1975)
  A szélsőséges időjárási hatások elleni védekezés módszerei, különös tekintettel a fagyok okozta mezőgazdasági károkra. (Bp., 1981)
  szerk.: Bacsurina, A. A.–Turketti, Z. L.: A légköri frontok keletkezésének feltételei. Ford. Bodolai István. Sajtó alá rend. (Az OMSZ Kisebb Kiadványai. Bp., 1951)
  Felhők fölött – felhők alatt. Szerk. (Az Országos Meteorológiai Intézet Népszerű Kiadványai. Bp., 1952)
  Éghajlatunk erdőn, mezőn, üzemekben. Szerk. Takács Lajossal. Ill. Tantosné Zsák Edit és Bartáné Folkmann Viola. (Az Országos Meteorológiai Intézet Népszerű Kiadványai. 3. Bp., 1953)
  A Kárpátok hatása az időjárásra. A 2. Kárpátmeteorológiai Konferencia előadásai. Budapest, 1961. nov. 13–15. Szerk. (Bp., 1963).

  Irodalom

  Irod.: Mezősi Miklós–Szabó Emilné: Interjú K. J.-fel. (Légkör, 1985)
  Kéri Menyhért: Kakas József emlékezete. (Légkör, 1994)
  Kéri Menyhért: In memoriam József Kakas. (Az Időjárás, 1995)
  Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja. (Az OMSZ kiadványa. Bp., 2004).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu