Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Szabó János

  mérnök, politikus


  Született: 1920. november 27. Budapest
  Meghalt: 2012. március 15. Budapest

  Család

  Sz: Szabó Sándor (†1947) szabómester, majd a Központi Sajtóvállalat tisztviselője, Hofhauser Ida (†1949) tanítónő. Öten voltak testvérek. F: Aczél Mária. Fia: Szabó János és Szabó András; leánya: Szabó Júlia.

  Iskola

  A bp.-i II. kerületi Ilona utcai Gimnáziumban éretts. (1938), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) mérnöki okl. szerzett (1943), az ÉKME-n doktorált (1960); a műszaki tudományok kandidátusa (1956), doktora (1964). Az MTA tagja (l.: 1970. febr. 4.; r.: 1979. máj. 11.).

  Életút

  Sávoly Pál budapesti mérnöki tervezőirodájának munkatársa (1942–1943), a II. vh.-ban, mint mérnök-tiszt katonai szolgálatot teljesített, szovjet hadifogságban volt (1943–1947). A Magyar Iparfejlesztő és Műszaki Rt. Építési Osztályának statikus tervezőmérnöke (1947–1948), az Építéstudományi és Tervező Intézet, ill. a Magasépítési Tervező Intézet Középítési Osztályának helyettes vezetője és a Statikai Csoport vezetője (1948–1949). Az Építésügyi Minisztérium oktatási osztályvezetője (1949), majd a Haditechnikai Intézetben polgári alkalmazott, ill. őrnaggyá előléptetve tud. munkatárs (1949–1950).

  A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) XII. Tervezési Főosztálya (1950–1954), majd a IX. Út- és Hídosztálya vezetője (1954–1955), a Város- és Községgazdálkodási Minisztérium csoportfőnöke és miniszterhelyettes (1955–1957), az Út- és Vasúttervező Vállalat (UVATERV) irányító-tervezőmérnöke (1957–1958). Az Építéstudományi Intézet laboratóriumvezetője, mb. igazgatója (1958–1960), építésügyi miniszterhelyettes (1961–1965), majd az építésügyi és városfejlesztési miniszter első helyettese, államtitkára (1968–1983). Az ÉKME Mérnöki Kar Mechanika Tanszék, ill. a BME Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék egy. tanára (1965. aug. 1.–1990. jún. 30.), uo. az MTA–BME Tanszéki Kutatócsoport nyugdíjas tud. tanácsadója (1990. júl. 1.–1995), emeritusz professzora (1995-től). Az Építők Szakszervezete Központi Vezetősége és az Elnökség tagja.

  Tartószerkezetek elméletével és mechanikájával, térbeli tartószerkezetek lineáris és nemlineáris feszültség- és mozgásállapotának vizsgálatával, a mátrixszámítás mérnöki alkalmazásaival foglalkozott. A mechanika területén elsők között írta le a tartószerkezetek rugalmas és ún. posztkritikus állapotváltozását. Elemezte kifeszített kötélhálók állapotterét, leírta a rúdszerkezetek kis elmozdulásokra érvényes mátrixegyenletét és a nagy elmozdulásokra érvényes ún. infinitezimális mátrixegyenletét. Kinematikailag egy szabadságfokú sík- és térbeli csuklós rúdszerkezetek véges elmozdulásait leíró egzakt egyenletrendszert állított fel.

  Elismertség

  Az MTA VI. (Műszaki Tudományok Osztálya) elnökhelyettese (1973–1980); Elméleti Mechanikai Bizottsága, ill. Műszaki Mechanikai Bizottsága elnöke (1970–1991), Szociális Bizottsága és Településtudományi Bizottsága tagja. Az MTA–TMB elnöke (1983–1995).

  Elismerés

  A Magyar Népköztársaság Érdemrendje (1951), Munka Érdemrend (arany, 1973), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1980), a Magyar Népköztársaság Zászlórendje (1983). Jáky József-emlékérem (1959), MTESZ Díj (1970), Sályi István-emlékérem (1983), Állami Díj (1985), az Arany János-közalapítvány Nagydíja (2000).

  Főbb művei

  F. m.: Hadihídépítéstan. Egy. jegyz. (Bp., 1952)
  Derékszögnégyszög-alaprajzú tartomány kerülete mentén zérus értékű, szilárdságtani feladatokban szereplő parciális vagy közönséges differenciálegyenlettel megadott függvények közelítő megoldása a mátrixszámítás alapján. Kand. értek. (Bp., 1955)
  Közlekedési-építőipari matematikai példatár. Összeáll. (Bp., 1955)
  Tartórácsok számítása a mátrix-elmélet segítségével. – Rugalmas támasztású többtámaszú tartók számítása mátrixok útján. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1956)
  Application of the Matrix Theory to the Calculation of Continuous Beams. (Acta Technica, 1957)
  Négyfőtartós hídtartórácsok hatásfelületeinek számítása a mátrix-elmélet segítségével. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
  A mátrix-elmélet alkalmazása egyes szilárdságtani problémákat leíró parciális differenciálegyenletek közelítő megoldásánál. – Ciklikus szimmetriával bíró térbeli rácsos tartók rúderőinek meghatározása hipermátrixok alkalmazásával. Béres Elekkel, Lovass-Nagy Viktorral. (A Matematikai Kutató Intézet Közleményei, 1958)
  Változó keresztmetszetű nyomott rudak kihajlása. Béres Elekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1958)
  Die Berechnung von Brückentraegerrosten. (Der Stahlbau, 1958)
  A mátrixszámítás és műszaki alkalmazásai. Alapfogalmak. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1959)
  A térbeli tartórács egyenlete. Doktori értek. (Bp., 1964; kivonatosan: Az Építéstudományi Intézet Közleményei, 1964)
  Statika. I–II. (Bp., 1964–1967)
  Kötélháló állapotterének elemzése. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1965)
  Tartók statikája. I–III. Többekkel. (Bp., 1965–1966)
  A Blaha Lujza téri aluljáró födémlemezének statikai ellenőrzése. Nagy Tamással. – Prizmatikus rúd torziós vizsgálata. Béres Elekkel. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1966)
  Az elektronikus számológép tartószerkezeti alkalmazásai. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1967)
  Alumínium tartószerkezetek néhány kísérleti kérdése. Roller Bélával. (Alumínium, 1967)
  Asymptotic and Iteration Methods for the Matrixanalysis of Structures with Linear or Nonlinear Character. Roller Bélával. (Acta Technica, 1967)
  Laplace–Poisson-típusú és biharmonikus differenciaegyenletek numerikus megoldása. Többekkel. Az Építéstudományi Intézet Közleményei, 1968)
  The Building Industry, Its Achievements and Its Future. (Marketing in Hungary, 1970)
  Rúdszerkezetek elmélete és számítása. Monográfia. (Bp., 1971)
  A hazai építőipar fejlődése és népgazdasági jelentősége. (Magyar Tudomány, 1971)
  Die Matrizengleichung von Stabkonstruktionen im Falle kleiner Verschiebungen. Rózsa Pállal. (Acta Technica, 1971)
  Rúdszerkezetek állapotváltozási egyenlete. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1971. márc. 17.; megjelent: MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1971; kivonatosan: Építés- Építészettudomány, 1971)
  Könnyűszerkezetek anyagai és mechanikája. (Műszaki Tudomány, 1971)
  Numerical Analysis of Rectangular Cable Nets. Berényi M.-mel. (Acta Technica, 1972)
  A könnyűszerkezetes építés hazai lehetőségei és előnyei. (Mezőgazdasági Gépészet és Építészet, 1972)
  Bemerkungen zur Berechnung von seilverspannten Konstruktionen. (Acta Technica, 1973)
  The Equation of State-Change of Structures. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1973)
  Tizenötéves lakásprogramunk megvalósításáról. (Társadalmi Szemle, 1973)
  A szocialista építőipar műszaki fejlődése. (25 éves a szocialista építésügy. Főszerk. Koblencz József. Bp., 1974)
  A rúdszerkezetek elmélete és a kontinuumfeladat közötti kapcsolatról. – Peremkábelre feszített derékszögű kötélháló számítása. Gáspár Zsolttal. (Műszaki Tudomány, 1974)
  A könnyűszerkezetes építés mezőgazdasági vonatkozásai és tapasztalatai. (Mezőgazdasági Gépészet és Építészet, 1974)
  Über die Beziehung zwischen der Theorie der Stabkonstruktionen und der Kontinuumaufgabe. (Acta Technica, 1974)
  Berechnung des auf Rankabel gespannten rechtwinkligen Seilnetze. Gáspár Zsolttal. (Acta Technica, 1974)
  Az építés iparosítása. (Magyar Tudomány, 1974)
  Függőtetők számítása. Monográfia. Kollár Lajossal. (Bp., 1974)
  A komplex könnyűszerkezetes építési mód központi fejlesztési programjának tudományos alapjai. (Műszaki Tudomány, 1975)
  Az oktatás és továbbképzés helyzete és feladatai az építésügyi ágazatban. (Építésügyi Szemle, 1976)
  Az építőipar termelési szerkezete átalakításának feladatai az MSZMP KB 1977. okt. 20-i határozatának tükrében. (Építésügyi Szemle, 1978)
  Anwendung der Matrizenrechnung auf Stabwerke. Monográfia. Roller Bélával. (Bp., 1978)
  Építésiparosítás – rendszerszemlélet. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1980. ápr. 24.; megjelent: Műszaki Tudomány, 1979; kivonatosan: Építéstechnika, 1980)
  A komplex könnyűszerkezetes építési mód fejlesztési programjának végrehajtása. (Magyar Építőipar, 1981)
  A műszaki fejlesztés és a társadalomtudományok feladata. (Magyar Tudomány, 1981)
  Az építőipari technológiaváltás optimálásának makroökonómiai feltételei. (Építésügyi Szemle, 1982)
  Structural Design of Cable-Suspended Roofs. Kollár Lajossal. (Bp., 1984)
  On the Quasi- Inverse of the Matrix of a System of Linear Equations. Tarnai Tiborral. (Acta Technica, 1995)
  Analysis of Critical and Postcritical States of Pin-jointed Double-Layer Space Grids Fitted to Surfaces of Double Curvature. Hortobágyi Zsolttal, Tarnai Tiborral. (Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 1998)
  On the Exact Equations of Inextensional, Kinematically Indeterminate Assemblies. Tarnai Tiborral. (Computers & Structures, 2000)
  Structural Analysis of a Braced Dome and a Torus Grid by Means of Non-Coplanar Trihedra. (Space Structures. London, 2002).

  Irodalom

  Irod.: Hajduska István: Mi foglalkoztatja az építőipar kutatóját és államtitkárát? Válaszol Sz. J. (Magyar Tudomány, 1977)
  Kovács Dénes: Kiből lesz jó kutató? Beszélgetés Sz. J.-sal, a Tudományos Minősítő Bizottság elnökével. (Népszabadság, 1986. dec. 17.)
  Kaliszky Sándor: Sz. J. oktatói és tudományos munkássága. (Építés- Építészettudomány, 1990)
  Sz. J. publikációi. – Kurutzné Kovács Márta: Sz. J. életútja. (Építés- Építészettudomány, 2001).

  Megjegyzések

  Művei bibliográfiákban összekeverve Szabó János (1942–) építészmérnök műveivel!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu