Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Hajdú Helga, J.

  irodalomtörténész, könyvtáros

  Hajdú Anna Helga


  Született: 1907. május 11. Kamenica, Szerém vármegye
  Meghalt: 1970. július 12. Budapest
  Temetés: 1970. július 20. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr

  Család

  Római katolikus, német származású családban született. Sz: Hajdú Mihály honvédezredes, Hirsch Anna. F: 1. Hantos Gyula (1903– 1945) közgazdász, geográfus, térképész. Elvált. 2. Juhász László (1905–1970) műfordító, klasszika-filológus.

  Iskola

  A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen német–francia szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), a bécsi és a berlini egyetemen ösztöndíjas (1931), a párizsi École des Chartes-on kodikológiai tanfolyamot végzett (1931–1932). A német irodalom tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).

  Életút

  A bp.-i Erzsébet Nőiskola Leánygimnáziuma (1934–1941), a Kolozsvári Állami Leánygimnázium r. tanára (1941–1944). Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattára könyvtáros tisztje (1945–1950), csoportvezető főtisztje (1950–1952), a Kézirattár vezetője (1954–1958), a Muzeális Főosztály vezetője (1958–1962). Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK magántanára (1947– 1952), az ELTE c. egy. docense (1952-től).

  Középkori német irodalommal, kodikológiával foglalkozott; összeállította az OSZK újkori német kéziratainak leíró katalógusát. Forráskiadói tevékenysége is jelentős; számos német nyelvkönyvet és egyetemi jegyzetet, ill. egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett.

  Emlékezet

  Budapesten (Lipótváros, V. kerület Kálmán Imre utca 19.) élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

  Főbb művei

  F. m.: Lesen und Schreiben im Spätmittelalter. Egy. doktori értek. (Pécs, 1931)
  Das mnemotechnische Schriftum des Mittelalters. (Jahrbuch des Deutschen Institutes des Mittelalters. Bp., 1936 és címváltozat: Die mnemotechnische Literatur des Mittelalters. Bp., 1936; Hasonmás kiad. Amsterdam, 1967)
  Német olvasó- és gyakorlókönyv. Leánygimnáziumok 1–5. osztálya számára. I–V. köt. (Bp., 1938–1942; 2. kiad. 1940–1944; 3. kiad. 1945–1946)
  Geschichte der deutschen Sprache und Literatur von den Anfängen bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
  Soproni vonatkozású német kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. 1–2. (Soproni Szemle, 1957–1958)
  Levél Drezdából Sopronba, 1655-ben. (Soproni Szemle, 1958)
  Régi német irodalom. Egy. jegyz. (Bp., 1958; 6. kiad. 1964)
  A kézirattár gyarapodása a felszabadulás óta. (Az OSZK Évkönyve. 1957. Bp., 1958)
  Az Országos Széchényi Könyvtár francia nyelvű köteles kéziratainak katalógusa. Összeáll. (Bp., 1960)
  Tessedik- kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. (Filológiai Közlöny, 1965)
  A német irodalom történetének áttekintése kezdeteitől a XV. század végéig. Egy. jegyz. (Bp., 1966; 3. kiad. 1974; 6. kiad. 1985; 7. kiad. 1989; 9. kiad. 1991; 11. kiad. 1993; 12. kiad. 1995; 15. kiad. 1999; 16. kiad. 2000; 17. kiad. 2002)
  Zwei Handschriften aus dem Bodenseeraum in Ungarn. Bruckner, Alberttel. (Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Lindau, 1968).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1970. júl. 18.)
  Csapodiné Gárdonyi Klára: H. H. (Magyar Könyvszemle, 1971)
  Vizkelety András: H. H. (Könyvtáros, 1978).

  Megjegyzések

  Gulyás: Hajdú Anna Helga néven!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu