Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Halász Katalin

  irodalomtörténész


  Született: 1944. február 9. Pocsaj, Bihar vármegye
  Meghalt: 2003. november 21. Debrecen

  Család

  Sz: Bihari Erzsébet. Testvére: Halász Olga.

  Iskola

  A miskolci Zrínyi Ilona Leánygimnáziumban éretts. (1962), a KLTE BTK-n francia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1974), doktorált (1978), az irodalomtudomány kandidátusa (1994), habilitált (2001), az MTA doktora (2001).

  Életút

  A Miskolci Városi Könyvtár könyvtárosa (1964–1969), a KLTE BTK, ill. a Debreceni Egyetem Francia Tanszék tud. ösztöndíjasa (1974–1976), tanársegéde (1976–1981), egy. adjunktusa (1981–1995), egy. docense (1995–2002), egy. tanára (2002. júl. 1.–2003. nov. 21.). A KLTE BTK Kari Tanácsa (1987–1990), a Debreceni Egyetem Doktori Tanácsa (1996–1998), Egyetemi Tanácsa tagja (1999).

  A középkori elbeszélő irodalom, elsősorban a francia regény műfaji kérdéseivel, narratológiai megközelítéssel való vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a 12–13. sz.-i francia verses- és prózaregények szerzőképeinek, szerzői magatartásformáinak, szerzői megszólalásainak tipizálása terén. Értékesek Chrétien de Troyes-val kapcsolatos kutatásai. Részt vett a Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne összeállításában (1987-től).

  Emlékezet

  Debrecenben (Szigligeti u. 20.) élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. Értékes francia nyelvű és romanisztikai könyvtárát a Debreceni Egyetemre hagyta. Emlékére nemzetközi tudományos konferenciát, irodalmi estet és műfordítói kerekasztalt rendeztek (Halász Katalin-emlékkonferencia néven, Budapesten, az ELTE BTK Egyetemközi Központjában, 2006. nov. 17–18-án).

  Elismertség

  A Société Internationale Arthurienne (SIA) és a Centre d’Études et de Recherches sur le Merveilleux l’Étrange et l’Irréal en Littérature (CERMEIL) tagja és magyarországi l. titkára (1984-től).

  Elismerés

  Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000).

  Főbb művei

  F. m.: Éjszakai szállás és vendéglátás Chrétien de Troyes regényeiben. (Filológiai Közlöny, 1977)
  „Conjointure.” Chrétien de Troyes regényszerkesztési elvei. (Filológiai Közlöny, 1980)
  Az elbeszélés technikája Chrétien de Troyes műveiben. – Structures narratives chez Chrétien de Troyes. Egy. doktori értek. is. (Studia Romanica Universitatis Debreceniensis. Series Litteraria. Debrecen, 1980)
  A Graal vonzásában. (Filológiai Közlöny, 1982)
  Francia nyelvgyakorlati kézikönyv. Összeáll. Szabó Annával. (Bp., 1982)
  Kommunikációs viszonyok ábrázolása a XII. és XIII. századi francia irodalomban. (Nyelvpedagógiai írások. Bp., 1983)
  Regénymodellek keveredése egy XIII. századi prózaregényben. Romain de Laurin. (Filológiai Közlöny, 1983)
  A lukácsi esztétika és a középkori regény. (Lukács György irodalomelmélete. A Pécsi Akadémiai Bizottság székházában 1985. márc. 19-től 21-ig megtartott emlékülés előadásai. Szerk. Nemes István. Pécs, 1985)
  Le narrateur et sa function interprétative: Le Conte du Graal et Perlesvaus. (Analyses de romans. Debrecen, 1985)
  Párviadal. Elbeszélés és szerkezet Chrétien de Troyes műveiben. Monográfia. (Modern filológiai füzetek. 42. Bp., 1988)
  Az író mágikus hatalma. (Nagyvilág, 1989)
  L’Ange, Josephes, Merlin, Robert, Gautier et les autres: approche narratologique de quelques romans en prose. (Le Forme e La Storia, 1990)
  Pères et fils. Couple de personnages privilégié dans le cycle romanesque des Sept Sages de Rome. (Acta Litteraria, 1990)
  Images d’auteur dans le roman médiéval: XIIe–XIIIe siècles. Monográfia és kand. értek. is. (Studia Romanica de Debrecen. Series Litteraria. Debrecen, 1992)
  L’autre dans le meme. Quelques cas de dédoublement de personnage dans le Lancelot en prose. (Revue d’Études Françaises, 1997)
  Hommages à Kulin Katalin. Tanulmányok és műfordítások K. K. tiszteletére. Szerk. (Palimpszeszt Könyvek. Bp., 1997)
  Egy műfaj születése. A középkori francia regény. Monográfia és doktori értek. is. (Orbis Litterarum. Debrecen, 1998)
  Monuments du Temps, in Temps et Histoire dans le Romain Arthurien. Monográfia. (Toulouse, 1999)
  Études de Littérature médiévale. Recherches actuelles en Hongrie. Szerk. (Studia Romanica de Debrecen. Series Litteraria. Debrecen, 2000)
  Changements de perspective temporelle dans la réécriture. Le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes et le Lancelot en prose. (Palimpszeszt, 2002)
  Anthologie de la prose française médiévale. (Studia Romanica de Debrecen. Series Litteraria. Debrecen, 2005).

  Irodalom

  Irod.: Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

  Megjegyzések

  Bibliográfiákban téves születési éve: 1943!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu