Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Bánházi Gyula

  gépészmérnök


  Született: 1927. szeptember 20. Eger
  Meghalt: 1989. február 3. Budapest

  Család

  Sz: Bánházi János katonazenész, honvédhadnagy, Vaszcsil Erzsébet. F: Patonai Éva. Fia: Bánházi László (1951. nov. 21.). Apja nyírségi (Nyírábrány) parasztcsaládból származott; heten voltak testvérek. Anyja egri vasgyári munkáscsaládból származik, dohánygyárban dolgozott, Érden élt, háziipari munkákkal foglalkozott. Szülei 1951-ben elváltak. Testvére: Bánházi János (1931–) gépészmérnök, kandidátus.

  Iskola

  Az egri ciszterci Szent Bernát Gimnáziumban éretts. (1945), a BME-n – a NÉKOSZ Vásárhelyi Kollégiuma tagjaként – gépészmérnöki okl. szerzett (1950), az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán doktorált (1959), az MKKE Ipar Karán mérnök-közgazdász okl. szerzett (1967), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1967), doktora (1985).

  Életút

  Az Állami Gépállomások Központja munkatársa (1950), a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola Gépesítési Tanszékének tanársegéde (1950–1952), az Állami Gazdaságok és Erdők Minisztériuma Gépesítési Osztályának vezetője (1952-1954), a Földművelésügyi Minisztérium és az Állami Gazdaságok Minisztériuma összevonása után az Állami Mezőgazdasági Gépállomások műszaki igazgatója (1954–1957); közben államközi megállapodás értelmében egy mezőgazdasági gépállomást szerelt fel és indított be Kínában (1955–1957). A gödöllői Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, ill. (1967-től) a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Műszaki Intézetének igazgatója (1957. aug. 1.–1989). Az Agrártudományi Egyetem, ill. a GATE c. egy. tanára. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963).

  Az állattartás gépesítésével, gépi fejéssel, a szántóföldi kultúrák gépesítési kérdéseivel, majd a kukoricatermelés energiatakarékos technológiáinak kidolgozásával fogl. Nevéhez fűződik az állami gazdaságok gépjavító hálózatának megszervezése (1950–1952). Vizsgálta a gépi fejés műszaki fejlesztési kérdéseit: az egyes készülékek hatását a fejési sebességre, a vákuumstabilitás műszaki megoldásait. Jelentős eredményeket ért el a kalászos gabona teljes betakarítási folyamatának gépi technológiája, ill. a kukorica morzsolásos betakarítási technológiájának fejlesztése terén. Új eljárást dolgozott ki és vezetett be a nedves kukorica tárolására (a szarvasmarha- és sertéstartásban).

  Emlékezet

  Emlékére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete mellszobrot állíttatott (leleplezték: 2003. nov. 5.), ill. az ő emlékét őrzi a Bánházi Gyula-emlékérem is.

  Elismertség

  Az MTA-MÉM Agrár-Műszaki Biottságának tagja (1958–1976), titkára (1976–1980), elnökhelyettese (1980–1989); a Kutatási Albizottság elnöke (1980–1989). A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Mezőgép Szakosztályának vezetőségi tagja (1957-től). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Gépesítési Társaságának vezetőségi tagja és elnökhelyettese (1957). Az MTESZ Pest Megyei Bizottságának elnökhelyettese (1980-tól).

  Elismerés

  Kínai Testvériség Érdemérem (1956), Szocialista Munkáért Érdemérem (1957), Munka Érdemrend (ezüst, 1969). Tessedik Sámuel-emlékérem (1972), Szabó Gusztáv-emlékérem (1979), Újhelyi Imre-emlékérem (1980), Akadémiai Díj (1983), Baskay Tóth Bertalan-emlékérem.

  Főbb művei

  F. m.: Műszaki rajz. Egy. jegyz. (Bp., 1950)
  Mechanika. (Bp., 1952. 7. kiad. 1963)
  Mechanika mezőgazdasági gépesítési technikumok számára. (Bp., 1952)
  Gépelemek. Jánosi Zoltánnal. (Bp., 1952; 3. kiad. 1956)
  Gépelemek mezőgazdasági gépesítési technikumok számára. Jánosi Zoltánnal. (Bp., 1952; 2. kiad. 1954)
  Szabadkézi és műszaki rajz mezőgazdasági gépesítési technikumok számára. (Bp., 1953)
  A mezőgazdasági gépekkel foglalkozó tudományos intézmények fejlődése Magyarországon. Hajas Józseffel, Szilágyi Tiborral. (Bp., 1958)
  Fejőállás berendezések összehasonlító vizsgálata. Aradi Emillel. (Bp., 1961)
  A kétmenetes gabonabetakarítás komplex gépesítése. Kurucz Gyulával, Szabó Lászlóval. (Bp., 1963)
  Energetikai vizsgálatok Orkán– 1,5 járvazúzó géppel. Bölöni Istvánnal, Majkuth Jenővel. (Bp., 1963)
  A burgonyatermesztés komplex gépesítésének üzemi vizsgálata. Kóta Bélánéval, Szabó Lászlóval. (Bp., 1967)
  A fejőberendezések üzemi vákuumviszonyainak egyes kérdései. Kand. értek. (Gödöllő, 1967)
  Gépesítésszervezés vetéstől betakarításig. Voit Imrével. (Bp., 1968)
  Az állattartó telepek műszaki fejlesztésének lehetősége és a műszaki kutatás feladatai. (Agrártudományi Közlemények, 1972)
  A kukorica zúzvabetakarítási eljárásai. (Magyar Mezőgazdaság, 1975)
  A gépi fejés hatékonyságának növelése és automatizálása. Tóth Lászlóval. (Bp., 1975)
  A takarmányellátás gépesítése. (Magyar Mezőgazdaság, 1977)
  Mezőgazdaságunk gépesítésének helyzete, fejlődése. (Társadalmi Szemle, 1977)
  A kukorica betakarítása és feldolgozása. Többekkel. (Bp., 1981)
  Termelési rendszerek tervezése. Egy. tankönyv. (Gödöllő, 1982)
  A kukorica energiatakarékos tartósítása és tárolása. – Alkohol és növényolaj, mint hajtóanyag. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1983)
  A kukoricabetakarítás, tárolás és felhasználás energiatakarékos alternatív technológiái. Doktori értek. (Gödöllő, 1985)
  ford.: Runov, Borisz: Ipari rendszerű szarvasmarhahizlalás az USA-ban és Kanadában. (Bp., 1973)
  Runov, Borisz: Iparszerű szarvasmarhatartás az USA-ban és Kanadában. (Bp., 1977).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu