Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Halász András

  bányamérnök

  Halász Andor András


  Született: 1890. december 27. Munkács, Bereg vármegye
  Meghalt: 1975. március 7. Budapest

  Család

  Sz: Halász Géza (†1926), Eisler Terézia. Testvére: Halász István és Halász János. F: 1. Lackner Ilona. Fia: Halász András (1923–1978) vegyészmérnök; leánya: Damokos Tamásné Halász Klára, a Magyar Nemzeti Bank munkatársa. 2. Deák Etelka.

  Iskola

  Középiskolai tanulmányait Szekszárdon végezte, a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola Bányamérnöki Karán végbizonyítványt (1912), bányamérnöki okl. szerzett (1921), a műszaki tudományok kandidátusa (1955).

  Életút

  A brádi 12 Apostol aranybánya, majd a Budapestvidéki Szénbánya pilisszentiványi bányaüzemének gyakornoka (1912–1914), az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918). Az összeomlás után az ányesi és borsai bányák beosztott mérnöke (1919–1921), a nagybánya-borpataki aranybányák üzemvezető főmérnöke (1921–1924). A Mines de Cuivre de Majdanpek brüsszeli vállalat főmérnöke (1924–1929 és 1932–1935), műszaki igazgatója (1938–1941); egyúttal a Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómű Rt. központi vezető mérnöke (1929–1932 és 1935–1938), tanácsadó mérnöke (1942–1944), a Szulfid Rt. tanácsadó bányamérnöke (1943–1944). A Serbische Berg und Hütten A. G. belgrádi Bánya és Kohó Vállalatának tanácsadó mérnöke (1924–1941). Az Alumínium Ércbánya Vállalat központi bányaigazgatója, majd a Magyar–Szovjet Bauxit Vállalat Bányaműszaki Osztályának vezetője (1945–1950), a Bányászati Kutató Intézet (BKI) Érc- és Kőzetosztályának tud. osztályvezetője (1950–1960). A BME, az NME és a Veszprémi Vegyipari Egyetem előadó tanára (1951-től).

  Érc- és ipariásvány-bányászattal, teleptani, bányaművelési vizsgálatokkal, elsősorban balkáni ércelőfordulások kutatásával foglalkozott. Nevéhez fűződik az úrkúti mangánérc-dúsítómű, a fehérvárcsurgói üveghomok-előkészítőmű, a sárisápi kaolin- iszapolómű és a pátkai ólomcinkérc- és fluorit-flotálómű rekonstrukciója, ill. beindítása.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, Szekszárdon, családi sírboltban nyugszik.

  Elismertség

  Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) tagja (1942-től).

  Elismerés

  Kossuth-díj (1953).

  Szerkesztés

  A Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Ércbányák megmintázása és tartszámítása. – Keménykőzetek gyorsfúrása forgatva működő fúróval. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1951)
  Támmentes főtebiztosítás. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bányászat. Bp., 1952)
  A bányaterek támmentes biztosítása. – Alsó bevezetésű csillapított áramkészülék. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1952)
  Az ércek útja a bányától a kohóig. (Tudomány és termelés kiskönyvtára. Bp., 1952)
  Lösszel való hidraulikus tömedékelés. Demeter Lászlóval. (Bányászati Lapok, 1953)
  Érc- és szénelőkészítéstan. Ipari technikumi tankönyv. Kőrösi Sándorral. (Bp., 1953; 9. kiad. 1964; 10. jav. kiad. 1968)
  Sárisápi kaolinok előkészítési kísérletei. – Petányi agyagokkal végzett nemesítési kísérletek. Demeter Lászlóval. (Építőanyag, 1954)
  Az ércek története, kutatása, bányászata és előkészítése. Dzsida Lászlóval. (Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára. Bp., 1954)
  Tűzálló agyagok előkészítése. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
  Mátra-hegységi andezittufákkal végzett dúsítási kísérletek. – Újtípusú hidraulikus osztályozó kialakítása. Demeter Lászlóval. (Bányászati Lapok, 1954)
  Hazai érc- és ipari ásványok hidrociklonos előkészítésére vonatkozó kísérletek. Kand. értek. (Bp., 1955)
  Lösz előkészítése hidraulikus tömedékelés céljára. (BKI Közleményei, 1956)
  Alacsony kéntartalmú piritércek dúsítása kombinált hidrociklonos és úsztató eljárással. (Bányászati Lapok, 1957)
  A velencei fluorittal végzett flotálási kísérletek. (BKI Közleményei, 1958)
  Az érc- és ipariásvány előkészítés nemzetközi fejlődése és a hazai eredmények. Egy. jegyz. (Bp., 1959)
  Az úrkúti ciklonkoncentrátumok flotációs dúsítási kísérletei. Tóth Gáborral. (Bányászati Lapok, 1960)
  Kutatások földpát és földpátpótló anyagok előkészítésére hazai gránitos kőzetekből. (BKI Közleményei, 1960)
  Hazai ipari ásványok előkészítésének és finomőrlésének jelenlegi állása. Kálmán Györggyel. (A budapesti Bányászati Kongresszus előadásai. Bp., 1960; németül is)
  A rudabányai pátvasérc dúsítása, barit- és réztartalmának kinyerése. Gagyi Pálffy Andrással, Pálfy Gáborral. (Bányászati Lapok, 1963).

  Irodalom

  Irod.: H. A. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1975)
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998).

  Megjegyzések

  MÉL III. köt. téves születési adat: dec. 17.! Anyakönyvi adatai szerint dec. 27-én született!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu