Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Hajts Lajos, ifj.

  térképész, honvéd tábornok


  Született: 1866. október 27. Igló, Szepes vármegye
  Meghalt: 1933. december 1. Budapest
  Temetés: 1933. december 4. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr

  Család

  Felvidéki evangélikus családból származott. Sz: Hajts Lajos, id. (1835–1911) a gr. Csáky-uradalmak főkönyvelője. Testvére: Hajts Béla (1872–1926) tanító, turista, ill. Kálix Sándorné Hajts Etelka, Kilianek Ferencné Hajts Jolán és Pekár Károlyné Hajts Margit. F: Kleinódy Tini [= Antónia] (†1940).

  Iskola

  Elemi iskoláit Iglón végezte, a hainburgi cs. és kir. utász hadapródiskolában (1885), majd a budapesti felsőbb tiszti tanfolyamon (1892) és Bécsben térképész tanfolyamot végzett (1892).

  Életút

  A lőcsei 33. honvéd gyalogezredben (1885–1888), a kassai összpontosított kerületi utászosztagban szolgált (1888–1891); hadnagyi (1888) és főhadnagyi rangfokozatban (1892). A bécsi Katonai Földrajzi Intézetbe vezényelték (1892–1895), a Ludovika Akadémián a térképészet r. tanára (1895–1919); közben századossá léptették elő (1898). Az I. vh.-ban alezredesi rangban, az ún. Szurmay-hadtestben különleges térképészeti feladatokat látott el (1915–1916), az összeomlás után a bécsi Katonai Földrajzi Intézet felszámolását vezető magyar bizottság elnöke (1918–1919), a tanácskormány ezredesi rangban nyugdíjazta (1919. márc., de munkáját Bécsben folytatta 1919. nov.-ig).

  A Tanácsköztársaság bukása után a bécsi Katonai Földrajzi Intézet utódjaként megalakult Magyar Katonai Térképészeti Csoport, ill. Állami Térképészeti Intézet alapító vezetője (1919–1925); közben vezérőrnaggyá léptették elő (1923. szept. 1-jén). A trianoni döntés után az ún. likvidációs tárgyalásokon (= a Monarchia térképeinek utódállamok közötti szétosztásán) a magyar küldöttség vezetője (1920-as évek eleje). Később az Intézet munkatársai, Hajts Lajos vezetése alatt hajtották végre az elhíresült frankhamisítást, amelynek célja a Trianon után nehéz helyzetbe került magyar állam megsegítése volt. Felelőssége kiderülése után tisztéről felmentették (1925. jan. 1.) és rövid börtönbüntetést kapott (1926. máj. 26-án). Tábornoki rangjáról le kellett mondania (1927; visszakapta: 1930. febr. 26-án).

  A magyarországi katonai térképészet úttörőjeként, a két vh. között vezető szerepet játszott az ország katonai felmérésének kidolgozásában, az ún. sztereoszkópiai mérések bevezetésében. Az Állami Térképészeti Intézet vezetőjeként irányította tovább az ország háromszögelési munkálatait, részletes szintezési felméréseit. Számos népszerű térképészeti szakkönyv és segédkönyv szerzője.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik; katonai törzslapját a Hadtörténeti Levéltár őrzi. Síremlékét Majba Vilmos evangélikus lelkész avatta fel (1934. dec. 8-án), olajportréja a Kőbányai Evangélikus Kultúrkörben volt. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2003-ban). A Magyar Katonai Térképészeti Csoport 1919. febr. 4-én alakult meg (első igazgatója Hajts Lajos volt). Febr. 4.-e Magyarországon a katonai térképészet napja (2009-től), a Magyar Honvédség fegyvernemi ünnepe.

  Főbb művei

  F. m.: A katonai országos felmérés alapvonalai. (Bp., 1904)
  A sztereofotogrammetria alapvonásai. (Bp., 1908)
  Újabb haladás a sztereoszkópiai mérés terén. (Természettudományi Közlöny, 1909)
  Tereptan, terepábrázolás és térképfelhasználás. A Ludovika Akadémia és a hadapródiskolák számára elfogadott tankönyv. (Bp., 1913; 2. bőv. kiad. 1916)
  A térképolvasás gyakorlati kézikönyve. A katonai térképek tartalma és használata. Jelkulcs a katonai térképek számára. 1 táblával. (Bp., 1921; 2. kiad. 1922)
  Topográfiai térképeink. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1923).

  Irodalom

  Irod.: Medvey Aurél: Meghalt H. L. tábornok. (Térképészeti Közlöny, 1933)
  Lendvay Károly: H. L. síremlékének leleplezése. (Térképészeti Közlöny, 1935)
  Bartha István–Förster Rezső: A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig. 1899–1941. (Bp., 1941)
  Balla János–Hrenkó Pál: A magyar katonai térképészet története. (Bp., 1991)
  Raum Frigyes–Lukács Tibor: Magyar földmérők arcképcsarnoka. I–III. köt. (Bp., 2001)
  Székely Domokos: Megemlékezés H. L. tábornokról, a Honvéd Térképészeti Intézet egykori parancsnokáról. (Geodézia és Kartográfia, 2009).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu