Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Hajdú-Moharos József

  geográfus

  Hajdú József


  Született: 1957. december 31. Budapest
  Meghalt: 2001. április 27. Solymár

  Család

  Sz: Vadász Eszter.

  Iskola

  Az ELTE bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumában éretts. (1976), az ELTE TTK-n geológus (1981), geográfus és földrajz szakos középiskolai tanári okl. (1982), a British Open University-n marketingoktatói képesítést szerzett (1990); az ELTE-n doktorált (1984), a földrajztudomány kandidátusa (1993).

  Életút

  Az ELTE TTK Regionális Földrajz Tanszék ösztöndíjasa (1981–1983), tud. segédmunkatársa (1983–1987). A Szövetkezeti Vezetőképző, ill. a Szövetkezeti Oktatási-szolgáltatási Közös Vállalat tud. főmunkatársa (1987–1993), a Balaton Akadémia földrajz-marketing tanára és igazgatóhelyettese (1993–2000).

  Regionális tájföldrajzzal, geopolitikával, elsősorban Románia történeti-gazdasági tájegységeinek geopolitikai vizsgálatával foglalkozott. Különösen jelentős topográfiai tevékenysége: összegyűjtötte Erdély és Moldva valamennyi településének helységnév- azonosító listáját, egyúttal egységes rendszerbe is foglalta a 20. sz. végi romániai településállomány helyneveit és a Kárpát–Pannon térség tájait. A hatalmas anyag a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Főiskolán tervezett számítógépes földrajzi- honismereti adatbázis alapjául szolgált. Később elkészítette még a Vajdaság, Baranya és Muravidék, ill. Burgenland topográfiai helységnév-azonosító listáját, továbbá Cseh-Morvaország, Szlovákia és a Lengyel-Kárpátok természeti tájbeosztását. Halála előtt jelent meg Magyar településtár (2000) c. műve, amely a 20. sz.-i földrajzi topográfia egyik legjelentősebb munkája.

  Emlékezet

  Emlékére, édesanyja, Vadász Eszter karcagi református öregdiák Hajdú-Moharos József-díjat alapított (a Karcagi Nagykun Református Gimnázium legtehetségesebb, a földrajz tantárgyban legkiemelkedőbb eredményeket elért diákjának, a 2011-es tanévtől).

  Elismertség

  A Magyarhoni Földtani Társulat (1978-tól), a TIT (1982-től) és a Magyar Térképbarátok Egyesülete tagja (1992-től).

  Elismerés

  Julianus-díj (1996).

  Főbb művei

  F. m.: Centralizáció és decentralizáció a hazai területszervezés gyakorlatában 1790–1980 között. Egy. doktori értek. (Bp., 1984)
  A természeti erőforrások szerepe Románia iparosításában. – Románia iparosításának területi eredményei. (Földrajztanítás, 1986)
  Térszerkezeti változások Magyarországon. (Természeti Világa, 1986)
  Történeti–gazdasági területegységek Európa országaiban. Egy. jegyz. térképész hallgatók számára. (Bp., 1988; 2. jav. kiad. 1990)
  Történeti–gazdasági területegységek Afrika és Ázsia országaiban. Egy. jegyz. térképész hallgatók számára. (Bp., 1989; 2. kiad. 1993)
  Koch Antal: Erdély ásványainak kritikai átnézete. Az utószót írta Szakáll Sándor. A helységnév-azonosító listát összeáll. (Miskolc, 1990)
  Románia természeti tájbeosztása. 1985–1992. 42 térképpel. (Általános Földtani Szemle, 1992)
  Románia tájföldrajzi beosztása. Monográfia és kand. értek. is. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1993)
  Cseh-Morvaország és Szlovákia természeti tájbeosztása. (Földrajzi Értesítő, 1994)
  Európa regionális földrajza. Egy. és főisk. tankönyv. Írta többekkel. Szerk. Probáld Ferenc. (Bp., 1994; 2. kiad. 2000)
  Menedzsment, marketing, geopolitika. Tanulmány menedzserképző kurzusok számára. A függeléket Nagy Sándor, a térképvázlatokat Sasi Attila készítette. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1994)
  Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia, Kárpátalja leírása. Földrajzi vázlat. Az ábrákat Alpár Jánosné készítette. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1995)
  Moldva, Csángóföld, csángó sors. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1995)
  Csángók, csángóság, csángósodás. Táj- és társadalomföldrajzi vizsgálódások. (Földrajzi Értesítő, 1995)
  Földünk – környezetünk. Földrajztankönyv 15–16 éveseknek. Németh Gézával, Vidéki Imrével. A térképvázlatokat Darabos Péter és Horváth Zsolt készítette. (Bp., 1995)
  Földünk – környezetünk. Földrajztankönyv 12–13 éveseknek. Sevecsekné Hosszú Máriával, Vidéki Imrével. A térképvázlatokat és Horváth Zsolt készítette. (Bp., 1997)
  Földünk – környezetünk. Földrajztankönyv 13–14 éveseknek. Juhász Bernadett-tel, Vidéki Imrével. A térképvázlatokat Horváth Zsolt készítette. (Bp., 1997)
  Útkereső ország. Földrajzi tanulmányok Romániáról. Szerk. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1996)
  Táj és geopolitika. (Gazdaság és társadalom, 1997)
  A Királyhágómellék földrajzi leírása. (Nagyvárad, 1997)
  Partium. A kapcsolt részek. A Királyhágómellék földrajzi leírása. (A Királyhágómelléki Református Egyházkerület leírása. Nagyvárad, 1997)
  A Kárpát–Pannon régió természeti tájbeosztása Hevesi Attilával, Horváth Zsolttal. (Pannon Enciklopédia. Magyarország földje. Bp., 1997)
  Az oktatás szabadságharca. A Magyarok Világszövetsége Oktatási Fórumának helyzetjelentései. Szerk. Németh István Péterrel, Papp Árpáddal. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1999)
  Vidéken élni. Boglári beszélgetések. A Balaton Akadémia 100. nyilvános rendezvénye. Az 1998. szept. 13-án tartott rendezvény szerkesztett anyaga. Szerk. Németh István Péterrel, Papp Árpáddal. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1999)
  Magyar településtár (Bp., 2000)
  A régiók Európája és Magyarország. (Gazdaság és társadalom, 2000)
  A Keresztény Front programja. Dokumentum és ajánlás. Fennmaradt részletek. Szerk. Papp Árpáddal. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 2001)
  Szlovákia, az Európai Unió új állama. Többekkel. A függelékben Szlovákia természetbeosztása és helységnévlistája. (Bp., 2004)
  ford.: Kotler a marketingről. Jönni, látni, győzni – a piacon. Ford. (1–2. kiad. Bp., 2000)
  kéziratban: Erdély topográfiai helységnév-azonosító listája. (1973–1992)
  Erdély és Moldva városai és községközpontjai. Román–magyar–német azonosító lista. (1989–1992).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2001. máj. 4.)
  Nagy Péter: Hattyúdal. H-M J.: Magyar településtár. (Hitel, 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu