Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Hadnagy Albert, dálnoki

  történész, levéltáros


  Született: 1901. január 21. Dálnok, Háromszék vármegye
  Meghalt: 1967. május 26. Szekszárd
  Temetés: 1967. május 31. Szekszárd

  Család

  Testvére: Hadnagy Pál és Hadnagy Zoltán. F: Dömötör Ilona. Fia: Hadnagy Zsolt; leánya: Gutai Miklósné Hadnagy Ilona.

  Iskola

  A Székely Mikó Kollégiumban éretts. (1919), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – történelem szakos tanári okl. (1923) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1924).

  Életút

  A bécsi Magyar Történeti Intézet ösztöndíjasa (1925–1927), Tolna vármegye főlevéltárosa (1926–1945), a Szekszárdi Állami Levéltár igazgatója (1945–1967). A II. vh. alatt a nemzeti ellenállás, a Volksbund és a pángermán mozgalom elleni küzdelem résztvevője.

  Déldunántúl, Tolna megye és Szekszárd helytörténetével, elsősorban a Dunántúl délszláv és német betelepítésével, a dunántúli jobbágyság történetével foglalkozott. Sikerült Liszt Ferenc Tolna vármegyei tartózkodását és dunántúli kapcsolatait felderíteni, Háry János személyét megállapítania. Közreműködött a Batthyány-minisztérium okirattárának gyűjtési és másolási munkálataiban. Forrásközlő és -kiadó tevékenysége is jelentős.

  Emlékezet

  Szekszárdon élt és tevékenykedett, a helyi Alsóvárosi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben).

  Elismertség

  A Közalkalmazottak Szakszervezete Levéltári Szakosztályának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A Szekszárdi Kaszinó Simontsits Béla Közgazdasági és Társadalomtudományi Könyvtárának katalógusa. Összeáll. (Szekszárd, 1937)
  A Szekszárdi Kaszinó szépirodalmi könyvtárának könyvjegyzéke. Összeáll. (Szekszárd, 1940)
  Néphit az ikertestvérek házasságkötésének lehetőségéről Tolna megyében. (Ethnographia, 1954)
  A korszerű irattári tervek kérdése a nyugatnémet levéltártudományban. (Levéltári Híradó, 1956)
  Tanulmányok Tolna megye parasztságának XVIII. századi történetéről. (Sárköz, 1956)
  Tolna megye szabadságharcos népköltészeti hagyományai. (Sárköz, 1956)
  Az adózási iratok selejtezése. (Levéltári Híradó, 1957)
  A statisztikai alapanyag megőrzése egyes országok levéltáraiban. – Iratok és irattárak sorsa Tolna megyében. Taba Györggyel. (Levéltári Híradó, 1960)
  Ozora újjátelepülésének rövid története. 1696–1730. (Szekszárdi Múzeumi Évkönyv, 1960)
  Eredeti Madách levél a Szekszárdi Állami Levéltárban. – Tolna vármegye levéltárának pusztulása a II. világháború során. Gyűjtőúton Tolna vármegyében, 1942–1950. (Levéltári Szemle, 1963)
  Iratok a Tanácsköztársaság történetéhez a Tolna Megyei Levéltárban. (Levéltári Szemle, 1969)
  Liszt szekszárdi kapcsolatairól. Sajtó alá rend. Prahács Margit. (Tanulmányok Tolna megye történetéből II. köt. Szekszárd, 1969)
  Ki volt Háry János? – A szekszárdi mise. Prahács Margittal. (Történelmi séták Szekszárdon. Szerk. Lovas Henrik. Szekszárd, 1986)
  Ki volt Háry János? Bibliofil kiadás. Minikönyv. A bevezető tanulmányt K. Balog János írta. A könyv tartalmazza még Garay János Az obsitos c. művét és Háry János a színpadon c. fotókat. (Szekszárd, 1988).

  Irodalom

  Irod.: Benda Kálmán: Látogatás a Szekszárdi Állami Levéltárban. H. A. igazgatóval beszélget B. K. (Levéltári Szemle, 1964)
  Balázs Péter: H. A. (Levéltári Közlemények, 1967)
  Szedő Antal: H. A. (Levéltári Szemle, 1967)
  A főlevéltárnok. H. A. élete és munkássága. Tanulmányok és válogatás H. A. írásaiból születésének 90. évfordulójára. Szerk. Dobos Gyula. 11 táblával. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek. Szekszárd, 1991)
  Kónya Ádám: A Mikóból indultak… (Sepsiszentgyörgy, 2000)
  Moser Zoltán: Mesében és fényben. Kodály Háry Jánosáról. (Forrás, 2007).

  Megjegyzések

  MÉL III. téves születési hely: Székelyudvarhely!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu