Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Gyürky Katalin, H.

  régész

  Holl Imréné


  Született: 1925. február 25. Balassagyarmat, Nógrád és Hont vármegye
  Meghalt: 2002. augusztus 17. Budapest

  Család

  Sz: Gyürky Sándor, Rosenauer Margit. F: 1954-től Holl Imre (1924–) régész. Fia: Holl András (1959–) és Holl Balázs (1963–).

  Iskola

  Az ELTE BTK-n művészettörténet–régészet szakon végzett (1950); közben Jaschik Álmos rajziskolájában is tanult (1945–1946).

  Életút

  A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeumának szerződéses munkatársa (1950–1957), Középkori Osztályának muzeológusa (1957–1986), egyúttal könyvtárosa, majd a Könyvtár vezetője (1973–1979). Családjával együtt Mezőberénybe telepítették ki (1951; csak 1953-ban térhetett vissza).

  Középkori régészettel, elsősorban Budapest középkori történetével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a budai vár középkori útrendszerének és ezzel összefüggésben a korabeli városfalaknak kutatásában. Nevéhez fűződik – többek között – a budai domonkos kolostor feltárása (1962–1976), ill. ásatásokat végzett Pannonhalmán, Székesfehérvárott és Veszprémben is. Nyugdíjaztatása után feltárta az egykori kánai kolostort. Kiadta a BTM múzeumaiban őrzött középkori üvegek üvegkorpuszát, majd a többi hazai múzeumban őrzött üvegleletek katalógusát. Kiváló rajztehetség volt, művei döntő többségét maga illusztrálta, s ezen kívül is számos régészeti rajzot közölt.

  Főbb művei

  F. m.: Középkori útrendszer kutatása a budai várnegyed területén. Bertalan Vilmosnéval. (Budapest Régiségei, 1964)
  Előzetes jelentés a budai domonkos kolostor ásatásáról. (Archaeologiai Értesítő, 1969)
  Adatok a budai Szent Péter külváros topográfiájához. (Budapest Régiségei, 1971)
  Buda középkori városfalai. (Budapest Régiségei, 1976)
  Az egykori budai domonkos kolostor. 41 fotóval és ábrával. (Műemlékeink. Bp., 1976)
  Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda. (Fontes Archeologici Hungariae. 15. Bp., 1981)
  Az üveg. Kat. 26 táblával. (Monumenta Historica Budapestiensia. 5. A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Gyűjteményei. Bp., 1989)
  Korok és üvegek. Kutatások és eredmények. Kat. Topál Judittal, Vigh Annamáriával. (Bp., 1991)
  Üvegek a középkori Magyarországon. – Gläser in mittelalterlichen Ungarn. Monográfia. (BTM Műhely. 3. Bp., 1991)
  A Buda melletti kánai apátság feltárása. A metszet- és tárgyrajzokat kivitelezte Kuczogi Zsuzsanna, a fényképfelvételeket készítette Bakos Margit. 26 táblával. (Bp., 1996)
  Az ablakok üvegezéséről és az ablaküvegfestményekről a középkori Magyarországon. (Budapest Régiségei, 1998)
  Budapest, budai domonkos kolostor. A fotókat Bakos Margit, Horváth Zoltán és Mihalik Tamás készítette. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 1999)
  Szíriai festett üvegpohár töredékei a budai királyi palotából. (Budapest Régiségei, 1999)
  Hilton Budapest. Sedlmayer Jánossal. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 2000)
  Veszprém, székesegyház és Szent György-kápolna. Dercsényi Balázzsal, Erdei Ferenccel. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Bp., 2000)
  Domonkos kolostorok, várostörténet, régészet. (Tanítvány. A Magyar Domonkosok Lapja, 2001).

  Irodalom

  Irod.: Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
  Magyar Károly: Hollné Gy. K. (Budapest Régiségei, 1998)
  Schwarz Katalin: Gy. K. (Magyar Múzeumok, 2002)
  Schwarz Katalin: Gy. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  Schwarz Katalin: H. Gy. K. – Magyar Károly: Hollné Gy. K. – Kata néni. – Békésiné Wellisch Márta–Kovács Valéria: Gy. K. munkásságának bibliográfiája. (Budapest Régiségei, 2003).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu