Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Erdélyi Gizella

  régész, művészettörténész


  Született: 1906. május 19. Szeged
  Meghalt: 1970. január 22. Budapest

  Család

  Sz: Erdélyi Béla, Hegyesi Róza.

  Iskola

  Középiskoláit Egerben végezte bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1929), a történelemtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

  Életút

  A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Római Gyűjteményének gyakornoka (1929–1933), múzeumi segédőre (1933–1938), múzeumi őre (1938–1949), tud. kutatója, ill. tud. munkatársa (1949–1952). Az ELTE Történettudományi Kara, ill. a BTK Régészeti Tanszék Könyvtárának vezetője, tud. főmunkatársa (1952–1966). Görögországban, a Hariszeion-alap ösztöndíjasa (1937),

  A római császárkori és a pannóniai római kori művészet nemzetközileg is elismert tudósa. Elsőként kísérelte meg – különböző, általa megállapított, sajátos stílusjegyek alapján – a pannóniai faragott kőemlékek és kősíremlékek csoportosítását. Antik arcképszobrászattal is foglalkozott, nevéhez fűződik az első, hiteles Hadrianus-portré publikálása, továbbá feldolgozta a késő császárkori ötvösremeket, az ún. polgárdi triposzt. Fő műve, a római kőfaragást és kőszobrászatot feldolgozó munkája halála után jelent meg, míg a pannóniai római kori művészettel foglalkozó nagymonográfiája kéziratban maradt.

  Főbb művei

  F. m.: A pannóniai síremlékek ornamentikája. Stílustörténeti tanulmány. Egy. doktori értek. is. (Eger, 1929)
  A polgárdi ezüst tripos. (Archaeologiai Értesítő, 1931)
  Bacchikus jelenettel díszített bronzkorsó a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Archaeologiai Értesítő, 1933)
  Aeneas menekülése. Római dombormű a székesfehérvári múzeumban. (Archaeologiai Értesítő, 1934)
  Római bronzszobrocskák Óbudáról, a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Archaeologiai Értesítő, 1935)
  Lucius Verus üvegportréja. (Archaeologiai Értesítő, 1937)
  Hadrianus portréja Athénben. (Archaeologiai Értesítő, 1939)
  Magyarországi római síremlékek. (Búvár, 1939)
  Római istenszobrok a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Búvár, 1940)
  Constans császár bronz mellképe. (Búvár, 1941)
  Dolichenum leletei és a kömlődi bronzlemezek. (Búvár, 1942)
  Pannóniai római sírtáblák mitológiai jelenetekkel. (Archaeologiai Értesítő, 1950)
  Kőemlékek. Fülep Ferenccel. (Intercisa–Dunapentele–Sztálinváros története a római korban. Bp., 1954; németül is)
  Herakles und Alkestis. Ein mythologisches Relief Museum von Győr. (Acta Archaeologica, 1961)
  Adatok a pannóniai sír-aediculákhoz. (Archaeologiai Értesítő, 1961)
  Római művészet a császárkorban. (Régészeti Dolgozatok, 1964)
  A Hyppolitus Relief from Szőny. (Acta Archaeologica, 1966)
  A pannóniai kapitoliumi triász-együttesek. (Savaria, 1972)
  A római kőfaragás és kőszobrászat Magyarországon. Monográfia. Sajtó alá rend. Gáspár Dorottya, a bevezetőt írta Mócsy András. (Apolló Könyvtár. 5. Bp., 1974).

  Irodalom

  Irod.: Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
  Mócsy András: Gizella Erdélyi. (Acta Archaeologica, 1970)
  Szilágyi János György: E. G. (Antik Tanulmányok, 1970)
  B. Thomas Edit: E. G. (Archaeologiai Értesítő, 1970)
  Tóth Endre: E. G. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu