Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Hagyó-Kovács Gyula András

  ciszterci szerzetes, mezőgazda


  Született: 1888. március 14. Sajóvárkony, Borsod vármegye
  Meghalt: 1960. március 9. Pannonhalma

  Iskola

  A ciszterci rend egri gimnáziumában éretts. (1906), belépett a rendbe (1908. aug. 14.), egyszerű fogadalmat (1910. márc. 30.), örök fogadalmat tett (1913. júl. 10.) pappá szentelték (1913. júl. 14.). Teológiai tanulmányait a bp.-i Bernardiumban végezte, a bp.-i tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1914), a magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. szerzett (1917).

  Életút

  A bp.-i Trefort utcai Gimnázium helyettes tanára (1913–1914). A ciszterci rend előszállási (Fejér vm.) birtokának másodkormányzója és számvevője (1917–1919), az uradalom vezetője (1919–1924), az uradalom kormányzója (1924–1945); közben gr. Teleki Pál felajánlotta a földművelésügyi miniszteri széket, de visszautasította (1940). Országgyűlési képviselő, Fejér vm. küldötteként a Felsőház tagja (1939–1944). A II. vh. után földreformellenes tevékenysége miatt letartóztatták (1945), kiszabadulása után a ciszterci rend budapesti központi vagyonkezelője (1945–1950). A Grősz József kalocsai érsek elleni koncepciós perben ismét őrizetbe vették (1950. nov.), 13 év börtönbüntetésre ítélték (1952. jún.; Vácott raboskodott, 1952–1956; kiszabadult: 1956. nov. 1.; majd rövid ideig újból letartóztatták: 1957. jún. 13.). Pannonhalmán telepedett le (1957–1960).

  A Fejér Vármegyei Törvényhatósági Bizottság tagja (1931-től).

  Nevéhez fűződik a ciszterci rend előszállási uradalmának országos hírűvé fejlesztése, irányítása alatt az előszállási uradalom a mezőhegyesi mellett az ország legmodernebb és legjövedelmezőbb nagyüzeme lett. Állattenyésztéssel, állatexporttal foglalkozott, országosan híres ménest nevelt. Növelte a kukorica és a cukorrépa vetésterületét és hozamát, a 31 000 holdas (!) gazdaságon belül 72 km hosszú, keskeny nyomtávú vasúthálózatot épített és gépesített. Sokat törődött a cselédek szociális helyzetével: a cselédek harmincévi szolgálat után pótbért, a harmadik gyermek után születési segélyt kaptak, ill. rendszeresen felújíttatta és bővítette a cselédlakásokat. Az uradalom területén egészségügyi, szociális és más karitatív intézeteket alapított, gyermekek taníttatására alapítványt hozott létre. A II. vh. után igyekezett megmenti az uradalmat a ciszterci rend számára: arra hivatkozott, hogy a rendi nagybirtok fontos közcélokat is szolgál. Miután már 1945-ben őrizetbe vették, Előszállásra többé nem térhetett vissza. Néhány évig a rend budapesti központjában tevékenykedett, a Grősz-per kapcsán azonban újból letartóztatták. Váci raboskodása alatt gyakran betegeskedett, éveket töltött a helyi rabkórházban. Kiszabadulása után, utolsó éveiben Pannonhalmán élt, ott is hunyt el.

  Emlékezet

  A zirci Felső Temető Ciszterci sírkertjében nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2009- ben). Előszállás (1928-tól önálló település) volt a központja a ciszterci rend uradalmának, amelyik a mai Alsószentiván, Baracs, Daruszentmiklós, Hantos, Mezőfalva, Nagykarácsony és Nagyvenyim községekre terjedt ki. A két vh. között az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb nagybirtoka volt, elsősorban Hagyó-Kovács Gyula jószágkormányzó fejlesztései miatt. A község alakulásának 75. évfordulóján Előszállás önkormányzata a helyi ciszterci rendház falán emléktábláját helyezte el (2003-ban). Életével és a ciszterci rend nagybirtokaival korábban Farkas Gábor, az utóbbi években Erdős László foglalkozott.

  Elismerés

  Előszállás díszpolgára.

  Főbb művei

  F. m.: Harminc esztendő Előszálláson. 1914–1944. Közreadja, a bevezető tanulmányt írta Farkas Gábor. (Agrártörténeti Szemle, 1989)
  Előszállás utáni éveim. 1945–1958. Közreadja, a bevezető tanulmányt írta Farkas Gábor. (Árgus, 2002).

  Irodalom

  Irod.: Országgyűlési almanach az 1939–1944. évi országgyűlésről. Szerk. Haeffler István. (Bp., 1940)
  Farkas Gábor: Az előszállási uradalom igazgatása. 1920–1945. (Levéltári Szemle, 1982)
  Farkas Gábor: A szerzetes „mezőgazdász” emlékezete. (Fejérmegyei Hírlap, 1991)
  Fekti Ákos: A szociális gondoskodás formái és intézményei az előszállási uradalomban. OKTV-dolgozat. (H. n., 1996)
  Magyar katolikus lexikon. IV. köt. (Bp., 1998)
  Farkas Gábor: Agrárius társadalmi elit képviselői Fejér megyében a XX. század első felében. (Alba Regia, 1998)
  Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vöröscsillag árnyékában. I. (Pécs, 1999)
  Erdős László: H-K. Gy., a zirci apátság előszállási jószágkormányzója. (Az Európai Unió agrárgazdasága, 2008)
  Erdős László: Emlékezés H-K. Gy.-ra, a zirci apátság jószágkormányzójára. (A ciszterci rend Magyarországon és Közép- Európában. Szerk. Guitman Barnabás. Piliscsaba, 2009)
  Tamáska Péter: Egy „súlytalan” szerzetes. H-K. Gy. rendhagyó története. (Magyar Hírlap, 2009. jan. 9.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu