Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Glaser Lajos

  geográfus, térképész


  Született: 1903. március 30. Rétság, Nógrád vármegye
  Meghalt: 1944. Gombos

  Család

  Sz: Glaser József a rétsági kir. magyar járásbíróság bírója.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon végzett (1931), tanulmányait német–magyar csereösztöndíjasként egészítette ki (Karlsruhéban, 1931–1932).

  Életút

  A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem Gazdasági Földrajzi Intézetében gr. Teleki Pál tanársegéde, ösztöndíjas kutatója (1933– 1934). Teleki ajánlására a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Levéltári Osztályának belföldi ösztöndíjasa (1935–1936), segédőre (1936–1940), az Országos Levéltár (MOL) gyakornoka (1940–1943), őre (1943–1944).

  Tudományos pályafutásának kezdetén Karlsruhéban feldolgozta a helyi történeti gyűjtemény magyar vonatkozású térképeit, s később is elsősorban történeti földrajzzal és történeti térképtannal foglalkozott. A magyar történettudományban elsők között vizsgálta történeti módszerekkel az ember tájformáló tevékenységét. Az 1930–as–1940-es években nevéhez fűződött a legtöbb történeti munkához készült térkép – köztük a Hóman Bálint–Szekfű Gyula-féle Magyar történet! – szerkesztése. Alapvetően új eredményeket ért el a Dunántúl középkori úthálózatának vizsgálata terén. A Dunántúl és az Alföld településtörténetével kapcsolatos tevékenysége is értékes.

  Magyarország német megszállása (1944. márc. 19.) után elhurcolták, munkaszolgálatosként tűnt el, utoljára Gombos környékén látták. További sorsa, halálának körülménye ismeretlen. Rétságon született, szülőházát (Rákóczi út 18.) emléktábla jelöli. Életét és munkásságát Végh József, rétsági helytörténész dolgozta fel.

  Elismertség

  A Magyar Földrajzi Társaság választmányának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Alkotmánytan és közigazgatástan. Steinecker Ferenc előadásai után szerk. Bokross E. Bélával. (Bp., 1924)
  A Dunántúl középkori úthálózata. 1–2. Részben egy. doktori értek. is. (Századok, 1929)
  A római utak nevei középkori útleveleinkben. (Magyar Nyelv, 1931)
  Középkori hadiutak a Dunántúlon. (Hadtörténeti Közlemények, 1932)
  A karlsruhei gyűjtemények magyar vonatkozású térképanyaga. – Ungarn betreffende Karten und Pläne in den Karlsruher Sammlungen. Összeáll. 1 kihajtható térképpel és 2 térkép reprodukcióval. (A Térképészeti Közlöny különfüzete. 6. Bp., 1933)
  Der Levantehandel über Ungarn im 11. und 12. Jahrhundert. (Ungarische Jahrbücher, 1933)
  Magyarország helyzete az európai gazdaságban. (Földrajzi Közlemények, 1935)
  A térképkatalogizálás problémái. (Magyar Könyvszemle, 1937)
  Hogyan mérték fel az országot? (Búvár, 1937)
  Lipszky térképe. (Búvár, 1938)
  Kelet-Dunántúl a honfoglalás és a vezérek korában. Fejér vármegye kialakulása. (Magyar városok és vármegyék monográfiája. 22. köt. Fejér vármegye. Szerk. Juhász Viktor, Schneider Miklós. Cegléd, 1937)
  Az Országos Levéltár térképei. (Levéltári Közlemények, 1939)
  Az Alföld régi vízrajza és a települések. (Földrajzi Közlemények, 1939)
  A térképrendezés feladatai a vidéki levéltárakban. (Levéltári Közlemények, 1941)
  A térképkatalogizálás kérdése. (Magyar Könyvszemle, 1942).

  Irodalom

  Irod.: Mendöl Tibor: G. L. (Századok, 1945/46)
  Haltenberger Mihály: In memoriam G. L. (Földrajzi Közlemények, 1948)
  G. L. geográfus, a történeti földrajz jeles művelője. (Rétsági Kalendárium, 1998)
  Rétság. (Horpács, 2000)
  Végh József. Adalékok a holocaust rétsági eseményeihez. (Rétsági Kalendárium, 2001).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu