Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Gyergyai Árpád, ifj.

  orvos, fül-orr-gégész, rinológus

  Gyergyay; kissolymosi


  Született: 1881. április 27. Kolozsvár
  Meghalt: 1952. április 1. Kolozsvár
  Temetés: 1952. április 3. Kolozsvár

  Család

  Régi erdélyi unitárius nemesi családból származott. Sz: Gyergyai Árpád, id. (1845–1881) orvos, sebész, a vérátömlesztés magyarországi úttörője, Wieland Ágnes. Apja születése előtt három hónappal elhunyt. Öt gyermeke született, fia: Gyergyai Árpád, legifj. (1919–1980) orvos, fül-orr-gégész és Gyergyai Ferenc (1922–) orvos, patológus, egyetemi tanárok. Leánya: Gyulafalvy Tamásné Gyergyai Judit (1912–1983) orvos, fül-orr-gégész, Gyergyai Ágnes (1913–1996) és dálnoki Gaál Györgyné Gyergyai Kornélia (1915–2002) mezőgazdasági mérnök.

  Iskola

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1905), a fül-orr-gégegyógyászat tárgykörben magántanári képesítés szerzett (1912).

  Életút

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Kórbonctani Klinika egy. tanársegéde (1903–1906), a Sebészeti Klinika egy. adjunktusa (1908–1916) és a Fül-orr-gégeklinika magántanára (1912–1916). A fül-orr-gégegyógyászat ny. rk. tanára és a Klinika igazgatója (1916–1919); közben Bécsben, Berlinben, Freiburgban, Londonban, Párizsban járt hosszabb tanulmányúton (1906–1908). Az összeomlás után Erdélyben maradt: Kolozsvárott magánorvos (1919–1940), majd ismét a Ferenc József Tudományegyetemen működött. A fül-orr-gégészet ny. r. tanára (1940–1944); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1941– 1942).

  Rinológiával (= orrgyógyászat), elsősorban az orrgarat megbetegedéseivel foglalkozott, új diagnosztikai eljárásokat dolgozott ki az orrgarat és a fülkürt, valamint az orrgarat reflex-ingerlékenységének vizsgálatára, ill. új eszközöket is szerkesztett ezen vizsgálatok végrehajtására. Nemzetközileg is elsőként írta le a fülkürtmozgások sajátosságait. Az orrgarat ún. vezetéses érzéstelenítésének magyarországi bevezetője.

  Emlékezet

  Kolozsvárott ő nyitotta meg a város első fül-orr-gégészeti klinikáját (a Trefort utcában, 1914-ben), majd az országváltás után is a városban maradt: egyetemi karrierje nem folytatódhatott, ezért magánrendelőt és szanatóriumot nyitott a Hegedűs Sándor utca– Jókai utca sarkán álló házában, ahol a legbonyolultabb fül-orr-gégészeti, fej-nyaksebészeti és szájsebészeti műtéteket hajtotta végre. A bécsi döntés után ismét a kolozsvári egyetemen működött, a II. vh. után azonban végleg megszakadt az egyetemi pályafutása. Haláláig Kolozsvárott tevékenykedett, a Házsongárdi Temetőben, családi sírban nyugszik.

  Elismertség

  A Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete tb. tagja, elnöke (1941–1942). A Nemzetközi Kísérletes Fonetikai Társaság, a Nemzetközi Logopédiai és Foniátriai Társaság, ill. a Román, a Német, az Olasz Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete, a Német Fej- nyaksebészek Egyesülete és a Bécsi Fül-orr-gégeorvosok Társasága tagja.

  Elismerés

  Corvin-koszorú (1940).

  Főbb művei

  F. m.: A rostonyás tüdőgyulladás. (Orvosi Hetilap, 1904)
  Az orr-garatnak, a tubának és a hátulsó orr-részeknek új, közvetlen vizsgálómódja. (Orvosi Hetilap, 1910; németül: Deutsche Medizinische Wochenschrift, 1910)
  Az orrgarat és a fülkürt direct vizsgálata. (Orvosi Hetilap, 1912)
  Új eljárás a fülkürt egyenes úton való tágítására. (Orvosi Hetilap, 1913)
  Az orrgarat, az orrhátsórész és a fülkürtnyílás egyes részeinek érzékenysége. (Lechner-emlékkönyv. Kolozsvár, 1914)
  Új utak a fülkürt megismerésére. (Orvosképzés, 1932)
  Az orrnak és melléküregeinek egységes vezetési érzéstelenítése. (Orvostudományi Közlemények, 1942)
  Hanghullámok hatásmódja a csigára. Legifj. Gyergyai Árpáddal. (EME Orvostudományi Szakosztálya Értesítője. 1946. Kolozsvár, 1947)
  Irányhallás – távolsághallás – térhallás. Legifj. Gyergyai Árpáddal. (Kolozsvár, 1948).

  Irodalom

  Irod.: Erdélyi lexikon. Szerk. Osváth Kálmán. (Oradea-Nagyvárad, 1928)
  Szabó Dezső: Unitárius sírok a házsongárdi temetőben. (Keresztény Magvető, 1973)
  Gaál György: A két Gyergyai az egyház és a tudomány szolgálatában. (Keresztény Magvető, 1981)
  Gaál György: A két Gyergyai centenáriuma. (Orvosi Hetilap, 1981. 50.)
  Lászlóffy Aladár: Házsongárd. (Bp., 1989)
  Gaál György: Ifj. Gy. Á., a fül-orr-gégészet tudósa. (Keresztény Magvető, 1996)
  Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. I–II. köt. Összeáll. Gazda István. (Piliscsaba, 1997)
  Unitárius kislexikon. (Bp., 1999)
  Dékány Zoltán: Szemelvények a magyar fül-orr- gégegyógyászat történetéből. (Bp., 2000)
  Id. Gaál Györgyné Gyergyay Kornélia: Emlékeim a Marianumról. (Szabadság [Kolozsvár], 2011. okt. 26.).

  Megjegyzések

  MÉL I. téves születési adat: ápr. 21.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu