Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Gyenis János

  közgazdász, agrártörténész, szerkesztő


  Született: 1932. november 6. Pécs
  Meghalt: 2001. december 30. Érd

  Család

  Sz: Gyenis Erzsébet. Szülei földművesek, majd ipari munkások voltak. F: 1957-től Kelemen Nóra orvos, gyermekgyógyász. Leánya: Gyenis Ágnes (1965–).

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Pécsett és Pécsváradon végezte, a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban éretts. (1952), az MKKE Politikai Gazdaságtan Szakán közgazdász okl. szerzett (1956), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1979).

  Életút

  A Pécsi Tudományegyetem ÁJTK tanársegéde (1956–1957), Pécsett banktisztviselő (1957–1958), a Tolna megyei Népújság főmunkatársa, a mezőgazdasági rovat vezetője (1958–1963), a bp.-i Kossuth Könyvkiadó mezőgazdasági szerkesztője (1963–1969). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. munkatársa (1969–1977), a Politikai Főiskola egy. adjunktusa (1977– 1978), egy. docense (1978–1985), az Agrárgazdasági Kutatóintézet tud. osztályvezetője, tud. tanácsadója (1985–1993). A Pest megyei MLEE-n a politikai gazdaságtan (1965–1968), a bp.-i MLEE-n a szövetkezeti elmélet tanára (1968–1985).

  Agrárgazdaságtannal, vállalati gazdálkodással, üzemszervezéssel, szövetkezetelmélettel és -történettel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a vállalati érdekeltségi viszonyok, a szövetkezeti tulajdon és érdekképviselet vizsgálatában. Megírta a magyarországi szövetkezeti mozgalom történetét. Verseket is írt, amelyeket halála után leánya, Gyenis Ágnes szerkesztett kötetbe (2003).

  Főbb művei

  F. m.: A mezőgazdasági árutermelésről és a felvásárlásról. (Tények és érvek. Bp., 1965)
  A népgazdaság műszaki fejlődéséről. Drecin Józseffel. (Tények és érvek. Bp., 1966)
  Garantált havi munkadíj a termelőszövetkezetekben. Földeáki Bélával. (Tsz-tagok kiskönyvtára. Bp., 1967)
  Közgazdasági kislexikon. Szerk. Többekkel. (Bp., 1968; 2. bőv. kiad. 1972; 3. bőv. és átd. kiad. 1977; 4. kiad. 1987)
  Új falu, új emberek. Söptei Jánossal. (Bp., 1970)
  A magyar mezőgazdaság jövedelmezőségi viszonyai. Csendes Bélával. (Bp., 1970)
  Az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek a szocialista mezőgazdaságunkban. (Az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek. Szerk. is. Bp., 1971)
  A francia egyéni parasztgazdaságok helyzete három gazdaság tükrében. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1972)
  Az egyéni parasztgazdaságok helyzete és perspektívái Franciaországban. Tóth A. Ernővel. (Gazdaság és jogtudomány, 1972)
  A Magyar Szocialista Munkáspárt agrárpolitikájának néhány főbb jellemzője az 1957–1961 közötti időszakban. Kand. értek. (Bp., 1976; kivonatosan: Gazdaságpolitikánk tapasztalatai és tanulságai. 1957–1961. Bp., 1976)
  Politikai és gazdasági feltételek a magyar mezőgazdaság szocialista átalakításában. (Közgazdasági Szemle, 1976)
  Gazdaságpolitikai kisszótár. Főszerk. Berényi József. Szerk. (Bp., 1976)
  Economic Studies on Hungary’s Agriculture. Benet Ivánnal. (Bp., 1977)
  A fejlett szocializmus politikai gazdaságának kérdései. Szerk. (Bp., 1977)
  A szövetkezeti tulajdon továbbfejlesztésének időszerű kérdései Magyarországon. (MSZMP Politikai Főiskolájának Közleményei, 1977/78)
  Tanulmányok a termelőszövetkezeti parasztságról. Szerk. (Bp., 1978)
  Lenin szövetkezeti elveinek érvényesülése a szocialista szövetkezeti mozgalomban. (Közgazdasági Szemle, 1978)
  A marxizmus-leninizmus és a szövetkezeti kérdés. (Bp., 1979)
  A fokozatosság lenini elvének érvényesülése Magyarország mezőgazdasági szövetkezeti rendszerében. (A mezőgazdaság szocialista átalakulása Magyarországon. Tudományos ülésszak. Túrkeve, 1981. ápr. 6–7. Szerk. Vass Henrik. Szolnok, 1981)
  Szövetkezetpolitikánk a mezőgazdaságban. Dokumentumok. Szerk. Többekkel. (Bp., 1986)
  Renewal Problems of the Agriculture and Cooperative Policies in Hungary. Szerk. Bisztray Ádámmal. (Bp., 1988)
  A szövetkezeti vagyon oszthatóságának és oszthatatlanságának dilemmái. (Gazdálkodás, 1989)
  A magyarországi szövetkezés mai jellemzői. A szövetkezeti törvény. Csomor Józseffel. (Bp., 1993)
  A magyarországi szövetkezeti mozgalmak története. 1945–1990. (Bp., 1994)
  Szövetkezeti alapelvek és rendszerek, nemzetközi tapasztalatok. Bíró Ferenccel, Juhász Jánossal. (Szövetkezeti ismeretek. 1. Bp., 1995)
  Szövetkezeti mozgalom Magyarországon. Bíró Ferenccel, Csomor Józseffel. (Szövetkezeti ismeretek. 2. Bp., 1995)
  Cserépdarabok. Versek. Az előszót Gyenis Ágnes írta. Ill. Horváth Ildikó. (Érd, 2003).

  Irodalom

  Irod.: Ki kicsoda a magyar szövetkezeti mozgalomban? Életrajzi lexikon a magyar szövetkezeti mozgalomban résztvevő személyekről. Főszerk. Göndör György. (Bp., 1989)
  Halálhír. (Népszabadság, 2002. jan. 5.).

  Megjegyzések

  Más adatok szerint Püspökszenterzsébeten született!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu