Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Hollós Ervin

  történész, újságíró, szerkesztő

  Holzschlag Ervin


  Született: 1923. október 25. Budapest
  Meghalt: 2008. október 10. Budapest

  Család

  Sz: Münz Bauer Anna. Apja fodrászsegéd, majd fodrász mester volt. Hatan voltak testvérek. F: Lajtai Vera (1921–) történész, a Pártélet c. lap főszerkesztője (eredetileg bőrdíszműves szakmunkás). Fia: Hollós Mihály (1952–); leánya: Hollós Mária (1947–) és Hollós Ágnes (1949–).

  Iskola

  Szűcs tanonciskolát (1942), három hónapos (1945), kétéves (1952), hároméves pártfőiskolát végzett és marxizmus-leninizmus oktatói okl. szerzett (1959), az ELTE BTK-n doktorált (1964), a történelemtudományok kandidátusa (1967).

  Életút

  Szűcstanonciskolában tanult (1939–1942). Az MSZDP tagja (1937-től), a KMP tagja és a bp.-i VII. kerületi ifjúmunkáscsoport titkára (1940-től), az Országos Ifjúsági Bizottság (OIB) tagja (1940–1942), kommunista tevékenysége miatt letartóztatták, bebörtönözték, a bp.-i Andrássy-laktanya és a szegedi Csillag-börtön foglya (1942–1944).

  A II. vh. után a MADISZ bp.-i titkára (1945. júl.–1946. márc.), az MKP, ill. az MDP KB országos ifjúsági titkára (1946. márc.–1949. aug.), a Magyar Ifjúsági Népi Szövetség (MINSZ) főtitkára (1948. márc.–1950. jún.), a DISZ KB titkára (1952–1956). A Belügyminisztérium (BM) előadója, rendőr-alezredesi rangban a II/5. alosztályának helyettes vezetője (1956. dec.–1958), vezetője (1958–1961), a BM III/III-as Csoportfőnökségének vezetője (ezredesi rangban, 1961–1962). A Művelődésügyi Minisztérium (MM) Marxizmus-Leninizmus Főosztályának főosztályvezető-helyettese (1962–1964). A BME Tudományos Szocializmus Tanszék szakcsoportvezetője (1962–1964), tanszékvezető egy. docense (1964–1975), tanszékvezető egy. tanára (1975. júl. 1.–1979), egy. tanára (1979–1989. aug. 31.).

  20. sz.-i, elsősorban 1945 utáni magyar történelemmel, munkásmozgalom-történettel, a két vh. közötti erőszakszervezetek vizsgálatával, ill. az ifjúsági mozgalmak történetével foglalkozott. Nevéhez fűződött az 1956. évi forradalom és szabadságharc első, marxista pártosságú, népszerű összefoglalása, amely a Kádár-rendszerben évtizedekre a forradalom megítélésének alapjául szolgált (Kik voltak, mit akartak?, 1967). Írásaiban az ún. ellenforradalom szervezettségét, külföldi kapcsolatait és „kleriko-fasiszta” irányultságát igyekezett bizonyítani. Néhány filmforgatókönyvet és ifjúsági regényt is írt (közülük a legismertebb, a Ságvári Endre életét feldolgozó Harminckét nevem volt, 1971; film: 1972).

  Elismertség

  Az Oktatási Minisztérium Tudományos Szocializmus Szakbizottságának tagja (1962-től).

  Elismerés

  Szabadság Érdemrend (ezüst, 1946), Népköztársasági Érdemrend (1948, 1950), Munka Érdemrend (1955; arany, 1970), Vörös Csillag Érdemrend (katonai, 1960), Szocialista Hazáért Érdemrend (1970).

  Szerkesztés

  A Magyar Ifjúság külső munkatársa (1968–1978).

  Főbb művei

  F. m.: A magyarországi osztályharc néhány tapasztalata. 1949–1956. Egy. doktori értek. (Bp., 1964)
  A belső ellenség szerepe az ellenforradalomban és annak előkészítésében. I–II. köt. Kand. értek. is. (Bp., 1966; kivonatosan: Periodica Polytechnica, 1967)
  Kik voltak, mit akartak? A kandidátusi értekezés átdolgozása. 8 táblával. (1–2. kiad. Bp., 1967; 3. jav. kiad. 1976; oroszul: Moszkva, 1969; lengyelül: Warszawa, 1970; cseh nyelven: Praha, 1972; észtül: Tallinn, 1972)
  A csendőrségről. (Tájékoztató, 1969)
  A horthysta erőszakszervezetek a haladó mozgalmak ellen. – A politikai rendőrség. (Belügyi Szemle, 1969)
  A Nemzeti Számonkérő Különítményről. (Társadalomtudományi Közlemények, 1969)
  Az ellenforradalmi erők kétszakaszos taktikája Magyarországon 1956-ban. (Elméleti és Módszertani Közlemények, 1970)
  Csendőrség, rendőrség, VKF/2. (Bp., 1971)
  Harminckét nevem volt. Dokumentumregény. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1971; 2. kiad. 1974)
  Tudományos szocializmus. Felelős szerk. (Bp., 1972)
  A munkásegység az ifjúsági mozgalomban. (Interjúk a munkásegységről. 1945–1948. Bp., 1973)
  Az ifjúság eszmei-politikai nevelésének kérdései a magyar kommunista mozgalom dokumentumaiban – különös tekintettel a főiskolai diákság nevelésére. 1918–1972. Többekkel. (Tájékoztató, 1973)
  A Budapesti Pártbizottság életéből, 1956. okt. 23–30-ig. Lajtai Verával. – A forradalmárok hősies harca a Budapesti Pártbizottság megvédéséért. Lajtai Verával. – A Pártház eleste után. Lajtai Verával. (Belügyi Szemle, 1974)
  Köztársaság tér 1956. Lajtai Verával. 8 táblával. (Bp., 1974; 2. kiad. 1975; Népszerű történelem. 3. kiad. 1977; 4. kiad. 1980; bolgárul: Szófia, 1978; orosz nyelvű átd. kiad. Moszkva, 1978)
  A 73-as zárka. Életrajzi regény. (Bp., 1974)
  Megfigyelés alatt… Dokumentumok a horthysta titkosrendőrség működéséről. 1920–1944. Szerk. Beránné Nemes Évával. Az előszót Csendes Károly írta. (Bp., 1977)
  Az USA budapesti követségének szerepe a magyarországi ellenforradalomban. Lajtai Verával. (Belügyi Szemle, 1981)
  A nemzetközi osztályharc és Magyarország 1956 őszén. (Párttörténeti Közlemények, 1981)
  Hidegháború Magyarország ellen. 1956. Lajtai Verával. (Bp., 1982)
  Így kezdődött. (Tanulmányok a felszabadulás utáni ifjúsági mozgalmak történetéből. Szerk. Korom Mihály, Molnár István, Szeredi Péter. Bp., 1984)
  A MADISZ. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség dokumentumai. Vál., szerk. Nonn Györggyel, Szabó Bálinttal. (Bp., 1984)
  Horthy Miklós, a fehérek vezére. Lajtai Verával. (Bp., 1985)
  Drámai napok. 1956. okt. 23.–nov. 4. Lajtai Verával. (Bp., 1986)
  hangkazettán: Köztársaság tér. 1956. I–III. H. E. és Lajtai Vera könyve alapján írta Asperján György. (Kópiatár. Diákkönyvtár hangszalagon. Bp., 1979)
  filmforgatókönyvei: Fiúk a térről (1968)
  Szerencsés álmokat (tv, 1970)
  Harminckét nevem volt (1972)
  Az idő kezdetén… (1975)
  A zárka (1978)
  rádiójátékai: Fiúk a térről (1966)
  Nem hal meg mindenki. Kétrészes rádiójáték Schönherz Zoltánról (1972)
  Üzenet. Kétrészes rádiójáték Rózsa Ferencről (1972)
  Vörös rózsa (1975)
  Köztársaság tér 1956 (1977–1978).

  Irodalom

  Irod.: Szabó László: H. E.: Kik voltak, mit akartak? (Társadalmi Szemle, 1967)
  Borsányi György: H. E.: Csendőrség, rendőrség, VKF/2. (Társadalmi Szemle, 1972)
  Gecsényi Lajos: H. E.: Csendőrség, rendőrség, VKF/2. (Párttörténeti Közlemények, 1972)
  Tilkovszky Lóránt: Megfigyelés alatt… Dokumentumok a horthysta titkosrendőrség működéséről. 1920–1944. Szerk. H. E. és Beránné Nemes Éva. (Századok, 1977)
  Kerekasztal-beszélgetés 1956/57-ről. Berecz János, H. E. és Szabó Bálint. (História, 1982)
  Murányi Gábor: H. E. esete David Irvinggel. Itt voltak, mit akartak? (Heti VG, 2008. 45.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu