Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Alexics György
  Báthy Anna
  Krassó György
  Major Tamás, tasnádi
  Sík Endre

  Frigyes Ervin

  közgazdász

  Friedmann


  Született: 1929. november 23. Budapest
  Meghalt: 2011. december Budapest
  Temetés: 2011. december 17. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Friedmann M. Mátyás (†1944) kereskedelmi alkalmazott, Veisz Erzsébet. F: 1955–1960: Bán Klára gyors- és gépírónő. Elvált.

  Iskola

  Kereskedelmi iskolában (1945–1946), a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n tanult (1948–1950), majd az MKKE-n közgazdász okl. szerzett (1953), az MKKE-n doktorált (1959), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1966).

  Életút

  A Dukesz és Pelczen Kötöttárugyár hurkolótanonca (1946–1948), hurkolósegéde (1948–1949). A Munkatudományi és Racionalizálási Intézet, ill. az Országos Munkabér Bizottság Titkársága Munkalélektani, ill. Oktatási Osztályának oktatási előadója (1949–1951). Az Országos Tervhivatal (OT) Munkaügyi Főosztálya (1951–1952), Közgazdasági Főosztálya (1952–1960), Távlati Tervezési Főosztálya főelőadója, osztályvezetője (1960–1966). A Tervgazdasági Intézet osztályvezetője (1966–1990), a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Közgazdaságtan–Védelemgazdaságtan Tanszék tanszékvezető egy. docense (1992-től). Luandában (Angola) gazdasági tanácsadó (1988–1992). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963).

  Életszínvonal-kutatással, munkaerő-gazdálkodási, demográfiai, jövedelemszóródási problémákkal foglalkozott. Nevéhez fűződik a lényegében évtizedekig érvényben levő reálbér- és reáljövedelem-számítási tervmetodika, a jövedelemeloszlást meghatározó tényezők egzakt elemzésére alkalmas módszernek kidolgozása. Jelentős szerepet játszott az életszínvonal és a foglalkoztatottság távlati tervezési munkálataiban, számos népszerűsítő bér- és gazdaságpolitikai mű és jegyzet szerzője, ill. szerkesztője.

  Emlékezet

  Budapesten (Újlipótváros, XIII. kerület Pozsonyi út 44–46.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

  Főbb művei

  F. m.: Munkaerő és foglalkoztatottság Kelet-Európában és a Szovjetunióban. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága által készített tanulmány. Ford. Meitner Tamással. (Bp., 1958)
  Az életszínvonal mutatói. Tervezési és számbavételi kérdések. Egy. doktori értek. (Bp., 1958)
  A foglalkoztatottság mértéke és az életszínvonal. (Figyelő, 1958)
  A reálbér és a reáljövedelem mutatójának számbavételéről. – A bérből és fizetésből élők reáljövedelmének tervezési és számítási problémái. (Munkaügyi Szemle, 1959)
  A munkás és alkalmazotti jövedelmi rétegződés legfontosabb tényezői. (Statisztikai Szemle, 1964)
  A népesség család-, ill. háztartástípusok szerinti megoszlásának lineáris modellje. (Demográfia, 1965)
  A munkások és alkalmazottak jövedelemeloszlásának elemzése és tervezési módszerei. Kand. értek. (Bp., 1965)
  Kísérlet egy komplex oktatási és munkaerő modellrendszer demográfiai változóinak egységes lineáris modellbe foglalására. (Demográfia, 1968)
  Új jövedelem-egyenlőtlenségi mutatók, tulajdonságaik és hasznosítási lehetőségeik. Éltető Ödönnel. (Szigma, 1968)
  Jövedelmek a háború utáni Európában. Jövedelempolitika, a jövedelmek növekedése és eloszlása. Írta többekkel. Szerk. Szilágyi György, Kőszegi Lászlóné. (Bp., 1968)
  A munkás–alkalmazott népesség jövedelemegyenlőtlenségének néhány kérdése. (Gazdaság- és Jogtudomány, 1971)
  Strukturális változások mértékének és irányának vizsgálata. Simon Bélánéval. (Szigma, 1972)
  Indicators for Structural Changes and Deviations Based on Classical Vector Analysis. Simon Nórával. (Acta Oeconomica, 1972)
  Új eljárás a személyi jövedelemelosztás tervezéséhez. (Gazdaság, 1972)
  A személyi jövedelemeloszlás tervezése. (Tervgazdálkodásunk időszerű kérdései. Szerk. Ganczer Sándor. Bp., 1973)
  A be nem vallott jövedelmek lehetséges hatása a személyi jövedelemelosztás egyenlőtlenségére. (Bp., 1980)
  A jövedelem- és szociálpolitika távlati koncepcionális kérdései. Boldoczky Jánosnéval, Magyar Bélánéval. (Szociálpolitikai Értesítő, 1985)
  Közgazdaságtan. Egy. jegyz. Jászay Bélával, Simon Lászlóval. (Bp., 1999)
  Struktúra – koncentráció – egyenlőtlenség. (Statisztikai Szemle, 2000).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2012. jan. 7.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (957), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu