Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Györkösy Alajos

  klasszika-filológus, nyelvész, pedagógus

  1941-ig Jirka


  Született: 1896. június 15. Budapest
  Meghalt: 1973. április 21. Budapest

  Iskola

  A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Kollégium tagjaként – bölcsészdoktori okl. (1922), latin–görög szakos tanári okl. szerzett (1923).

  Életút

  Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), orosz hadifogságban volt (1918). A Budapesti Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának tanárjelöltje és az MTA Könyvtára gyakornoka (1923–1924). A Budapesti Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumának helyettes tanára (1925–1927), r. tanára (1927–1937), a Budapesti Tanárképző Intézet r. tanára (1937–1945). Az MTA Könyvtára tud. munkatársa (1945–1950), tud. főmunkatársa (1950–1955), igazgatóhelyettese (1955-től). Az athéni német és osztrák régészeti intézet Harszeion-ösztöndíjas vendégkutatója (1929 és 1931).

  Az ókori görög és római színház történetének elismert kutatója, de új eredményeket ért el a hellenisztikus halottkultusz emlékeinek vizsgálata terén is. Palesztinában, Krétán és Egyiptomban is kutatott, a hérakleioni múzeumban nagyszámú, ismeretlen krétai agyagtáblára bukkant. Pedagógusként nevéhez fűződik az új középiskolai görög és latin tanterv kidolgozása, amelyhez számos görög és latin olvasókönyvet, szótárt és egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett. Tankönyvei a magyar tankönyvirodalom klasszikusai, évtizedeken át használatban voltak, nemzedékek forgatták haszonnal. A II. vh. után ő vezette az MTA Könyvtára állományának rendezését.

  Elismertség

  A Philologiai Társaság másodtitkára (1934–1941), első titkára (1941–1944). Az Országos Közoktatási Tanács tagja (1936-tól). A Budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja (1940–1941). A Parthenon Egyesület tagja.

  Elismerés

  Eötvös-díj (1922).

  Szerkesztés

  Az Egyetemes Philologiai Közlöny társszerkesztője (Eckhardt Sándorral, ill. Huszti Józseffel. (1935–1944 és 1944–1948). A Magyar Paedagogiai Lexikon (Bp., 1933–1934) és a Színházi kislexikon munkatársa (Bp., 1969).

  Főbb művei

  F. m.: Görög olvasókönyv gimnáziumok számára. (Bp., 1928)
  Anthologia Latina. Lírai szemelvények latin költőkből középiskolai használatra. Összeáll., a bevezetést írta. (Bp., 1928)
  Szemelvények Xenophon és Herodotos műveiből. Gimnáziumi használatra. Összeáll., a bevezetést írta. (Bp., 1929)
  Latin olvasókönyv Jámbor György–Kemenes Illés latin nyelvtanához. A reálgimnáziumok 3. és 4. osztálya számára. I–II. köt. Összeáll. (Bp., 1932–1933)
  „Aeolium carmen ad Italos modos deduxisse”. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1934)
  A latin és a fiúközépiskola. (Parthenon, 1934)
  Latin olvasókönyv a gimnáziumok 1–4. osztálya számára. I–IV. köt. (Bp., 1935–1938; 1938–1944 és 1945–1947: évenként eltérő számozással, változatlan lenyomat)
  Horatius és a magyar szellemi élet. (Bp., 1935)
  A Bimillenium Horatianum esztendeje. (Parthenon, 1937)
  Az auktorok magyarra fordítása. (Bp., 1940)
  Latin olvasókönyv. A katolikus általános iskolák 6. és 7. osztálya számára. I–II. köt. Összeáll. (Bp., 1947–1948)
  Dictionarium latino–hungaricum et hungarico–latinum. – Latin–magyar és magyar–latin szótár. Vézner Károllyal. (Bp., 1948)
  Görög nyelvkönyv az általános gimnáziumok számára. Kerényi Károlynéval. (Bp., 1955; 2. kiad. 1956; 3. kiad. 1961; 4. kiad. 1964; 7. kiad. 1973)
  Görög nyelvkönyv. Kerényi Károlynéval. (Tanuljunk nyelveket! 9. bőv. kiad. 1982; 10. kiad. 1987)
  Latin– magyar szótár. – Dictionarium latino–hungaricum. Főszerk. (Bp., 1956; 2. kiad. 1960; 3. kiad. 1963; 4. átd. kiad. 1970; 5. kiad. 1975; 6. kiad. 1978; 7. kiad. 1982; 8. kiad. 1984; 9. kiad. 1986; 10. kiad. 1989; 11. kiad. 1994; 12. kiad. = 4. átd. kiad. 1996– 2011: évenként változatlan lenyomat)
  Magyar–latin szótár. – Dictionarium hungarico–latinum. Főszerk. (Bp., 1960; 2. kiad. 1972; 3. kiad. 1975; 4. kiad. 1982; 5. kiad. 1984; 6. kiad. 1989; 7. kiad. 1992; 8. kiad. 1994 és 1996–2011: évenként változatlan lenyomat)
  Ógörög–magyar szótár. Szerk. Kapitánffy Istvánnal, Tegyey Imrével. (Bp., 1990; 2. kiad. 1993; 3. kiad. 2007 és 2010).

  Irodalom

  Irod.: Borzsák István: Gy. A. (Antik Tanulmányok, 1974)
  Halálhír. (Népszabadság, 1973. ápr. 29.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu