Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Gyarmathi László

  matematikus

  1933-ig Lakner


  Született: 1908. június 24. Petrozsény, Hunyad vármegye
  Meghalt: 1988. szeptember 7. Debrecen
  Temetés: 1988. szeptember 15. Debrecen

  Család

  Sz: Lakner József (1872–1938), a debreceni állami reáliskola mennyiségtan–ábrázoló mértan tanára, Gyarmathi Kamilla polgári iskolai tanárnő. Édesapja 1933-ban hivatalosan is felvette felesége családnevét.

  Iskola

  A debreceni állami főreáliskolában éretts. (1926), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – mennyiségtan–fizika (1931), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1931), az ELTE-n doktorált (1950), a matematikai tudományok kandidátusa (1966).

  Életút

  Debrecenben állástalan tanár (1931–1934), a debreceni állami reáliskola r. tanára és a Debreceni Tankerületi Főfelügyelőség munkatársa (1934–1942), a debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a Debreceni Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumának r. tanára (1942–1948), a Debreceni Építőipari Technikum r. tanára és középiskolai matematikai szakfelügyelő (1948–1951). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Matematikai Intézetének egy. docense (1951–1974); közben a TTK dékánhelyettese (1955–1957).

  Ábrázoló geometriával foglalkozott, elsősorban a négydimenziós lineáris tér vizsgálata terén ért el jelentős eredményeket. Kandidátusi disszertációjában osztályozta a hiperbolikus síkgeometria félsíkos modelljeit (hiperbolikus, parabolikus és elliptikus típusok) és megkonstruálta azokat. A hiperbolikus síkgeometria klasszikus és esetleges új modelljei az általa megalkotott három típus valamelyikébe illeszthetők. Az általa bevezetett szög- és szakasz-karakterisztika az összes félsík-modellben egyaránt alkalmazható. Egyszerűbb egységes eljárást dolgozott ki a modellek felépítésére, továbbá megadta a körmodellek osztályba sorolását és a körmodellek felépítésének egységes módját. Felhívta a figyelmet egy új absztrakt modellalkotás lehetőségére. Az általa alkotott modell ma már az ő nevét viseli az irodalomban (Gyarmathi-modell). Jelentős szerepet játszott az ábrázoló geometria 1945 utáni egyetemi oktatásának megszervezése terén, számos, igen sokáig forgalomban lévő tankönyvet, egyetemi jegyzetet, egyéb oktatási segédkönyvet írt és szerkesztett.

  Emlékezet

  Debrecenben (Tessedik Sámuel utca 133.) élt és tevékenykedett, a Debreceni Köztemetőben nyugszik.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1974). Beke Manó-díj (1973).

  Szerkesztés

  A Mathematical Review munkatársa.

  Főbb művei

  F. m.: Térszemléleti oktatás az új gimnáziumban. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1942)
  A négydimenziós ábrázoló mértan metrikus feladatai. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1949)
  Konstruktive Lösung der Apollonius-Aufgabe im n- dimensionalen Raum durch Benutzung einer Erweiterung der zyklographischen Abbildung auf mehrdimensionale Räume. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1949)
  A négydimenziós lineáris tér metrikus feladatainak konstruktív megoldása a Maurin-féle leképezés alapján. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus Közleményei. Bp., 1953)
  Matematika az ipari és mezőgazdasági technikumok II. osztálya számára. Rapcsák Andrással, Török Sándorral. Ill. Csáki Imre. (Bp., 1953; 2. kiad. 1954; 4. kiad. 1956; 7. kiad. 1959; 8. kiad. 1960; 9. kiad. 1961; 10. kiad. 1962; 11. kiad. 1963; 12. kiad. 1964)
  Matematika az ipari és mezőgazdasági technikumok III. osztálya számára. Ill. Csáki Imre. (Bp., 1954; 4. kiad. 1957; 5. kiad. 1958; 10. kiad. 1965; 16. kiad. 1970)
  A vetítő térelemek alkalmazása a négydimenziós lineáris tér Maurin-féle leképezésében. (Matematikai Lapok, 1954)
  Szerkesztések a kvaternió egyenes projektív geometriájában. Benyújtott kand. értek. (Debrecen, 1955)
  Projektív terekről. Vizsgálatok az egydimenziós kvaternió-tér projektív geometriájában. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1959)
  Ábrázoló geometria. Egy. jegyz. (Bp., 1959; 2. kiad. 1962; 3. kiad. 1963)
  Eine Charakterisierung der vierdimensionalen elliptischen Geometrie durch Quaternioren. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1960)
  A hiperbolikus geometria egy újabb modellje. A Cayley–Klein-féle modell félsíkos változata. (KLTE Matematikai Intézete Közleményei, 1960)
  A hiperbolikus síkgeometria félsíkmodelljei. Monográfia és kand. értek. is. (Debrecen, 1965)
  Die Modelle der hyperbolischen ebenen Geometrie in der Möbiusschen Ebene. 1–2. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1967–1968)
  Szerkesztések a komplex egyenes projektív geometriájában. (Matematikai Lapok, 1968)
  Ábrázoló geometria. 2. Egy. jegyz. (Bp., 1968; 2. kiad. 1969; 3. kiad. 1974; 5. kiad. 1980; 6. kiad. 1983; 8. kiad. 1989; 9. kiad. 1991; 10. kiad. 1992; 12. kiad. 1999)
  Das Modell der hyperbolischen ebenen Geometrie auf der projektiven Geraden. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1969)
  Kürschák József. (A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium értesítője az 1972/73-as centenáriumi évről. Bp., 1973)
  Die Verwendung der Zentralprojektion im Modell Cayley–Klein des hyperbolischen Raumes. Gyarmathi Attilával. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1983).

  Irodalom

  Irod.: Kántor Sándorné: Matematikát, fizikát oktató tudós és nevezetes tanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban. (Debrecen, 1986; 2. jav. és bőv. kiad. 2009)
  Kántor Sándorné: Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolákban. (Mesterek és tanítványok. Bp., 2007).

  Megjegyzések

  Valamennyi lexikon téves halálozási adata: aug. 24.! Gyászjelentésén szept. 7. szerepel, a helyes adatot először Kántor Sándorné közölte.

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu