Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Groó Gyula

  teológus, evangélikus lelkész


  Született: 1913. április 18. Győr
  Meghalt: 1989. április 23. Budapest

  Iskola

  A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban éretts. (1931), a pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Karán tanult (1931–1935), tanulmányait a bázeli egyetem Hittudományi Karán egészítette ki (1935–1936), evangélikus lelkészi vizsgát tett (Győr, 1937). A Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián doktori okl. szerzett (1965).

  Életút

  Győrött segédlelkész (1936–1938), uo. egyházkerületi missziói lelkész (1938–1939), vallásoktató lelkész (1939–1949). Budapesten egyetemes főtitkár (1949–1952), lemondásra kényszerítették (1952), a szentendrei (1952–1955), a pesthidegkúti gyülekezet segédlelkésze (1955–1956). Az Evangélikus Sajtóosztály vezetője (1956. dec. 1.–1959. júl. 31.), a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszékének egy. tanára (1959. aug. 1.–1984. jún. 30.).

  A Lutheránus Világszövetség Egyház és Zsidóság Bizottságának tagja (1976–1984).

  Az evangélikus egyház ún. baloldali ellenzékének képviselőjeként elsősorban valláspedagógiával és -politikával, gyakorlati teológiával, ill. Izrael és az evangélikus egyház kapcsolatával foglalkozott. Jelentős írásmagyarázó munkát írt Jakab apostol leveléről. Számos evangélikus hittankönyvet írt és szerkesztett.

  Szerkesztés

  A Diákszövetségi Híradó (1943–1944), az Evangélikus Nevelő szerkesztője (1947–1948), az Evangélikus Élet szerkesztőbizottságának tagja (1948–1958), felelős szerkesztője (1958-tól). A Harangszó és a Lelkipásztor c. evangélikus lapok állandó munkatársa.

  Főbb művei

  F. m.: Halál, feltámadás, örök élet. (A Keresztyén Igazság füzetei. Győr, 1938, 2. bőv. kiad. 1943)
  A Szentlélek hívott engemet. – Militia Christi. (Keresztyén Igazság, 1939)
  Egyház és ifjúság. (Lelkipásztor, 1941)
  A Szentírás. Evangélikus vallástanítási tankönyv középiskolák VII. osztálya számára. (1–2. kiad. Győr, 1942; 3. jav. kiad. 1945; 4. átd. kiad. 1957)
  Hitünk. Az egyház tanítása a keresztyén ember hitéről és életéről. (Győr, 1946; 2. jav. és bőv. kiad. Győr, 1947; 3. kiad. Bp., 1950)
  Királyság a kereszten. Jézus hét szava. Elhangzott a győri öregtemplomban, 1946 nagyhetén. (Győr, 1946)
  Amit hiszünk. Missziói káté. (Győr, 1948)
  Járosi Andor prófétai szolgálata. (Lelkipásztor, 1949)
  Theológiai tisztázódás az evangélikus egyházban. (A magyar protestantizmus öt éve. 1945–1950. Szerk. Fekete Sándor, Finta Imre, Kádár Imre. Bp., 1950)
  Teológiai szótár. Összeáll. (Bp., 1956)
  Élet kenyere. Evangélikus tanítás az úrvacsoráról. (Bp., 1959)
  Katechetika. Evangélikus teológiai akadémiai jegyz. (Bp., 1959; új kiad. 1972)
  Jakab levele. Monográfia és teológiai doktori értek. is. (Bp., 1963)
  Emberi beszéd és Isten igéje az igehirdetésben. (Theologiai Szemle, 1970)
  Teológiai megújulásunk. (Theologiai Szemle, 1970)
  Az evangélikus egyház tanítása az úrvacsoráról és mai gyakorlatának gondjai. (Theologiai Szemle, 1981)
  Mit tanultam Karl Barthtól? (Theologiai Szemle, 1986)
  ford.: Krisztusban – reménység a világért. In Christus – Hoffnung für die Welt. Theologisches Gutachten der Evangelisch- Luterischen. Összeáll. Nagy Gyula. Ford. G. Gy. (Bp., 1984).

  Irodalom

  Irod.: Poór József: A protestáns teológia Magyarországon. 1945–1985. (Győr, 1986)
  Halálhír. (Magyar Nemzet, 1989. máj. 20.)
  Szebik Imre: G. Gy. (Lelkipásztor, 1989)
  Benczur László: G. Gy. professzor. (Evangélikus Élet, 1989. 20.)
  Herényi István: Az evangélikus egyház az egyházjogtörténet tükrében. 1945–1990. (Velem, 1991)
  Győri életrajzi lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. (2. átd. kiad. Győr, 2003)
  Szentendrei arcképcsarnok. II. Elődeink. Szerk. Pethő Zsoltné Németh Erika. (Szentendre, 2006).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu