Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Háy László
  Hevesi Gyula
  Kádár János
  Nagy Magda, K.
  Waldapfel József

  Sipos Gábor

  mezőgazda


  Született: 1903. május 10. Vác
  Meghalt: 1994. február

  Család

  Sz: Sipos Mihály (†1922) erdőmérnök, Hyna Karolina (†1935). F: 1931-től Harwich Irén. Fia: Sipos András (1932–) erdőmérnök és Sipos Domokos (1935–) villamosmérnök.

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Vácott végezte, ott is éretts. (1921), a magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. szerzett (1924), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) is végzett (1937), a JNMGE-n doktori okl. szerzett (1938). A mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1961).

  Életút

  Az Árpádhalmi uradalomban Székács Elemér gyakornoka, segédtisztje (1924–1929), az uradalom bérbeadása után a Sárvári, a Celldömölki, a Vasvári, a Kőszegi, a Szombathelyi, a Kapuvári, a Csepregi és a Csornai járások gazdasági felügyelője (1929–1938). Szolnokon, a megyei gazdasági felügyelőség helyettes vezetője (1938–1939), majd Sopronban, a megyei gazdasági felügyelőség vezetője (1939–1943). A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Rét- és Legelőgazdasági Ügyosztályának helyettes vezetője, vezetője (1943–1945), az Állami Gazdaságok Sopron, Győr és Vasvármegyei Igazgatóságának vezetője (1945–1949). A Soproni Mezőgazdasági Igazgatóság Növénytermelési Osztályának vezetője (1949–1950), a Soproni Járási Tanács főagronómusa (1950–1951). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Növénytermesztéstani Tanszék intézeti tanára (1951– 1952), a Földműveléstani Tanszék egy. docense (1952–1955), egy. tanára (1955. okt. 11.–1957. szept. 30.) és a Tanszék vezetője (1953–1957); közben az ATE Agronómiai Kar dékánja (1954. febr. 1.–1955. szept. 30.), majd dékánhelyettese (1955. okt. 1.–1957. febr. 15.). A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Növénytermesztéstani Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1957. okt. 1.–1963), az ATE Gépészmérnöki Kar egy. tanára (1963–1973). A Soproni Erdőmérnöki Főiskola szakelőadója (1940–1954). Az MTA–TMB rövidített aspiránsa (1955–1956).

  A Gödöllői Járási Tanács Mezőgazdasági Állandó Bizottságának elnöke. Az Állami Gazdaságok Minisztériuma Kollégiumának tagja.

  Talajművelési rendszerek összehasonlító vizsgálatával, különböző magyarországi talajtípusok agronómiai jellemzésével, vetésforgók összeállításának metodikájával foglalkozott. További fontosabb kutatási területei: vetésforgók tömítésének hatása a talaj termékenységére és a terméseredményekre; vetésforgók tömítése őszi búzával; a zöldtrágyázás hatása a vetésforgóban a talaj termékenységére és a terméseredményekre; egerszegi aljtrágyázási és homokjavítási kísérletek. Néhány dolgozatával a népi állattenyésztést is tanulmányozta. Számos tudományos népszerűsítő cikket írt és szerkesztett, rádióelőadást tartott.

  Elismertség

  Az MTA Gépesítési Bizottsága tagja, majd Növénytermesztési Bizottsága elnöke (1990-ig).

  Elismerés

  A GATE díszdoktora (1981). Szocialista Kultúráért, Munka Érdemrend (arany).

  Szerkesztés

  Népszerű írásai a Sopronmegye c. lapban jelentek meg (1946–1948).

  Főbb művei

  F. m.: Rábaköz népies szarvasmarhatenyésztése. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1938)
  A magánlegelők és rétek kötelező karbahozása. (Köztelek, 1943)
  A gazdasági elöljáró szerepe a pásztorkérdés rendezése terén. (Magyar Állattenyésztés, 1944)
  Mezőgazdasági enciklopédia. Egy. jegyz. (Sopron, 1950)
  Mezőgazdaságtan. Egy. jegyz. (Sopron, 1951)
  Részletes növénytermesztés. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1951)
  Gabonafélék termelése. (Szakszervezeti ismeretterjesztő előadások. Bp., 1952)
  A cukorrépa és takarmányrépa termelése. (Szakszervezeti ismeretterjesztő előadások. Bp., 1952)
  Földműveléstan. I–II. köt. Egy. jegyz. (Gödöllő, 1954; 2. kiad. 1955; 3. kiad. 1957; és egy kötetben: Sopron, 1954)
  Általános növénytermelés. (Mezőgazdasági alapismeretek. Bp., 1954)
  A Malcev-féle új talajművelés lehetőségei hazánkban. (Természet és Társadalom, 1955)
  A Malcev- módszer magyarországi alkalmazásának lehetőségei. (Szovjet Kultúra, 1955)
  A gyomirtás kérdése a mezőgazdaságban. S. G. előadása a Gyomirtási ankéton. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1955)
  A pillangósvirágú takarmánynövények értékei. – A nyári talajművelés irányelvei. (Magyar Mezőgazdaság, 1957)
  Talajművelés. (Mezőgazdák talajismereti és trágyázási útmutatója. Szerk. Di Gléria János. Bp., 1958)
  A vetésforgók bevezetésének problémái. (Mezőgazdaságunk a belterjesség útján. II. köt. Bp., 1958)
  A vetésforgó és a növényvédelem kapcsolata. (Bp., 1958)
  A növényi sorrend korszerű értelmezése a vetésváltás elve alapján. (Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve, 1958)
  Termelőszövetkezeti községek táblásításának irányelvei. Összeáll. (Mosonmagyaróvár, 1959)
  A tavaszi vetések elhelyezésének irányelvei az új termelőszövetkezetekben. (Magyar Mezőgazdaság, 1960)
  A korszerű vetésforgók bevezetésének metodikája. Kand. értek. (Mosonmagyaróvár, 1960)
  A korszerű mezőgazdasági nagyüzem gépesítési kérdései, különös tekintettel a táblásításra és a talajvédelemre. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1960)
  A korszerű vetésforgó szerepe a szocialista nagyüzemekben. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1961)
  Földműveléstan. (Új, átd. kiad. Bp., 1962; 3. átd. kiad. 1964; 4. átd. kiad. 1966; 5. átd. kiad. 1972; 6. kiad. 1978)
  Gyakorlati talajvédelem. 2 térképpel. Lammel Kálmánnal. (A Magyar Mezőgazdaság termelőszövetkezeti kiskönyvtára. Bp., 1964)
  A növényi sorrend hatása az őszi búza termésére. Márton Gézánéval. (Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei, 1968)
  Ismerd meg a mezőgazdaságot! (Természet és mezőgazdaság. Bp., 1968)
  Könnecke, Gustav: Vetésforgók. Ford. Bagola István, Horváth Péter. A bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1969)
  Az elővetemény hatása az őszi búza termésére. (Mezőgazdaság, agrártudomány, agrártörténet. Szerk. Baik Éva, Gunst Péter. Bp., 1979)
  kéziratban: Sopron megye hároméves tervének mezőgazdasági javaslatai. (Sopron, 1947)
  Sopron thj. város mezőgazdasági célkitűzései. (Sopron, 1948).

  Irodalom

  Irod.: Varga János: S. G. (Növénytermelés, 1994)
  Késmárki István: Száz éve született S. G. (Növénytermelés, 2003).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (35), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (11), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (158), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (314), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (694), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu