Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Kéri Menyhért

  meteorológus


  Született: 1914. november 4. Kecskemét
  Meghalt: 2007. május 4. Budapest
  Temetés: 2007. május 29. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Kéri Menyhért (†1931) tanító, pályája elején a Kecskemét környéki tanyavilágban, később Kecskemét városban működött, Réthey–Prikkel Mária Irma (1892–1958). Testvére: Kéri László. F: 1941-től Faubl Gizella (1917–1980). Fia: Kéri Menyhért (1943–) és Kéri László (1953–).

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Kecskeméten végezte, ott is éretts. (1933). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen természetrajz– földrajz szakos tanári okl. (1938), bölcsészdoktori okl. szerzett (1941), a földrajzi (éghajlattani) tudományok kandidátusa (1962).

  Életút

  A debreceni Tisza István Tudományegyetem Meteorológiai Intézete gyakornoka (1935–1939), Kecskeméten internátusi tanár, majd a kecskeméti Református Leánygimnázium r. tanára (1938–1939). Az Országos Meteorológiai Intézet (OMI), ill. az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) észlelője (1939–1940), a Csapadékhálózati Osztály gyakornoka (1940–1941), kísérletügyi asszisztense, osztályvezető-helyettese (1941–1942), meteorológiai adjunktusa (1942–1947), osztálymeteorológusa (1947–1953). Az OMSZ Csapadékhálózati Osztálya (1953–1954), Éghajlati, ill. Tájékoztató és Adatfeldolgozó Osztálya (1954–1958), Biometeorológiai, ill. Agro-biometeorológiai Osztálya osztályvezető tud. főmunkatársa (1958–1977), tud. tanácsadója (1968–1977). A Marczell György Obszervatórium helyettes vezetője (1961–1977), Hidrometeorológiai és Éghajlati Főosztálya főosztályvezető- helyettese (1963–1977) és az OMSZ Könyvtárának vezetője (1964–1977).

  Éghajlattani kutatásokkal, elsősorban Magyarország csapadékklímájának vizsgálatával, agro- és biometeorológiai alkalmazásával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért a magyarországi és budapesti hóviszonyok feldolgozása, a hómegfigyelések magyarországi története, a hóviszonyok térbeli képének komplex kutatása terén (pl. hidrológia, mezőgazdaság, közlekedés, közegészségügy, erdőgazdaság, téli sportok stb.).

  Emlékezet

  Budapesten (Országút, II. kerület Keleti Károly utca 23.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

  Elismertség

  Az MTA Biometeorológiai és Sugárzási Szakbizottsága titkára (1958–1959), Elnöki Meteorológiai Bizottsága tagja (1960-tól). A Magyar Meteorológiai Társaság választmányi tagja, titkára (1950–1961), főtitkára (1961-től), majd tb. tagja. A Magyar Földrajzi Társaság tb. tagja, a Magyar Balneológiai Egyesület elnökségi tagja, a Magyar Biológiai Társaság és a Magyar Hidrológiai Társaság tagja.

  Elismerés

  Szocialista Munkáért Érdemérem (1953), Munka Érdemérem (1960). MTESZ Érem, Vadas-érem, Pro Meteorologia Díj, Steiner Lajos-emlékérem (1959), a Magyar Meteorológiai Társaság Szakirodalmi Nívódíja (1971 és 1978), Berényi Dénes-díj (1995), Schenzl Guido-díj (2001).

  Főbb művei

  F. m.: Felhőszakadás Debrecenben. Berényi Dénessel. (Debreceni Szemle, 1937)
  Szárazsági számok Magyarországról. Magyaróvár, Budapest, Debrecen. 1871–1940. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1941)
  A Hajdúság és a Nyírség hóviszonyai. (Bp., 1947)
  A csapadékmérő állomáshálózat fejlődése. (Az Időjárás, 1948)
  Új hóvastagság-mérési módszer ismertetése. (Az Időjárás, 1949)
  A Tiszavölgy csapadéktérképei. (Hidrológiai Közlöny, 1950)
  Problémák a hótakaró éghajlati értékeinek kiszámításával kapcsolatban. (Bp., 1951)
  Az időjárás. (Szabad Föld téli esték. Bp., 1952)
  A tél varázsa a hótakaró. (Felhők fölött – felhők alatt. Szerk. Kakas József. Bp., 1952)
  Magyarország hóviszonyai. 1929/30–1943/44. (Magyarország éghajlata. 7. Bp., 1952)
  Hótakaró-gyakorisági értékek Magyarországról. (OMI beszámolók az 1953. évi kutatásokról. Bp., 1953)
  A csapadékösszegek gyakorisága 50 évi – 1901–1950 – megfigyelések alapján. Kulin Istvánnal. Sajtó alá rend. Kakas József. (Bp., 1953)
  A területi csapadékátlagokról. – A felsikló és a záporcsapadékok szétválasztása az éghajlati megfigyelések alapján. Szakács Gy.-nével. (Az Időjárás, 1954)
  Budapest hóviszonyai. (OMI beszámolók az 1955. évi kutatásokról. Bp., 1955)
  Az időjárás és az éghajlat hatása a sportteljesítményekre. Arnóti Tiborral. – A melbourne-i olimpiai bioklimatikus kérdései. Arnóti Tiborral. (Testneveléstudomány, 1955)
  A Magyar Meteorológiai Társaság II. orvosmeteorológiai tanfolyamának előadásai. Szerk. Kérdő Istvánnal. (Bp., 1956)
  Vízháztartás- és erózió-kutatóállomás Kisnánán és Szarvaskondorosvölgyben. (Az Időjárás, 1957)
  A hó térfogatsúlyának változása. Hidrológiai tanulmány a vízháztartás köréből. Salamin Pállal. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1958)
  Hőmérséklet, szél, hó és fenológiai térképek. (Magyarország éghajlati atlasza. Bp., 1960)
  A hó Magyarországon. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1961)
  Az istálló-mikroklímavizsgálatok metodikai kérdései. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1961)
  Hévíz biometeorológiai sajátosságai. (Hévízfürdő természeti viszonyai és gyógyászatának néhány részlete. Szerk. Hille Alfréd. Bp., 1961)
  Összehasonlító mikroklíma-vizsgálatok szarvasmarha- istállókban. Szép Ivánnal. (ATE Mezőgazdaság-tudományi Karának Közleményei, 1962 és 1–4. Magyar Állatorvosok Lapja, 1962– 1964)
  Az 1962–1963. évi gazdasági év időjárásának általános jellemzése. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredményei. 1963. Bp., 1965)
  Kurze Geschichte und Resultate der im Meteorologischen Institute der Universität Debrecen Ausgeführten aerologischen Untersuchungen. (Acta Universitatis Debreceniensis. Series Geographica, Geologica et Meteorologica, 1969)
  Európa klímaatlasza. I. köt. Kakas Józseffel, Péczely Györggyel. (Bp., 1971)
  A Mecsek hegység éghajlata. Simor Ferenccel. (MTA Dunántúli Tudományos Intézete Közleményei. Pécs, 1974)
  A Balaton térségének bioklímája. (A Balaton éghajlata. A Balaton térségének éghajlati jellegzetességei, hő- és vízháztartás, bioklímája. Szerk. Béll Béla, Takács Lajos. Bp., 1974)
  A csapadék havi és évi összegei Magyarországon a mérések kezdetétől 1970-ig. Hajósy Ferenccel, Kakas Józseffel. (Az OMSZ hivatalos kiadványai. 42. Bp., 1975)
  A csapadék havi és évi összegei Magyarországon a mérések kezdetétől 1970-ig. Többekkel. (Légkör, 1977)
  A klimatikus és vízrajzi viszonyok megismeréstörténete. Lovász Györggyel. (Baranya megye természeti földrajza. Szerk. Babics András, Lovász György, Szita László. Pécs, 1977)
  Mecsek és környéke. Útikalauz. Többekkel. (Bp., 1979)
  Klímaév-típusok gyakoriságának tér- és időbeli változásai a Kárpát-medencében. Zólyomi Bálinttal, Horváth Ferenccel. (Változó környezetünk. Pécs, 1999).

  Irodalom

  Irod.: Zách Alfréd: K. M. nyugalomba vonult. (Légkör, 1977)
  Interjú K. M.-tel. (Légkör, 1985)
  Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja. (Bp., 2004)
  Simon Antal: K. M. köszöntése 90. születésnapján. (Légkör, 2004)
  Dunkel Zoltán: K. M. (Légkör, 2007)
  Probáld Ferenc: K. M. (Földrajzi Közlemények, 2007).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu