Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Czinner Antal

  orvos, gyermekgyógyász


  Született: 1946. november 9. Bad, Reichenhall, Németország
  Meghalt: 2011. október 9. Budapest
  Temetés: 2011. október 11. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr

  Család

  Családja 1948. nov.-ben tért haza Magyarországra. Sz: Czinner Tibor (1906–1991) orvos, a Nemzetközi Vöröskereszt gyermekorvosa, Kertész Erzsébet, az OSZK főkönyvtárosa. F: 1. 1971-től Growald Julianna, a Dél-budai Vendéglátóipari Vállalat adminisztrátora. 2. Varga Mária röntgenasszisztens. Leánya: Czinner Linda (1981–).

  Iskola

  A bp.-i Kölcsey Ferenc Gimnáziumban éretts. (1965), a SOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1971), gyermekgyógyász szakorvosi vizsgát tett (1975), az orvostudomány kandidátusa (1985), habilitált (1995). Az MLEE-n filozófia szakosítón végzett (1979).

  Életút

  A Fővárosi Tanács Apáthy István Gyermekkórházának gyakornoka (1971–1975), alorvosa (1975–1981). A SOTE I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika egy. tanársegéde (1981–1983), osztályvezető tanársegéde (1984–1986), egy. adjunktusa (1986–1996). A bp.-i Heim Pál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa és tud. igazgatója (1996–2011), egyúttal a HIETE Orvostovábbképző Kar tanszékvezető egy. tanára (1996. júl. 1.–2002. jún. 30.). A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Közegészségtani és Járványtani Intézet Gyermek- és Ifjúság-egészségügyi Tanszék (2002. júl. 1.–2004. aug. 31.), majd a Családgondozási és Módszertani Tanszék vezetője (2004. szept. 1.–2011. jún. 30.) Budapest főváros gyermekgyógyász szakfelügyelő főorvosa (1980- tól). A bp.-i Kállai Éva Egészségügyi Szakközépiskola gyermekgyógyász tanára (1974-től). A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyár külső munkatársa. Az MTA–TMB-n Barta Lajos aspiránsa (1981–1983).

  Gyermekbelgyógyászattal, gyermekangiológiával, zsíranyagcsere-vizsgálatokkal foglalkozott, a magyarországi obezitológiai (= elhízástudomány) kutatások megindítója. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a gyermekkori arterioszklerózis és diabétesz patogenezisének vizsgálata, a mindkét betegségre jellemző magas lipid és lipoprotein szintek mérése és az ún. thrombocita-endothel egység funkcióváltozásainak feltárása terén.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett a Rákoskeresztúri Kozma utcai Izraelita Temetőben nyugszik.

  Elismertség

  A Magyar Arterioszklerózis Társaság, a Magyar Gyermekgyógyász Szakmai Kollégium tagja. Az Európai Elhízástudományi Társaság tagja.

  Elismerés

  Pro Urbe Budapest (1992), Batthyány-Strattmann László-díj (2004). a Semmelweis Egyetem arany pecsétgyűrűje (2011), Schöpf- Merei Ágost-emlékérem (2011).

  Szerkesztés

  A Magyar Pediáter, a Háziorvosi Szemle, a Gyermekorvos Továbbképzés és a Metabolizmus c. szakmai folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Silver–Russel-syndroma. Lázár Eszterrel. (Magyar Pediáter, 1974)
  Atrophiával társuló csecsemőkori hyperlipoproteinaemia. Romics Lászlóval. (Magyar Pediáter, 1976)
  Négy generáción át dominánsan öröklődő polydaktilia esete. Léb Józseffel. (Gyermekgyógyászat, 1976)
  Morfológiai és biokémiai megfigyelések élőben diagnosztizált Reye-szindrómás csecsemőben. Balázs Mártával, Lukács V. Ferenccel. (Gyermekgyógyászat, 1977)
  Lipid anyagcsere-vizsgálatok gyermekkorban. (Magyar Pediáter, 1980)
  Kövér gyermekek zsíranyagcsere paraméterei. Láng Klárával, Papp Adriennel. (Magyar Pediáter, 1981)
  Effect of Exercise on the Lipid Parameters in the Fasting State and under Glucose Load. Barta Lajossal, Tichy Máriával. (Acta Paediatrica, 1982)
  Antropológiai adatok összefüggése lipid és lipoprotein paraméterekkel kövér hypertoniás és normotóniás gyermekekben. Barta Lajossal, Tichy Máriával. (Antropológiai Közlemények, 1983)
  Szekunder hyperlipoproteinaemiák gyermekkorban. (Magyar Pediáter, 1983)
  A cardiovascularis rizikófaktorok változása cukorbeteg gyermekek táborozása alatt. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1983)
  A lipid és lipoprotein paraméterek napszaki ingadozása normális súlyú és kövér gyermekekben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1983. 18.)
  Készülődés az újszülött fogadására. Egészségügyi ismeretterjesztő füzet. (Bp., 1984)
  Az arteriosclerosis rizikófaktorainak vizsgálata kövér gyermekekben. Kand. értek. (Bp., 1984)
  Rizikófaktorok gyermekkori diabetes mellitusban. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1984. 24.)
  A humán szérum-paraoxonáz polimorfizmus. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 47.)
  Kövér gyermekek ambuláns kivizsgálásában és kezelésében szerzett tapasztalataink. Barta Lajossal, Losonczi Ritával. (Gyermekgyógyászat, 1987)
  A juvenilis obesitas csoportterápiás megközelítése. Többekkel. – Számítógépes program alkalmazása a gyermekkori infarktus rizikófaktor-vizsgálatának értékelésekor. Kovács Csabával, Lázár Ágnessel. (Gyermekgyógyászat, 1989)
  Cardiovascularis veszélyeztetett gyermekek keringési és légzésfunkciós paramétereinek vizsgálata. (Orvosi Hetilap, 1990. 3.)
  A levegőszennyezettség hatása a pseudocroupos hospitalizációs morbiditásra Budapesten. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1991)
  Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Monográfia. Rodé Magdával. (Gyógyszeres terápia. Bp., 1993; 2. bőv. és jav. kiad. 1995)
  A modern képalkotó eljárásokon alapuló zsírszövetmennyiség-meghatározás helye a gyermekkori kövérség diagnosztikájában. Major Emőkével. (Orvosi Hetilap, 1994. 29.)
  Gyermekkori obesitas. A testösszetétel-meghatározás és következményes kóros paraméterek. Habilitációs tézisek. (Bp., 1995)
  1000 tesztkérdés a gyermekgyógyászatból. Szerk. (Háziorvos könyvek. Bp., 1996)
  Gyakorlati gyermekgyógyászat. Szerk. Főisk. jegyz. (Bp., 1997; 2. kiad. 2001; Főisk. tankönyv. 2010)
  A csecsemőkori hirtelenhalál szempontjából veszélyeztetett csecsemők szűrése poliszomnográfiával. Hirsch Anikóval, Sáringer Attilával. (Orvosi Hetilap, 1999. 2.)
  A csecsemőkori hirtelenhalál az alapellátó orvos szempontjából (Medicus Universalis, 2000)
  Influence of Apolipoprotein E. Genotypes on Serum Lipid Parameters on a Bira-cial Sample of Children. Császár A.-val, Szalai C.-vel. (European Journal of Pediatric, 2000)
  Új korszak az öröklődő anyagcsere-betegségek felismerésében. A tandem tömegspektrometria orvosi alkalmazásai. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 2001)
  A csecsemőkori hirtelenhalál rizikófaktorainak felmérése hazai újszülöttosztályok gyakorlatában. (Orvosi Hetilap, 2001. 15.)
  Súlyos, nagy kiterjedésű pleuropneumoniák Meronem kezelésével szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Gyermekorvos Továbbképzés, 2003)
  A szív- és érrendszeri megbetegedések gyermekkori prevenciója. Monográfia. (Bp., 2003)
  Csecsemő- és gyermekkori alvászavarok. (Bp., 2003)
  Medical Information System for Diagnosing Diabetes Mellitus and Hearing Disorder in Children. Többekkel. (Control Engineering and Applied Informatics, 2005)
  Lipoprotein-anyagcsere és a testösszetétel vizsgálata gyermekkori elhízásban és I. típusú diabetes mellitusban. Többekkel. (Metabolizmus, 2006)
  Cisztás fibrózisos betegekben végzett nitrogén-monoxid vizsgálatok gyermekkorban. Holics Klárával, Újhelyi Ritával. (Gyermekgyógyászat, 2007)
  Effect of Diet and Physical Exercise Treatment on Insulin Resistance Syndrome of Schoolchildren. Többekkel. (Journal of the American College of Nutrition, 2008)
  Az elhízás európai és hazai gyakorisága. (Gyermekorvos Továbbképzés, 2008)
  Alvás alatti kóros jelenségek a csecsemő- és gyermekgyógyászatban. (Gyermekgyógyászat, 2009)
  Az immunoglukan hatása a légúti fertőzésekben szenvedő gyermekekben. Scheuring Noémivel. (Gyermekorvos Továbbképzés, 2010)
  Hazai táplálkozási szokások – kutatás magyarországi gyermekes nők körében. (Medical Tribune, 2011)
  Poststreptococcal Glomerulonephritis and Nasal Symptoms: Wegener’s Granulomatosis. Többekkel. (International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 2011).

  Irodalom

  Irod.: Fontos emberek lexikona. Ki kicsoda 2000. Pótkötet. Összeáll. Apáti Miklós. (Bp., 2001)
  Hübners Who is Who. 5. kiegészítő köt. (Zug, 2007).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu