Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Blaha Lujza és a mozgófilmek
  Házy Erzsébet
  Házy Erzsébet
  Igazházi, az első magyar színi játék
  Simai Kristóf

  Petrasovits Géza

  építőmérnök


  Született: 1928. szeptember 24. Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Meghalt: 2011. augusztus 2. Budapest
  Temetés: 2011. augusztus 16. Budapest
  Temetési hely: Fiumei út

  Család

  Sz: Petrasovits Dezső, Szilágyi Erzsébet. Testvére: Petrasovits Imre (1925–1995) mezőgazdaság mérnök. F: 1953-tól Szegedi Anna tanítónő. Leánya: Petrasovits Judit (1954–) és Petrasovits Ágnes (1955–).

  Iskola

  Elemi és középiskoláit Törökszentmiklóson végezte, a Szegedi Tanítóképzőben éretts. és tanítói képesítést szerzett (1946). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) tanult (1946–1948), a Leningrádi Közlekedési Egyetem Alagút és Hídmérnöki Karán építőmérnöki okl. szerzett (1952), az ÉKME-n doktorált (1963); a műszaki tudományok kandidátusa (1963), doktora (1974).

  Életút

  A Budapesti Földalatti Vasútépítő Vállalat mérnöke, fő-építésvezetője (1952–1954), az MTA–TMB-n Kézdi Árpád aspiránsa (1954– 1956). Az MTA-n Széchy Károly tud. munkatársa (1957–1958), az ÉKME, ill. a BME Építőmérnöki Kar Geotechnika Tanszék egy. adjunktusa (1958–1962), egy. docense (1962–1974), egy. tanára (1974. júl. 1.–1992. dec. 31.), tud. tanácsadója (1993-tól). Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya szaktitkára (1959–1978). Az MTA–BME Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport vezetője (1971–1992). A Tokió Egyetem vendégprofesszora (1986).

  Föld alatti műtárgyak és a mélyalapozás geotechnikai kérdéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el talajok mesterséges szilárdítása és azok teherbírásának vizsgálata, ill. cölöpcsoportok terhelés alatti viselkedésének feltárása terén, részt vett a budapesti metró geotechnikai problémájának megoldásában. Kísérleti és elméleti vizsgálatainak eredményeit több jelentős hazai létesítmény alapozási terveinél (pl. bp.-i Császár-fürdő új úszómedencéje, szeged-tarjáni lakótelep 11 emeletes épületeinek alapozása stb.) hasznosították. Nevéhez fűződik a műanyagos talajszilárdítási eljárás magyarországi bevezetése, és alkalmazási területének pontosabb kijelölése, a metróépítés hatására bekövetkezett felszínsüllyedések kiértékelése és megfelelő számítási módszer kidolgozása. További kutatási területei: résfalak és injektált horgonyok teherbírása, nagyméretű olajtartályok alapozása és süllyedése, ill. az ezzel kapcsolatos elméleti és kísérleti vizsgálatok. Tudományszervezői tevékenysége is értékes: részt vett az MTA tudománypolitikai irányelveit előkészítő egyik munkabizottság munkájában (a hazai műszaki mechanikai kutatási bázis fejlesztése érdekében).

  Emlékezet

  Budapesten, a Krisztinavárosban (I. kerület Csap utca 5.), ill. Nagykovácsiban élt és alkotott, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik.

  Elismertség

  Az MTA Építéstudományi, ill. Talaj- és Kőzetmechanikai Bizottsága tagja (1965-től). A Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesület tagja (1960-tól), magyar nemzeti bizottságának elnöke (1983–1993). A Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Unió magyar nemzeti bizottsága titkára (1960–1965), tagja (1965-től). A Nemzetközi Völgyzárógát Egyesület magyar nemzeti bizottságának tagja (1966-tól).

  Elismerés

  A Moszkvai Építőmérnöki Egyetem tb. doktora (1991). Földalatti Vasút Emlékérem (1953), Munka Érdemérem (1960).

  Szerkesztés

  A Mechanika Eredményei c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1978–1992).

  Főbb művei

  F. m.: Körszelvényű alagút méretezési eljárásai és azok értékelése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1956)
  A vegyi talajszilárdítás néhány kérdéséről és a Cerbetowicz-féle eljárás gyakorlati alkalmazásairól. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1957)
  Talajfagyasztás a mélyépítőiparban. (Technika, 1958)
  A csőcölöpök teherbírását befolyásoló tényezők elméleti és kísérleti vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1962)
  Soil Stabilization Experiments with Plastics. (Acta Technica, 1965)
  Finomszemcsés talajok szilárdítása műgyantákkal. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1965)
  Talajmechanika és alapozás. (Bp., 1967; 3. kiad. 1969; 6. kiad. 1975; 8. kiad. 1978)
  Különböző irányú erővel terhelt ferde és függőleges cölöpök teherbírásának kérdéséről. (Építési és Közlekedéstudományi Közlemények, 1968)
  Driving Precast Concrete Piles by Vibration. (Periodica Polytechnica. Civil Engineering, 1969)
  Gondolatok a hatékonyabb kutatásról. (Magyar Tudomány, 1969)
  Cölöpök és cölöpcsoportok terhelés alatti viselkedése. Doktori értek. (Bp., 1973)
  A sík- és mélyalapok fejlődése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
  Investigation of the Behaviour of Single Pile. (Acta Technica, 1973)
  Talajmechanika. Nemzetközi továbbképző tanfolyam a mérnökgeológia alapjairól és módszereiről. (Bp., 1975; angolul: Soil Mechanics. Bp., 1975)
  Kombinált talajmodell paramétereinek kísérleti meghatározása modellanalógiák vizsgálata alapján. – Síklapok méretezése kombinált talajmodellen alapuló módszerrel. (Magyar Építőipar, 1981)
  Talajmodellek és a fejlődés irányai. (A Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport III. tudományos ülésszaka. 1982. okt. 7–8. Bp., 1983)
  Alapozás. Egy. jegyz. Írta Széchy Károly. Szerk. Varga Lászlóval. (Bp., 1984)
  Talajhorgonyok teherbírását meghatározó számítási módszerek összehasonlító elemzése. – A szerkezeti merevség hatása az épületek süllyedésére. (A Műszaki Mechanikai Tanszéki Kutatócsoport IV. tudományos ülésszaka. 1986. szept. 22–23. Bp., 1987)
  Városi földalatti műtárgyak tervezése és kivitelezése. Fazakas Györggyel, Kovácsházy Frigyessel. (Bp., 1992).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (933), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu