Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Almási Balogh Tihamér

  orvos, író, műfordító

  Balogh Tihamér, almási 


  Született: 1838. október 31. Pest
  Meghalt: 1907. június 19. Budapest
  Temetés: 1907. június 21. Budapest
  Temetési hely: Kerepesi út

  Család

  Fertősalmási előnevű, régi református nemesi családból származott. Nagyszülei: Almási Balogh Mózes református lelkész, Kökényesdy Erzsébet. Sz: Almási Balogh Pál (1794–1867) orvos, az MTA tagja, Ágoston Amália. F: Hajnik Paula, Hajnik Pál (1808–1864) politikus, jogász, ügyvéd, a Batthyány-, majd a Szemere-kormány rendőrfőnökének leánya. Testvére: Balogh Zoltán (1833–1878) költő, író, festőművész, Balogh Albin (1846–1915) református egyháztanácsos, presbiter és Benyovszky Ödönné Balogh Melanie (1837–1861) írónő. Fia: Balogh Elemér (1871–1938) közgazdász és Balogh Loránd (Lóránt) (1869–1945) építész; leánya: felsőozorai és kohanóczi Ottlik Gézáné Balogh Ilona. 

  Iskola

  Középiskoláit Felsőlövőn, a pesti evangélikus gimnáziumban és Nagykőrösön végezte: Nagykőrösön Arany János is tanára volt. A pesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1865). 

  Életút

  Aradon gyakorló orvos, majd Arad vármegye tiszti főorvosa (1865–1870). Budapesten gyakorló orvos és az állami felsőbb leányiskolában az egészségtan r. tanára, egyúttal a Magyar–Francia Biztosító Társaság orvosa is (1870–1907).   Orvosként, a hasonszenvi gyógyászat (homeopátia) egyik legjelentősebb magyarországi képviselője a századelőn. Jelentős eredményeket ért el a toroklob és a hastífusz hasonszenvi kezelésével, kidolgozta az elsősegély-nyújtás homeopátiás kezelését, elsők között figyelt fel a „parányi” gombáknak a különböző fertőző betegségekben játszott szerepére. Több egészségügyi tankönyvet is írt.   Nagykőrösi diák korában, Arany János (1817–1882) biztatására kezdett el irodalommal foglalkozni; első írása a Hölgyfutárban jelent meg (Házasodás divat szerint, 1855). Íróként a századfordulón népszerű népszínműveket írt, különösen érétkes Molière műfordítása (Botcsinálta doktor, 1881). Clarisse c. drámája, a Nemzeti Színház által 100 arany pályadíjjal (1875), A milimári c. népszínműve a Népszínház által 1000 frankos pályadíjjal jutalmazott mű (1880). Későbbi drámái közül kiemelkedik a sokszor műsorra tűzött Czigány Panna (bemutató: 1884; amelynek címszerepe Blaha Lujza egyik nagy szerepe lett). Szépirodalmi művei Almási Tihamér néven jelentek meg. 

  Emlékezet

  Aradon és Budapesten élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti temetőben nyugszik. Emlékét Budapesten, a XI. kerületben utca őrzi. A Czigány Panna és a Sári néni c. népszínművét Gödöllőn írta (1883–1884). 

  Szerkesztés

  A Hasonszenvi Lapok szerkesztője (1870. aug. 20.–1871. dec. 15.). 

  Főbb művei

  F. m.: Népisme. A legjobb források után kidolgozva. (Pest, 1862)
  Párhuzam a homoeopathia és az allopathia közt. (Pest, 1865)
  A halálbüntetés eltörlése. (Arad, 1869)
  A sajátságos roncsoló toroklob – diphteritis – elleni alkalmazott gyógykezelő módszerek bírálata. (Bp., 1876; német nyelven is)
  A roncsoló toroklob. Néhány felvilágosító szó a szülékhez. (Bp., 1877; német nyelven is)
  A parányi gombák jelentősége a fertőző betegségeknél. (Gyógyászat, 1880)
  Első segedelem hirtelen előforduló betegségek- és baleseteknél a homöopathák eljárása szerint. (Bp., 1889)
  Egészségtan népiskolák számára. (Bp., 1889)
  Magán-egészségtan felsőbb leányiskolák és tanítónő-képzők számára. (Bp., 1889; 2. kiad. 1890)
  Első segedelem akut betegségekben és baleseteknél homöopathák eljárása szerint. (Bp., 1904)
  A hastífusz gyógyításának különféle módjai. (Bp., 1905)
  A nyakmerevülés orvoslása. (Bp., 1905)

   

  irodalmi munkái: Köny és mosoly. Beszélygyűjtemény. I–II. köt. A két kötet egybekötve. (Pest, 1859)
  A mit a szerek meg nem gyógyítanak. Rajz az élet után. Jankó János rajzaival. (Ifjúsági Könyvtár. 6. Pest, 1861)
  Győry Vilmos költeményei. Sajtó alá rend. Többekkel. (Bp., 1886)
   

   

  színművei: A honvéd-huszárok. Színmű 3 felvonásban. Balás Frigyessel. (Bem.: Budai Népszínház, 1861)
  A falu bolondja. Népszínmű 3 felvonásban. (Bem.: Budai Népszínház, 1862)
  Eszter. Dráma 3 felvonásban. (Kolozsvári Nemzeti Színház, 1862)
  A miniszterelnök bálja. Vígjáték 1 felvonásban. (Arad, 1869; 2. kiad. Bp., 1876; 3. kiad. 1890?; 5. kiad. 1907; Bem.: Nemzeti Színház, 1869. jún. 29.)
  Clarisse. Dráma 5 felvonásban. (Bp., 1875; Bem.: Nemzeti Színház, 1875. dec. 17.)
  A Borzáné macskája. Népszínmű 3 felvonásban, a zenéjét szerezte Hubay Jenő és Aggházy Károly. (Bp., 1880; Bem.: Népszínház, 1880. máj. 8.)
  A milimári. Népszínmű 4 felvonásban, a zenéjét szerezte Erkel Elek. (Bp., 1880; Bem.: Népszínház, 1882. ápr. 1.)
  Két év múltán. Vígjáték 1 felvonásban. (Bp., 1881; 2. kiad. 1893; Bem.: a Rendelő óra c. művel, Nemzeti Színház, 1881. jan. 14.)
  Rendelő óra. Vígjáték 1 felvonásban. (Bp., 1881; 2. kiad. 1893; Bem.: a Két év múltán c. művel, Nemzeti Színház, 1881. jan. 14.)
  A tót leány. Népszínmű 3 felvonásban, a zenéjét szerezte Serly Lajos. (Bp., 1883; 2. kiad. Bp., 1923; Bem.: Népszínház, 1882. nov. 3.)
  Arany lakodalom. Dramolette. (Bp., 1885; Bem.: Nemzeti Színház, 1885. febr. 20.)
  Sári néni. Népszínmű 3 felvonásban. (Bp., 1885; Bem.: Népszínház, 1885. nov. 21.)
  Czigány Panna. Népszínmű 3 felvonásban. (Olcsó Könyvtár. 391. Bp., 1898; 2. kiad. Olcsó Könyvtár. 2122. Bp., 1929; Bem.: Népszínház, 1884. ápr. 11.)
  Az érdemkereszt. Dramolette. (Bp., 1893; 3. kiad. 1906; Bem.: Nemzeti Színház, 1892. okt. 28.)
  Az elválhatatlanok. Vígjáték 3 felvonásban. (Bp., 1899; Bem.: Nemzeti Színház, 1895. dec. 28.)
  Boris. Népszínmű 3 felvonásban. (Bp., 1899; Bem.: Népszínház, 1899. okt. 13.)

   

  ford.: Molière: A botcsinálta doktor. (Molière vígjátékai. 8. A Kisfaludy Társaság kiadványa. Bp., 1881). 

  Irodalom

  Irod.: Ágai Adolf: B. T. (Gyógyászat, 1907)
  Galamb Sándor: Nemzetiségi népszínműveink. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1941)
  Nagy Károly: A. B. P. életútja. 1794–1867. Monográfia. (Ózd–Nagybarca, 1992). 

  Megjegyzések

  Szépirodalmi művei Almási Tihamér és Almási Balogh Tihamér, orvosi dolgozatai Balogh Tihamér néven jelentek meg.

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu