Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Szabó András György

  filozófus

  Szabó András; Szabó A. György


  Született: 1931. augusztus 30. Budapest
  Meghalt: 1993. november 10. Budapest

  Család

  Sz: Szabó Zoltán gyógyszerész, Krämer Izabella. F: Pásztor Margit BM-dolgozó. Fia: Szabó Péter.

  Iskola

  A bp.-i Madách Imre Gimnáziumban éretts. (1949), az MKKE-n politikai gazdaságtan szakos tanári okl. (1953), az ELTE Lenin Intézetben filozófia szakos tanári okl. szerzett (1957), a filozófiai tudományok kandidátusa (1965), doktora (1988).

  Életút

  Az Állatorvosi Főiskola (1953–1954), az Agrártudományi Egyetem (ATE) Marxizmus-Leninizmus Tanszék tanársegéde és a filozófiai szakcsoport vezetője (1954–1957), a Magyar Iparművészeti Főiskola (1957–1958), a Magyar Képzőművészeti Főiskola Marxizmus- Leninizmus Tanszék főisk. adjunktusa (1958–1959). Az MTA Filozófiai Kutatóintézet Dialektikus Materializmus, ill. Dialektikus és Történelmi Materializmus Osztályának tud. munkatársa, majd osztályvezető tud. főmunkatársa (1959–1972). A BME Filozófia Tanszék, ill. Természet- és Társadalomtudományi Kar Társadalom- és Gazdaságtudományi Intézet Filozófia Tanszék egy. docense (1972–1990), egy. tanára (1990. júl. 1.–1991. dec. 31.). Az MSZMP Filozófiai Munkaközösségének tagja. Az MTA–TMB önálló aspiránsa.

  A marxista filozófia történetével, a marxista filozófia kategóriáinak és sajátosságainak vizsgálatával, a marxista világnézet filozófiai alapjainak összefüggéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a századforduló és az 1910-es évek munkásmozgalom- története meghatározó ideológiái (Bernstein, Lenin, Rosa Luxemburg nézetei stb.) kialakulásának elemzése terén. További kutatási területei: marxizmus és sztálinizmus, valamint egyéb forradalmi ideológiák kapcsolata; marxizmus, sztálinizmus és államszocializmus; kortárs baloldali ideológiák és azok viszonya a klasszikus marxizmushoz.

  Elismertség

  Az MTA Filozófiai Bizottsága tagja (1963–1971).

  Szerkesztés

  A Filozófiai Szemle szerkesztőbizottságának tagja (1964–1971).

  Főbb művei

  F. m.: A tudományos gondolkodás és a vallás. (Valóság, 1959)
  A törvény és az ember. (Magyar Filozófiai Szemle, 1959)
  Adalékok az érzéki közvetlenség és a tudományos absztrakció viszonyának fejlődéséhez. Heisenberg tudománytörténeti koncepciójának bírálata. (Magyar Filozófiai Szemle, 1960)
  Sztálin filozófiai műveiről. (Magyar Filozófiai Szemle, 1961)
  A törvény fogalmának dialektikus materialista felfogásáról. (Magyar Filozófiai Szemle, 1962)
  Hogyan torzította el a dogmatizmus a társadalmi törvények marxista felfogását? (Társadalmi Szemle, 1964)
  A törvény és az ember. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1964; angolul: 1965)
  A jelenségek osztályozásának alapjai. (Világosság, 1965)
  Fejlődés és transzcendencia. (Világosság, 1966)
  Százéves a „Tőke”. Történelem és determinizmus. (Világosság, 1967)
  Mit jelent a filozófia a „gyakorlati materialista” számára? 1–2. (Társadalmi Szemle, 1969)
  Az ész merész kalandja. Teleológia és fejlődéskoncepció Kant természetfilozófiájában. (Világosság, 1969)
  A hegeli örökség. (Társadalmi Szemle, 1970)
  Antonio Gramsci és a leninizmus. 1–2. (Világosság, 1971)
  Praxis és dialektika. (Bp., 1971)
  A gyakorlati materializmus felé. (Elvek és utak. Bp., 1972)
  A proletárforradalom világnézete. A filozófia bírálata. Benyújtott doktori értek. is. (Elvek és utak. Bp., 1977)
  Pragmatizmus. Válogatás a pragmatista filozófia megalapítóinak műveiből. Vál. A bevezetést Sós Vilmos írta. (Gondolkodók. Bp., 1981)
  Kiegészítő olvasmányok a filozófia törzsanyagához. Egy. jegyz. Összeáll. Kovács Gizellával. (Bp., 1982; 5. kiad. 1987)
  Marxizmus és etika. Történeti-kritikai tanulmány. Doktori értek. is. (Bp., 1987)
  A marxizmus története a munkásmozgalom kezdeteitől 1917 októberéig. I. A marxizmus kialakulása. (Bp., 1987)
  Marx és az államszocializmus. (Eszmélet, 1990)
  Korszerű-e a marxizmus? (Eszmélet, 1991)
  Antimilitáns militánsok. – Marxizmus és liberalizmus. (Eszmélet, 1996).

  Irodalom

  Irod.: H. Varró Rózsa: Általános vagy osztályerkölcs? Van-e kommunista etika? Sz. A. Gy. Marxizmus és etika c. könyvéről. (Társadalmi Szemle, 1987).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu