Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Torma József

  etnográfus, turkológus, diplomata


  Született: 1943. október 5. Kecskemét
  Meghalt: 2000. április 30. Budapest

  Család

  Sz: Torma József János, Kun Mária. F: Szabó Katalin.

  Iskola

  Szegeden éretts. (1962), a JATE TTK-n orosz–német szakos tanári okl. (1967), török szakos előadói okl. szerzett (1980), altájisztikából doktorált (1981), a néprajztudomány kandidátusa (1998). A Hallei Egyetemen (1963), a krakkói Jagelló Egyetemen (1966) és az ufai Baskír Állami Egyetemen is tanult (1978).

  Életút

  A szegedi Tiszaparti Gimnázium tanára (1967–1969), a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola nyelvtanára (1969–1982), vezető nyelvtanára (1982–1986); közben a JATE BTK Altájisztikai Tanszék mb. vezetője (1984–1985), a SZOTE Idegennyelvi Intézet igazgatója (1986–1991). A Külügyminisztérium munkatársa (1991-től), a Magyar Köztársaság isztambuli főkonzulja (1991–1992), ankarai nagykövetsége tanácsosa (1992–1993), almati nagykövete (1994–1997), akkreditálva Kirgizisztánba és Tádzsikisztánba is (1995–1997), a Külügyminisztérium Dokumentációs Főosztályának munkatársa (1997–2000).

  Altájisztikával, különböző török, elsősorban baskír nyelvjárások vizsgálatával, a magyar nyelv török jövevényszavaival, a különböző török népek ősi vallásaival és hiedelemvilágával, sámánizmussal és népi gyógyászattal foglalkozott. Diplomáciai megbízatása alatt bejárta a törökség lakta világ jelentős részét: a dél-szibériai köztársaságokat, Kína ujgurok, kazakok és kirgizek lakta területeit. Többször járt Baskíriában néprajzi gyűjtőúton (1986–1991). Nyelvészként több török és mongol egyetemi jegyzetet írt és szerkesztett, ill. orosz nyelvű szakszöveggyűjtményeket állított össze.

  Elismertség

  A Kőrösi Csoma Társaság szegedi tagozata elnöke és az országos választmány tagja.

  Elismerés

  A Szegedi Akadémiai Bizottság pályadíja (1978) és kiemelt pályadíja (1983 és 1985).

  Szerkesztés

  A Magyar Köztársaság első almati (= Alma-Ata) nagyköveteként diplomáciai élményeiről, a közép-ázsiai fiatal államok mindennapjairól szóló írásai a Magyar Szemlében jelentek meg (1994–2000).

  Főbb művei

  F. m.: Mongol nyelv. Egy. jegyz. (Szeged, 1978)
  Török nyelvgyakorlatok. (Szeged, 1980)
  Tanulmányúton Baskíriában. Lénárt Eszterrel. (Magyar Tudomány, 1980)
  Bashkir Dialectological Studies. I–II. köt. Egy. doktori értek. is. (Szeged, 1983)
  Három orenburgi baskír népdal. Avasi Bélával. (Zenetudományi Dolgozatok, 1989)
  Orosz nyelvű, rövid anatómiai szakszöveggyűjtemény ötnyelvű szószedettel. Összeáll. (Szaknyelvi szószedetek. 1. Szeged, 1989)
  Orosz szakmai társalgási szöveggyűjtemény orvostanhallgatók részére. Egy. jegyz. Összeáll. (Szeged, 1989)
  Mágia és névadás a baskíroknál. (Keletkutatás, 1990)
  Kultische Festmäler zum magischen Schutz Neugeborener in Baschkirien. Hiszametgyinova, F. G.-vel. (Central Asiatic Journal, 1992)
  Betegségdémonok a hagyományos baskír etiológiában. Hiszametgyinova, F. G.-vel. (Keletkutatás, 1993)
  Mándoky Kongur István utolsó törökországi útja. (Keletkutatás, 1993)
  Mándoky Kongur István vérszerződése. (Magyar Szemle, 1994)
  Kun–kazak nyelvi egyezések a névanyagban. (Valóság, 1996)
  „…a tűznek mondom!” A baskír népi orvoslás mágikus elemeinek mai rendszere. Monográfia és kand. értek. is. 26 színes képpel. (Bp., 1997)
  A föld és az altáji népek. (Magyar Szemle, 1997)
  A sassal végzett vadászat hagyománya a közép-ázsiai népek folklórjában és a magyarok turulmadara. (Ethnographia, 1997 és Karcagi kalendárium. Szerk. Körmendi Lajos. Karcag, 1997)
  Nyelvi kérdés Kazakisztánban. 1–2. (Magyar Szemle, 1998)
  Törzsszövetségen belül és kívül. (Valóság, 1999)
  Bérem bélő, Íkem ígő… Mándoky Kongur István emlékére. (Keleti örökségünk. Karcag, 1999)
  A Baskír Köztársaság emigráns elnökének 1925-ös magyarországi látogatása (Karcagi kalendárium. Szerk. Körmendi Lajos. Karcag, 2000)
  kéziratban: Baskír néprajzi és nyelvjárási gyűjtés. (Szeged, 1985).

  Irodalom

  Irod.: Szegedi egyetemi almanach. II. köt. SZOTE. 1921–1996. (Szeged, 1997)
  Grynaeus Tamás: T. J.: „…a tűznek mondom!” A baskír népi orvoslás mágikus elemeinek mai rendszere. (Ethnographia, 1998)
  Kodolányi Gyula: T. J. halálára. (Magyar Szemle, 2000)
  Róna-Tas András: József Torma. (Acta Orientalia, 2002)
  Fenyvesi István: Szeged hírvivője volt. T. J. turkológus emlékére. (Szeged [folyóirat], 2009).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu