Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Balogh József

  irodalomtörténész, klasszika-filológus

  Bencze János


  Született: 1893. június 12. Gödöllő
  Meghalt: 1944. április 2. Budapest

  Család

  Sz: Balogh (1877-ig) Blum Ármin rabbiképző-intézeti tanár, Reinitz Paula.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen, a berlini, a müncheni és a freiburgi egyetemeken tanult (1911–1915), Bp.-en bölcsészdoktori okl. szerzett (1918).

  Életút

  A Magyar Szemle Társaság (1927–1937), a Société de la Nouvelle Revue de Hongrie (1931–1944), a Society of the Hungarian Quarterly főtitkára (1935–1944).

  Ókori és középkori latinsággal és középkori magyar történeti forrásokkal fogl. Kiadta Szent István király Intelmeit, és jelentős eredményeket ért el a mű forrásainak tisztázása terén, ill. vizsgálta a X. sz. művelődéstörténeti hátterét. Lefordította Szent Ágoston vallomásait. Az angolszász politikai orientáció híve volt, a német megszállás után a Gestapo nyomozói megölték.

  Szerkesztés

  A Nouvelle Revue de Hongrie (1931–1944) és a The Hungarian Quarterly c. folyóiratok szerkesztője (1935–1944). Irodalmi és nyelvészeti dolgozatai a fentieken kívül még elsősorban a Magyar Nyelvben (1921–1931), az Ethnographiában (1926– 1928), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1927-től), a Magyar Szemlében (1927-től) és a Századokban jelentek meg (1932- től).

  Főbb művei

  F. m.: „Vasa lecta et pretiosa”. Szent Ágoston confessiói. Egy. doktori értek. (Bp., 1918)
  „Voces paginarum.” Adatok a hangos olvasás és írás történetéhez. (Bp., 1921; németül: Leipzig, 1927)
  Szent Ágoston, a levélíró. (Szt. István Könyvek. 34. Bp., 1926)
  Szent Gellért és a „symphonia Hungarorum”. (Magyar Nyelv, 1926)
  A magyar műveltség sorsa. (Magyar Gimnázium, 1927)
  Rex a recte regendo. (Cambridge, 1928)
  Szent István politikai testamentuma. (Minerva, 1930/31)
  Perpetua és Felicitas. (Bp., 1931)
  A magyar királyság megalapításának világtörténeti háttere. (Századok, 1932)
  A klasszikus műveltségért. (Parthenon. 7. A Magyar Szemle melléklete. Bp., 1934)
  Szent István „Intelmei”-nek forrásai (Bp., 1936)
  Libellus de institutione morum. Szent István Intelmei. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta (Scriptores rerum Hungaricarum. II. Bp., 1938)
  ford.: Harnack, Adolf von: A szerzetesség. Ideáljai és története. Bencze János álnéven. (Bp., 1911)
  Szent Ágoston vallomásai. I–II. (Bp., 1943).

  Irodalom

  Irod.: Rónay György: B. J. (Magyar mártír írók antológiája. Szerk. Bóka László. Bp., 1947)
  Borzsák István: B. J. (Antik Tanulmányok, 1955)
  Szekfü Gyula levelei B. J.-hez. Közzéteszi Nagy Péter Tibor. (Történelmi Szemle, 1992)
  Frank Tibor: Editing as Politics. József Balogh and The Hungarian Quaterly. (The Hungarian Quaterly, 1993)
  Demeter Tamás: B. J. és a filozófiatörténet. (Irodalomtörténeti Szemle, 1997).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu