Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Badár Balázs korsós mester
  Kormos István és Vackor
  Mándy Iván, mándi
  Mándy Iván kerítései
  Szepes Mária emlékezete

  Balogh Elemér

  református püspök


  Született: 1866. február 6. Székesfehérvár
  Meghalt: 1938. április 16. Pozsony

  Család

  Sz: Balogh Sándor (1827–1904) ref. lelkész.

  Iskola

  A bp.-i Református Teológiai Akadémián (1884–1888) és Edinburghban tanult (1890–1891).

  Életút

  Pozsonyban (1888–1890), Bp.-en segédlelkész (1891–1895), a pozsonyi gyülekezet lelkipásztora (1895–1938); a csehszlovákiai Dunáninneni Református Egyházkerület püspöke (1921–1938), egyúttal a felvidéki ref. konvent lelkész-elnöke (1929–1938).

  A két vh. közötti csehszlovákiai magyarság egyik vezető személyisége. Jelentős szerepet vállalt a Szlovákiai Református Egyház szervezeti kiépítésében, és egyházi alkotmányának kidolgozásában. Nagy műveltségű, polihisztor személyiség volt, aki 15 nyelven írt és olvasott; s aki egyházi és lelkészi munkássága mellett rendszeres tud. munkásságot is folytatott. Tudósként elsősorban a protestáns gályarabok történetével fogl., ezzel kapcsolatos, igen jelentős adatgyűjteménye kéziratban maradt. Hatalmas, 25 ezer kötetes könyvtára nagyobb részét a bp.-i Ráday Könyvtárra, kisebb részét a losonci teológiára hagyta.

  Szerkesztés

  Hitéleti írásai elsősorban a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1891-től), az Evangélikus Egyház és Iskolában (1897-től), a Protestáns Estékben (1897-től), az Athenaeumban (1898-tól), a Dunántúli Protestáns Lapban (1898-tól), a Nyugatmagyarországi Híradóban (1905-től), a Pozsonyi Gazdában (1905-től) és a Protestáns Szemlében jelentek meg (1912-től).

  Főbb művei

  F. m.: Az evangélium vértanúi a magyar evangéliumi protestáns egyház gyászévtizedében. (Pozsony, 1900)
  Kocsi Csergő Bálint „Narratio brevis…” művének X–XII. fejezete. (Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Bp., 1902)
  A pozsonyi református egyházközség rövid története. (Pozsony, 1913)
  Historical Facts. (Komárom, 1928)
  History of the Huguenot Connections with Hungary. (H., é. n.)
  Czech Influence in Hungary. (H., é. n.)
  ford.: Jones Mária, a kis walesi leány igaz története, avagy hogyan alakult meg a nagy Angol bibliaterjesztő társaság? (Bp., 1894).

  Irodalom

  Irod.: Narancsik Imre: B. E. (Református Világszemle, 1936).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (932), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu