Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Gergely Sándor

  író, szerkesztő, kultúrpolitikus

  1911-ig Grünbaum


  Született: 1896. február 2. Sopronkeresztúr, Sopron vármegye
  Meghalt: 1966. június 14. Budapest

  Család

  Sz: apja alkalmi munkás volt. Anyja: Pollák Rózsa, szolgáló. Hatan voltak testvérek.

  Iskola

  Érettségi vizsgát tett.

  Életút

  Tanulmányait követően vidéken, újságíróként helyezkedett el. Az I. vh.-ban a francia fronton szolgált, egy sebesülés miatt elvesztette látását (1918), amit csak egy szemműtét után nyert vissza (1920). Az MSZDP tagja (1922–1929; kizárták: 1929), a Vági István-féle MSZMP – s egyúttal az illegális kommunista párt – tagja (1926–1927).

  A Kékmadár c. irodalmi folyóirat szerkesztője (1923), a miskolci Reggeli Hírlap rovatvezetője (1924–1925), a Parasztok Lapja és több más, rövid életű szociáldemokrata lap munkatársa (1925–1931). Írásai radikális hangvétele miatt többször perbe fogták, több éves börtönbüntetés elől a Szovjetunióba menekült (1931).

  A moszkvai Sarló és Kalapács, az Új Hang szerkesztőségének tagja (1936–1940), az Igaz Szó c. hadifogolylap munkatársa (1944). Hazatérését megelőzően, távollétében (1945. jan.) az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjává választották (Diósgyőr, 1944. dec.–1945. nov.). A Magyar Írók Szövetsége elnöke (1945–1951), elnökségi tagja (1951–1956). A Szabadság c. napilap kulturális rovatvezetője.

  Emlékezet

  Első novellái (Sivatag, 1922) futurista kisprózai művek voltak, a kritika úgy tekintett rá, mint az avantgárd irodalom egyik új, nagy tehetségű képviselőjére. Későbbi elbeszélései naturalista novellák, írásművészetére elsősorban Bródy Sándor munkái hatottak. A Béke (1925) c. novellájának főhőse Tüske Péter hadirokkant (nyilván Gergely Sándor saját magát ábrázolta) s a szereplők is tragikus sorsú figurák: utcai tolvajok, prostituáltak, a nagyváros szegénységébe taszított különös emberek. Hősei ösztönös állapotban „tudatos tudatlanságban” vannak, emberábrázolását az avantgárd kompozíció és koncepció szabja meg. A Játszik az ucca (1927) c. regénye a nagyváros, aprólékos igényű, naturalisztikus tényszerűségű képe. A naturalista aprólékosságú leírások rendkívül precíz szociális problémafelvetéssel párosultak, s ez a pontos, szinte szociografikus leírás juttatta el Gergely Sándort a vállalt szocialista realizmushoz. Moszkvai emigrációjában írt művei a Horthy-korszak problémáit már pártossággal, a munkásosztály harcát mély empátiával ábrázolták. Aktívan részt vett a szovjetunióbeli irodalmi közéletben, harcos cikkekben és egyéb publicisztikai írásokban tett hitet egy új világrendszer irodalmi szemlélete mellett. A Szovjetunióban érdeklődése a magyar történelmi múlt sorsdöntő kérdései felé fordult. Életműve legfontosabb alkotása előtt évekig foglalkozott a XVI. sz. magyar történetével, több tanulmányt is szentelt a középkori osztályharcoknak, ill. azok irodalmi, azaz szocialista realista problémáinak. Fő műve a Dózsa-trilógia (Úriszék, 1936; A nagy tábor, 1939; Tüzes trónus, 1940) pártos forradalmi szemlélettel ábrázolja a magyarországi parasztfelkelést (először 1514 címmel Moszkvában jelent meg, később Dózsa címmel többször is átdolgozta). Regényfolyama szocialista realista regényeposz: a két szembenálló tábor vezéreinek és tömegeinek összecsapását mutatja be nagy történelmi képek sorában. Aprólékos módszerrel mutatja be, azt a folyamatot, ahogy a törökellenes háborúra összegyűlő „nagy tábor” átalakul az urak elleni forradalmi hadsereggé, s ugyanez az ábrázolás érhető tetten a parasztvezér Dózsa György fokozatos forradalmi vezetővé válásában. A mű igen nagy vihart kavart, több kritikus az első szocialista realista történelmi regényként értékelte, amely ugyanakkor szakított a klasszikus történelmi regény addig ismert kritériumaival. Még, szintén az emigrációban írt Vitézek és hősök c. novellája a Horthy-rendszert kiszolgáló „megalkuvók” és a hősiesen küzdő kommunisták szembenállását mutatja be (1937). A novellából később mérsékelt sikerű drámát is írt. Későbbi írásai közül kiemelkedik a Gyanú (1948) c. regénye, amely a magyar irodalomban elsők között szólt a sztálini Szovjetunióban jelentkező gyanakvás és rettegés világáról. Élete végén írt Rögös út (1955), Tiltott utak (1961) és Felsőbb osztályba léphet (1964) c. önéletrajzi trilógiája fontos kordokumentum, amely osztályharcos életútját mutatja be. Néhány riportkönyvet és szociográfiát is írt. Műfordítóként kortárs szovjet drámákat tolmácsolt, amelyek közül az Optimista tragédia volt a legismertebb).

  Elismertség

  Szinte valamennyi művét lefordították valamennyi európai népi demokratikus országban, az 1950-es években talán ő volt az egyik legismertebb magyar kortárs szocialista realista író. Ehhez azonban természetesen hozzájárult az is, hogy az MDP dogmatikus kultúrpolitikájának egyik legjellegzetesebb képviselője volt. Budapesten élt és hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). Halála után a Szépirodalmi kiadó megjelentette életműsorozatát (1967–1975 között). Hagyatékát a bp.-i Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) őrzi.

  Elismerés

  Munka Érdemrend (1953), Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1956). Kossuth-díj (Dózsáról szóló regénytrilógiájáért, 1949; a Rögös út c. regényéért, 1956),

  Főbb művei

  F. m.: Sivatag. Elb.-ek. (Bp., 1922)
  Béke. Reg. (Miskolc, 1924; szlovákul: Bratislava, 1924; oroszul: Moszkva, 1937)
  Achrem Fickó csudálatos élete. Reg. (Bp., 1925)
  Hidat vernek. Reg. (Bp., 1927)
  Játszik az ucca. Reg., elb.-ek. (Bp., 1927)
  A Dózsa-féle parasztforradalom története. Tanulmány. (Bp., 1929)
  Szú. Reg. (Bp., 1929)
  Embervásár. Reg. (Bp., 1930)
  Munkáskultúra. Tanulmány. (Bp., 1930)
  Valami készül Reg. (Bp., 1931)
  Pereg a dob. Reg. (Moszkva–Leningrád, 1934; Bp., 1958)
  1514. I–III. köt. Reg. Pór Bertalan rajzaival. (Moszkva, 1936–1940)
  Vitézek és hősök. Elb.-ek. (Párizs, 1937; Bp., 1946)
  Der Namenlose. (Moszkva, 1937)
  Bor. Elb.-ek. (Bp., 1941)
  A dehkánok földjén. Egy üzbég kolhoz élete 1942 tavaszán. (Moszkva, 1943; Kolozsvár, 1945)
  Fái István: Hátországi kapcsolatok. Az utószót írta. (Moszkva, 1944)
  Dékán István: Vihar Ukrajnában. Egy magyar partizán naplója. Az előszót írta. (Bp., 1945)
  Dózsa. I–III. köt. Reg. I. köt. Úriszék. II. köt. A nagy tábor. III. köt. Tüzes trónus. (2. kiad. Bp., 1945–1948)
  Vitézek és hősök. Elb.-ek. (Bp., 1946; A bevezetőt Méliusz József írta. Temesvár, 1946; szerbül: Beograd, 1948)
  Taurinus István: Paraszti háború. Hősköltemény Dózsa György harcáról, tettéről, haláláról. Ford. Geréb László. A címlapot Kardos Erzsébet tervezte. Az előszót G. S. írta. (Bp., 1946; 2. kiad. 1972)
  Szép úr hétköznapja. Novellák. (Cserépfalvi kiskönyvtára. 7. Bp., 1946)
  Az utolsó felvonás. Reg. (Szikra Regénytár. Bp., 1947)
  Szovjet-jiddis költészet. Szerk. Vihar Béla. Az előszót írta. (Bp., 1947)
  Az új jugoszláv értelmiség. Úti feljegyzések. (Társadalmi Szemle, 1947)
  Vitézek és hősök. Színmű. (Bp., 1948; szlovákul: Bratislava, 1949; cseh nyelven: Praha, 1950 és 1961; lengyelül: Warszawa, 1952)
  Gyanú. Elb.-ek. (Bp., 1948; románul: Bucuresti, 1949)
  Más lányok. (Szemtanú. Antológia. Bp., 1949)
  Épül az új világ. Cikkek. (Szabad Föld Téli Esték Könyvei. Bp., 1949)
  Új falu. A dehkánok földjén c. műve új kiadása. (Népkönyvtár. 6. Bp., 1949)
  Hív az erdő. Elb.-ek. (Bp., 1949)
  Falusi jelentés. Elb.-ek. (Bp., 1950; 2. kiad. 1952; szlovákul: Bratislava, 1951)
  Farkasok. Vál. elb.-ek. (Bp., 1950; szlovákul: Bratislava, 1951; lengyelül: Warszawa, 1951)
  Dózsa György. Reg. I–II. köt. (3. kiad. Bp., 1950; szlovákul: Martin, 1950; cseh nyelven: Praha, 1951; ukránul: Kijev, 1965)
  Szakadék szélén. – Hív az erdő. Két novella. (Szabadságharcos Kiskönyvtár. Bp., 1952)
  Forró nyár. Reg. (Bp., 1952)
  Találkozó. Elb.-ek és karcolatok. (Bp., 1952)
  Dózsa György. Reg. I–II. köt. Ill. Pór Bertalan. (3. átd. kiad. Bp., 1954)
  Felszáradnak a könnyek. Filmregény. (Bp., 1954)
  Rögös út. Önéletrajzi regény. I–II. köt. (Bp., 1955; oroszul: Moszkva, 1959; németül: Berlin–Bp., 1961; lengyelül: Warszawa, 1965)
  Vitézek és hősök. Színmű. A bevezetőt Goda Gábor írta. Ill. Sebők Lajos. (Népszerű drámák. 26. Bp., 1956)
  Őszi reggel. Vál. elb.-ek. (Bp., 1957)
  A Nagy Föld. Vázlatok egy körképhez. Visszaemlékezések. (Bp., 1957)
  Pereg a dob. Reg. (2. kiad. Bp., 1958; 3. kiad. 1972; oroszul: Moszkva, 1961)
  Vitézek és hősök. Novellák. Az utószót Kerekes György írta. (Kincses Könyvtár. Bp., 1959)
  Dózsa György. Történelmi regény. I–III. köt. Közös tokban, bibliofil kiadás is. A bevezetőt Bölöni György írta. Ill. Pór Bertalan. (4. kiad. Bp., 1960; 5. kiad. 1966; 6. kiad. 1970)
  Tiltott utak. Reg. (Bp., 1961; 2. kiad. 1963; 3. kiad. 1969)
  Rögös út. Önéletrajzi regény. (2. kiad. Bp., 1961; 3. kiad. 1969)
  Achrem fickó. – Hidat vernek. Két reg. (Bp., 1963; 3. kiad. 1974)
  Felsőbb osztályba léphet. Reg. (Bp., 1964; 2. kiad. 1973)
  Hallgatás közben. Riportok, karcolatok, cikkek. (Bp., 1965)
  Valami készül. – Szú. – Embervásár. Három regény. Szerk., az utószót írta Tamás Aladár. (Bp., 1967)
  Emberek között. Elb.-ek. Szerk., az utószót írta Imre Katalin. (Bp., 1968)
  Vitézek és hősök. – Urak és emberek. – Az utolsó felvonás. – Életre–halálra. Drámák. Szerk., a bevezetőt írta Zalka Miklós. (Bp., 1971)
  Vitézek és hősök. (Öt magyar dráma. Vál. Gálos Tibor. Bp., 1972)
  Hittel és indulattal. Publicisztikai írások. Vál. és szerk. Szabó Ferenc. (Bp., 1975)
  ford.: Virta, Nyikolaj: Kárhozottak összeesküvése. Színmű. Ford. (Szovjet színpad. Bp., 1950)
  Visnyevszkij, Vszevolod: Optimista tragédia. Ford. Az utószót Héra Zoltán írta. (Világirodalmi Kiskönyvtár. Bp., 1958; Szovjet drámák. 2. kiad. Bp., 1974)
  színműve: Vitézek és hősök. (Bem.: Belvárosi Színház, 1948. márc. 30.).

  Irodalom

  Irod.: Bőgel József: G. S.: Rögös út. (Alföld, 1956)
  Kelemen János: G. S.: Pereg a dob. (Kortárs, 1959)
  Barabás Tibor: G. S. (A könyv hatalma. Írások az irodalomról. Bp., 1961)
  Juhász Géza: G. S.: A tiltott út. (Alföld, 1962)
  Bokor László: G. S.: Tiltott utak. (Kortárs, 1962)
  Elhunyt G. S. (Népszabadság, 1966. jún. 15.)
  Juhász Géza: G. S. (Nagyvilág, 1966)
  Imre Katalin: G. S. (I. K.: Arcképek a szocialista irodalomból. Bp., 1967)
  Lőrinczy Huba: G. S.: Valami készül. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1968)
  Bodó László: G. S., a miskolci újságíró. (Borsodi Szemle, 1971)
  Perjés Géza: G. S. Dózsa-regénye történész szemmel. (Kortárs, 1972)
  Pomogáts Béla: G. S. (P. B.: Az újabb magyar irodalom. 1945–1981, Bp., 1982)
  S. M.: G. S. (Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. 1944–1945. Bp., 1994)
  Molnár Géza: Zelk Zoltán támadása G. S. ellen, az Írószövetségben. (Ezredvég, 2007)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu